Επιστολή της ΕΚΠΟΙΖΩ στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο για άμεση παύση των παρακρατήσεων από μισθούς και συντάξεις


    Η ΕΚΠΟΙΖΩ απέστειλε την με Α.Π. 219/11-6-2012 επιστολή στον Πρόεδρο του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, κ. Κλεάνθη Παπαδόπουλο, αναφορικά με τη στάση του ιδρύματος στο θέμα των δανείων προς δημόσιους υπαλλήλους.

   "Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο επιμένει να παρακρατεί τις δόσεις από τους μισθούς και τις συντάξεις των δημοσίων υπαλλήλων, παρά τις επιστολές ανάκλησης των σχετικών εντολών που αποστέλλουν οι δανειολήπτες. Απειλεί μάλιστα τους οφειλέτες ότι σε περίπτωση που επιμείνουν στην ανάκληση της εντολής, θα καταγγείλουν τη σύμβαση και θα αυξήσουν το επιτόκιο.
      Εν μέσω της πρωτοφανούς αυτής κρίσης που βιώνει η χώρα μας, η συμπεριφορά αυτή είναι εκτός από παράνομη και αντικοινωνική. Η ΕΚΠΟΙΖΩ ζητεί από τη διοίκηση του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου την άμεση παύση των πρακτικών αυτών.
     Η ΕΚΠΟΙΖΩ εδώ και µήνες έχει επισηµάνει δηµοσίως την υποχρέωση του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου, όπως και του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων, να παύει την παρακράτηση των δόσεων εφόσον ο δανειολήπτης και δικαιούχος του µισθού ή σύνταξης ανακαλεί τη σχετική εντολή. Η υποχρέωση αυτή απορρέει τόσο από τη νοµοθεσία όσο και από την υπ’ αριθ. 316/2010 γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους. Επιπλέον, σύµφωνα µε τα παραπάνω ισχύοντα η Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή επέβαλε τον Οκτώβριο του 2011 πρόστιµο στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος για τους ίδιους λόγους.....Στην ΕΚΠΟΙΖΩ προσέρχονται καθηµερινά δηµόσιοι υπάλληλοι, εν ενεργεία ή συνταξιούχοι, οι οποίοι έχουν υποστεί δραµατικές µειώσεις στα εισοδήµατά τους. Σε ορισµένες περιπτώσεις µάλιστα, το καθαρό µηνιαίο ποσό που λαµβάνουν, αφαιρουµένου του ποσού της παρακράτησης, δεν ανέρχεται παρά σε µερικές δεκάδες ευρώ. Είναι προφανές ότι τέτοιου µεγέθους προβλήµατα δεν είναι δυνατό να λυθούν µε ορισµένα µη εξατοµικευµένα προγράµµατα ρυθµίσεων, καθώς υφίσταται πλέον ακόµα και κίνδυνος επιβίωσης των εν λόγω δανειοληπτών. Η επιµονή του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου να µη συµµορφώνεται στο νόµο συνιστά εν µέσω κρίσης πέραν των άλλων µια άκρως αντικοινωνική συµπεριφορά......." 
www.ekpizo.gr