Γιατί παραιτείται ένας στρατιωτικός;

Από την Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ε.Σ.ΠΕ.ΗΠ.

Παραθέτω τους λόγους που οδηγούν ενα στέλεχος του Στρατου Ξηράς σε παραίτηση με την συμπλήρωση των υποχρεωτικών χρόνων παραμονής στο στράτευμα.

1. Ωράριο εργασίας.......
2 Μεταθέσεις.........
3 Εργασία συζύγου.......