Στρατιωτικά Οικήματα στέγασης Αξκων και Υπξκων (ΣΟΑ-ΣΟΜΥ-ΣΟΕΠΟΠ). Επαρκούν για όλους;

Mελέτη του Υπλγού (Ο) Ηλία Νατσιούλα 
που αφορά στην μέριμνα προσωπικού και την διαμονή των στελεχών του Στρατού Ξηράς στα Στρατιωτικά Οικήματα (ΣΟΑ-ΣΟΜΥ-ΣΟΕΠΟΠ)

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:

Πίνακας με τα διαμερίσματα που υπάρχουν σε κάθε Σχηματισμό ανά κατηγορία προσωπικού

Ανάλυση για τη χωρητικότητα (τ.μ.-δωμάτια) και το έτος κατασκευής των ΣΟΑ

Ποσοστό του στρατιωτικού προσωπικού που δικαιούται διαμονή

Διαθέσιμα κονδύλια για ανακαίνιση των κατοικιών

Προτάσεις για την διαμονή των στελεχών στα Στρατιωτικά Οικήματα  και εξεύρεση χρημάτων από τον Π/Υ

Ας δούμε, όπως είναι αναρτημένα στη σελίδα του ΓΕΣ ( δείτε τα αναλυτικά εδώ ), ένα συγκεντρωτικό πίνακα με τα διαμερίσματα που υπάρχουν σε κάθε Σχηματισμό ανά κατηγορία προσωπικού. (Διαμερίσματα για Αξκους-Υπξκους-ΕΠΟΠ)

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ
ΟΙΚΗΜΑΤΑ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ (ΣΟΑ)
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ
ΟΙΚΗΜΑΤΑ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
(ΣΟΑ)
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ
ΟΙΚΗΜΑΤΑ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (ΑΓΑΜΩΝ)
ΣΟΑ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ
ΟΙΚΗΜΑΤΑ
ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΟΜΥ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ
ΟΙΚΗΜΑΤΑ
ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (ΑΓΑΜΩΝ)
ΣΟΜΥ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ
ΟΙΚΗΜΑΤΑ
ΕΠΟΠ
(ΣΟΕΠΟΠ)
ΣΥΝΟΛΟ
ΣΤΡΑΤΙΑ
9
122
8
22


161
Α΄ΣΣ

184
7
43

2
236
Β΄ΣΣ

227
2
25

2
256
Γ΄΄ΣΣ
1
272
4
64
12

353
Δ΄ΣΣ

533
4
131
5
48
721
ΑΣΔΥΣ

305

9


314
5 ΤΑΞΠΖ

28
4
3


35
79 ΑΔΤΕ

74

8


82
80 ΑΔΤΕ

87
2
12

33
134
95 ΑΔΤΕ

79

28


107
96 ΑΔΤΕ

64

26


90
98 ΑΔΤΕ

93

13


106
88 ΣΔΙ

70
20
14

33
137
90 ΜΕ

8

4


12
ΣΜΥ

11

4


15
ΣΥΝΟΛΟ
10
2.157
51
406
17
118
2.759
2.218
423
118


     Είναι σύγχρονες-νεόκτιστες οι παραπάνω κατοικίες;

    Είναι μεγάλες-άνετες  ώστε να  μπορεί να στεγασθεί  μια 2 μελής, 3 μελής, 4 μελής κ.λ.π οικογένεια ή και ένας άγαμος στρατιωτικός;

 Αντλώντας τα στοιχεία από τη σελίδα του ΓΕΣ παρατηρώ για παράδειγμα στο Α΄΄ΣΣ και ειδικότερα στην Κοζάνη υπάρχουν 48 διαμερίσματα, εκ των οποίων τα 17 είναι 1 δωματίου ((δηλαδή 1 υπνοδωμάτιο, 1 κουζίνα, 1 μπάνιο), τα 29 είναι 2 δωματίων (δηλαδή 1 υπνοδωμάτιο, 1 σαλονι,1 κουζίνα, 1 μπάνιο).  1  είναι τριών δωματίων και 1 τεσσάρων δωματίων.  Σε συνέχεια στο B΄΄ΣΣΓ΄΄ΣΣ και Δ΄΄ΣΣ διαπιστώνεις ότι αρκετά ΣΟΑ είναι πολύ μικρά, από 40 τ.μ. Στην ΑΣΔΥΣ διαβάζεις για διαμερίσματα κατασκευής έτους 1955,1960, 1972 κ.λ.π

     Είναι προφανές ότι για μια 3 μελής και άνω οικογένεια, η διαμονή θα γίνει σε ένα πολύ στενό χώρο και σε μια όχι νεόκτιστη κατοικία, με ότι συνεπάγεται αυτό. Επιπλέον η διάρκεια στέγασης είναι 2 έτη και αυτός πιθανόν να είναι ένας λόγος της μετάθεσης των στελεχών με συμπλήρωση 2 ετών στη φρουρά, με την ανάλογη μοριοδότηση.

      Στεγάζονται όλα τα στελέχη, είτε Αξκοι, έιτε Υπξκοι στα Στρατιωτικά Οικήματα;

       Ας δούμε την αριθμητική δύναμη του Στρατού Ξηρας (πιθανή-εκτιμώμενη  καθώς η παράγραφο 4 του άρθρου 2 του Ν.3861/2010, απαγορεύει την ανάρτηση στοιχείων που αφορούν στην οργάνωση, διάταξη και σύνθεση Μονάδων του ΓΕΣ, καθώς οποιαδήποτε δημοσίευση μπορεί να προκαλέσει βλάβη  στην εθνική άμυνα και ασφάλεια της χώρας)

    Από τα στοιχεία που αντλούμε  από την επίσημη ηλεκτρονική σελίδα του ΜΤΣ, στην ενότητα για την Ενημέρωση αποστράτων 2011 ( διαβάστε και εδώ περισσότερα επί θεμάτων ΜΤΣ κατά την ημέρα τιμής των αποστράτων 30-03-2011 αναγράφεται ότι  «Η σημερινή αναλογία και η αριθμητική δύναμη (των μερισματούχων του ΜΤΣ) είναι για το εργαζόμενο προσωπικό του Στρατού Ξηράς 48.877  και 22.526 οι συνταξιούχοι στρατιωτικοί. (Από το  Στρατό στο Ταμείο ασφαλίζεται το Μόνιμο Στρατιωτικό Προσωπικό καθώς και οι  Εθελοντές 5ετούς και Μακράς Θητείας όπως επίσης και οι ΕΠΟΠ)

      Λόγω του ότι είναι χρονοβόρο να αντλήσουμε τα στοιχειά, με την αναλυτική δύναμη του προσωπικού (Αξκοι-Υπξκοι) αν και είναι εφικτό από τις αναρτήσεις των ΦΕΚ με τις προαγωγές των Αξκών – Υπξκων που αναρτώνται στη σελίδα του εθνικού τυπογραφείου και στο διαύγεια του ΥΠΕΘΑ, η αναλογία προσωπικού (Αξκοι και Υπξκοι) που δικαιούνται στέγαση στα 2759 διαμερίσματα αντιστοιχεί σε ποσοστό 5,64% του συνολικού προσωπικού (48.877). Λόγω του ότι υπάρχουν έγγαμοι που και οι δυο είναι στρατιωτικοί, το ποσοστό μπορεί να ανεβεί λίγο πάνω από το 6%.

  Υπάρχουν διαθέσιμα χρήματα για τη συντήρηση –ανακαίνιση αυτών των κατοικιών;

Στο άρθρο 21 του ΣΚ 300-6 (διαβάστε εδώ τον κανονισμό ) αναφέρεται ότι για την αποκατάσταση των συνήθων φθορών και γενικά ανακαίνισης των διαμερισμάτων των ΣΟΑ θα διατίθενται κονδύλια από τον Κρατικό Προϋπολογισμό ή τα έσοδα του ΤΕΘΑ.

      Πριν το 2008 ποσοστό ποσού του ενοικίου που κατέβαλλαν τα εν ενεργεία στελέχη που διαμένουν στα ΣΟΑ αποδίδονταν στο ΤΕΘΑ για τη συντήρηση τους. Συγκεκριμένα τα προηγούμενα χρόνια δινόταν 90% υπέρ ΕΚΟΕΜΣ και 10% στο ΤΕΘΑ. Πιο παλιά αποδιδόταν 80% ΕΚΟΕΜΣ και 20% ΤΕΘΑ ή και ακόμη πιο παλιά 70% ΕΚΟΕΜΣ και 30% ΤΕΘΑ.

      Με απόφαση του ΥΦΕΘΑ το 2008, που ισχύει έως και σήμερα το 100% των εσόδων από τα ενοίκια στα ΣΟΑ αποδίδεται στον ΕΚΟΕΜΣ.

       Αν εξετάσουμε τους κωδικούς του Προϋπολογισμού του ΓΕΣ του 2012 όπως:

        0851(Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων Εγκαταστάσεων)
        1311 (Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων)
        1911 (Κατασκευή κτιρίων και εγκαταστάσεων στρατωνισμού γενικά)
         1711 ( Προμήθεια επίπλων)
          1712 (Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού)

θα παρατηρήσουμε ότι τα ποσά που προβλέφθηκαν είναι πολύ λίγα και επαρκούν για συντήρηση ελάχιστων μόνο κατοικιών. Με δεδομένο ότι τα τελευταία χρόνια η χωρά μας περνά μια δύσκολη οικονομική συγκυρία και θα βρίσκεται στην ιδία κατάσταση για τα επόμενα χρόνια, με αποτέλεσμα να μειωθεί περαιτέρω ο λειτουργικός ΠΥ  του ΓΕΣ, αλλά και επιπλέον από μια ανάγνωση του ΚΑΕ 2481 (Επιχορήγηση στο Τ.ΕΘ.Α.) που είναι 0€ προτείνεται:

α. Να εξεταστεί η επαναφορά του ποσοστού από τις εισπράξεις των ενοικίων ΣΟΑ, να δίνεται για την συντήρηση των ΣΟΑ (Ενδεικτικά προτείνεται το 30% να αποδίδεται υπέρ ΤΕΘΑ και το 70% υπέρ ΕΚΟΕΜΣ). Σ΄αυτή την οικονομική συγκυρία που περνά η χωρά μας προτεραιότητα της Πολιτείας θεωρώ ότι είναι η αξιοπρεπής διαβίωση των στελεχών. Έσοδα για το ταμείο του ΕΚΟΕΜΣ για την καταβολή των μερισμάτων στα ε.α στελέχη,  μπορούν να εξευρεθούν από άλλες πηγές.

        β. Στα πλαίσια της δημοσιονομικής εξυγίανσης και πειθαρχίας, της αποτελεσματικότερης συγκράτησης των δαπανών και της ορθολογιστικής αντιμετώπισης των θεμάτων οδοιπορικών εξόδων και για λόγους ίσης μεταχείρισης μπορεί να εξεταστεί και η ανακατανομή των πιστώσεων του Π/Υ του ΓΕΣ με μεταφορά ποσών στους ΚΑΕ για συντήρηση-ανακαίνιση των ΣΟΑ-ΣΟΜΥ-ΣΟΕΠΟΠ. Εξοικονόμηση θα επιτευχθεί  αν:


                    Η καταβολή των παγίων ΗΕΕ που δίνονται σε Μόνιμους Υπαλλήλους-πολιτικό προσωπικό  (Μ.Υ.) είναι συνδεδεμένες με την ενεργό εξάσκηση των καθηκόντων τους, και να μην τις λαμβάνουν, όπως γίνεται μέχρι σήμερα, σε περιπτώσεις που αυτοί τελούν σε άδειες κυήσεως- τοκετού, ανατροφής τέκνου, αναρρωτικές κ.λ.π. (Φ.845/33/857921/Σ.5848/13 Ιουλ 2012/ΓΕΣ)

               Η ημερήσια αποζημίωση και η αποζημίωση δαπάνης σε ξενοδοχεία, που καθορίσθηκε το 2007 (αναπροσαρμόσθηκε το 2011) για διπλωματούχους μηχανικούς υπαλλήλους (απόφοιτους του ΕΜΠ και ΤΕΙ) να αναπροσαρμοσθεί στο ίδιο ύψος, όπως και για τους λοιπούς δημόσιους υπαλλήλους και στρατιωτικούς, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του Ν.2685/1999 ή να καλύπτεται από τις πάγια καταβαλλόμενες ΗΕΕ, όπως γίνεται και στο στρατιωτικό προσωπικό. Η ημερήσια αποζημίωση εκτός έδρας καθόσον καλύπτει ανάγκες εξόδων λόγω μετακίνησης (σίτιση, μικροέξοδα ταξιδίου κ.λ.π), δεν αποτελεί αμοιβή ή αποδοχές, για τις οποίες υπάρχει κλιμάκωση αναλόγως των προσόντων κάθε υπαλλήλου.

     γ. .Να εξεταστεί δυνατότητα και σε συνεργασία με το ΥΠΕΚΑ  να ενταχθούν σε συγχρηματοδοτούμενα επιδοτούμενα προγράμματα (ΕΣΠΑ, Ε.Τ.Χ.) κάτ  αντιστοιχία  με το πρόγραμμα ‘’Εξοικονομώ κατ’ οίκων’’  που ισχύει για φυσικά πρόσωπα, παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των ΣΟΑ ( Αντικατάσταση κουφωμάτων (πλαίσια / υαλοπίνακες) και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης. Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτηρίου συμπεριλαμβανομένου του δώματος / στέγης και της πιλοτής. Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήση). Επιπλέον η κατασκευή κατοικιών ακόμη και με LEASING.
   
  Η αξιοποίηση της νέας εφαρμογής (διαβάστε εδώ) με κοστολόγηση της κατασκευή νέων κατοικιών ή κοστολόγηση από την ανακαίνιση-συντήρηση ή και την μίσθωση, θα επιφέρει τη βέλτιστη αξιοποίηση των διατιθέμενων πόρων του Π/Υ.

   Στις επόμενες μέρες θα παρουσιαστεί ΑΡΧΙΚΑ, (απαιτείται χρόνος για όλες τις κατηγορίες) μέσα από μια μελέτη, οι αποδοχές που ισχύουν στο ΕΝΙΑΙΟ μισθολόγιο (Βασικό μισθό, επίδομα θέσης ευθύνης κ.λ.π), αλλά και το ποσό της αποζημίωση  υπερωριακών ωρών που λαμβάνουν οι Υπάλληλοι με Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Η αντιστοιχία-σύγκριση θα γίνει με τις αποδοχές που λαμβάνει ένας αξκος (ΑΣΣΕΙ). Για την ονομασία π.χ. των μαθητών Οικονομικού της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (Μια σχολή από τις υψηλότερες βάσεις εισαγωγής) σε αξκούς του Οικονομικού  απαραίτητη προϋπόθεση ήταν και είναι η απόκτηση πτυχίου από το Οικονομικό τμήμα του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ο μύθος ότι οι αποδοχές των στελεχών με το ειδικό μισθολόγιο είναι πολύ καλές πρέπει να εξαφανιστεί. Σε ότι μας χρειαστεί η πολιτεία εμείς θα είμαστε αυτοί που θα τρέξουμε πρώτοι από όλους. Η τιμή και η αξιοπρέπεια μας έμεινε, τα οποία και θα διατηρήσουμε σε υψηλό επίπεδο κοιτώντας κατάματα τα παιδιά μας. Δεν πρόκειται ούτε να μας τα πάρουν ούτε να τα εκχωρήσουμε μόνοι μας. Τον στρατιωτικό μας όρκο τον τιμούμε και θα τον τιμήσουμε. Κάθε Έλληνας και κάθε Ελληνίδα πρέπει να αισθάνεται ασφαλείς ακόμη και αν η πολιτεία δεν μας πληρώνει. Η επιτέλεση του καθήκοντος μας και η ανάγκη να φέρουμε σε πέρας την αποστολή δεν εξαρτάται από το μισθολόγιο μας. Απαιτούμε όμως να σταθεί η κοινωνία δίπλα μας και να καταλάβει και τα δικά μας προβλήματα, ώστε να γίνει η καθημερινότητά μας λιγότερο δύσκολη.

πηγή άντλησης στοιχείων:

http://www.army.gr/ (ΓΕΣ)
http://www.mts-mod.gr/ (ΜΤΣ)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.