Απoζημιώση των αυθημερόν μετακινήσεων (εντός και εκτός ωραρίου) Στρατιωτικού και Πολιτικού Προσωπικού


Ας αναδείξουμε και άλλο ένα θέμα με τα οδοιπορικά έξοδα καθώς εντόνα ακούγεται η λέξη περικοπή κ.λ.π Ας δούμε όμως αν αποζημιώνονται όλες μας οι κινήσεις.

Τι ισχύει με τις αυθημερόν μετακινήσεις στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού; 
Αποζημιώνονται όλες; 
Προβλέπεται να αποζημιώνονται;
 Υπάρχει διαφορετική μεταχείριση;

Οι απαντήσεις στα άνω ερωτήματα:


Σύμφωνα με το ΠΔ 200/93, για το στρατιωτικό προσωπικό, (στη σελίδα του ΓΕΣ είναι αναρτημένο)  διαβάστε το εδώ, στο αρθρο 8 (Ημερήσια αποζημίωση) παρ 4, προβλέπει ότι σε οποιαδήποτε περιπτωση αυθημερον επανόδου, δικαιολογείται το μισο της ημερησιας αποζημίωσης . 

Ας δούμε και τι λέει το αρθρο 9 του Ν.2685/1999 για το πολιτικό προσωπικό, (στη σελίδα του ΓΕΣ ειναι αναρτημένο) διαβάστε το εδώ " το 1/3 της ημερησιας αποζημιωσης δικαιουνται οι μετακινουμενοι σε αποσταση ανω των 40 χλμ και επιστρέφοντας αυθημερον στην εδρα τους

Ας δούμε και το Άρθρο 33 του ιδιου Νόμου  Κατάργηση διατάξεων-Έναρξη ισχύος 1. Καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 12 και 15 του Ν. 2346/1995 (ΦΕΚ 220 Α'), καθώς και κάθε άλλη γενική ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος νόμου ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που διέπονται από αυτόν, με την επιφύλαξη της ισχύος των ειδικών διατάξεων που ρυθμίζουν τις μετακινήσεις στο εσωτερικό του στρατιωτικού γενικά προσωπικού.

Ας δούμε τι ισχύει με την υπ Αρ. Πρωτ. 2/33481/0022/27-4-2011/Απόφαση ΥφυπουργούΟικονομικών (ΦΕΚ Β΄ 1069/31-5-2011)  για πολιτικό προσωπικό συγκεκριμένων κατηγοριών οπως:

Τους Διπλωματούχους Μηχανικούς του ΕΜΠ και ισοτίμων με αυτό Σχολών.  Δικαιολογείται ημερήσια αποζημίωση εκτός έδρας πενήντα έξι ευρώ (56,00€)  για τις αυθημερόν μετακινήσεις.

Τους Μηχανικούς Πτυχιούχους Τ.Ε.Ι. και ισοτίμων με αυτά Σχολών. Δικαιολογείται ημερήσια αποζημίωση εκτός έδρας σαράντα πέντε ευρώ (45,00€) για τις αυθημερόν μετακινήσεις.

Συγκεντρωτικά τώρα

Στρατιωτικό προσωπικό                                    14,67€  
Πολιτικό προσωπικό  πλην Μηχανικων          9,78€
Πολιτικό προσωπικό (Μηχανικοί ΕΜΠ)          56,00€
Πολιτικό προσωπικό (Μηχανικοί ΤΕΙ)             45,00€


Τι εφαρμόζεται τώρα στο ΓΕΣ; 


Ας δουμε την απάντηση στη σελίδα του ΓΕΣ στην ενότητα Θέματα προσωπικού Οικονομικά - Δημόσιο Λογιστικό στις Οδηγίες Εκτέλεσης Π/Υ ΓΕΣ οικονομικού έτους 2012 προς Υφιστάμενα Κλιμάκια του ΓΕΣ.(Παράρτημα Α, ΣΕΛΙΔΑ Α-3, το ια). Διαβάστε το εδώ Οι ΔΟΙ/ΜΕΣ-ΑΣΔΥΣ και κατά περίπτωση των λοιπών Σχηματισμών λόγω της δυσχερούς οικονομικής κατάστασης και της εφαρμογής του Ν.3871/10 και Π.Δ 113/10 πρέπει να συμμετέχουν ενεργά και να είναι αρωγοί της μεγάλης προσπάθειας  που  καταβάλλεται  από  τη  ΔΟΙ/ΓΕΣ  για  την  παρακολούθηση-εκτέλεση του Π/Υ όπως και στη συγκέντρωση-προώθηση όλων των οικονομικών στοιχείων στις τεθείσες προθεσμίες στο Υπουργείο Οικονομικών. Επιπρόσθετα πρέπει να: 

ια. Εγκρίνουν  την  πληρωμή,  σε  βάρος  πιστώσεων  μηνιαίου κονδυλίου (ΚΑΕ 0711), μόνο πραγματικών κινήσεων για τις οποίες υπάρχουν παραστατικά δικαιολογητικά (εισιτήρια, τιμολόγια ξενοδοχείων, αποδείξεις διοδίων, κλπ).  Όλα  τα  υπομνήματα  οδοιπορικών  εξόδων  (ΥΟΕ),  που  επιβαρύνουν  το μηνιαίο  κονδύλιο  (ΚΑΕ  0711),  υπόκεινται  σε  προέλεγχο,  αρμοδίως.  Τα  ΚΤΣ-ΚΤΕΘ-ΑΔΧ, καθώς και τα ΕΛΔΑΠ δεν θα αποδέχονται τέτοια ΥΟΕ αν σ΄ αυτά δεν υπάρχουν  τα  προαναφερθέντα  δικαιολογητικά  που  να  αποδεικνύουν  την πραγματοποίηση της κάθε κίνησης. Για τις αυθημερόν μετακινήσεις, χωρίς την χρησιμοποίηση υπηρεσιακών μέσων, πέραν του ωραρίου (εφόσον δεν υπάρχουν δικαιολογητικά) θα εγκρίνονται μόνο όταν υπάρχει σχετική θεώρηση επί του ΦΠ (άφιξη και αναχώρηση).  Κινήσεις που πραγματοποιούνται εκτός έδρας, με υπηρεσιακό  μέσο  εντός  και  εκτός  του  ωραρίου  δεν  αποζημιώνονται καλύπτονται από τις πάγια καταβαλλόμενες ΗΕΕ κάθε μήνα. 


ΙΣΧΥΟΝ ΟΜΩΣ ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ,ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ;

 ΔΗΛΑΔΗ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΛΟ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΝΟΜΟ-Π/Δ; 

ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΥΝ ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΣΤΟΛΗ ΔΑΠΑΝΩΝ;

 Η απάντηση είναι ΌΧΙ 

Στο ΓΕΣ οι οδηγίες του Π/Υ για αυθημερόν μετακινήσεις έχουν εφαρμογή μόνο στο Στρατιωτικό προσωπικό, για το πολιτικό προσωπικό έχουν εφαρμογή οι Νόμοι-ΚΥΑ . Υπάρχει σχετική αλληλογραφία-απάντηση του ΓΕΣ επ αυτού.

Για το πολιτικό προσωπικό ορθά εφαρμόζονται οι Νομοι, στο στρατιωτικό προσωπικό γιατί όμως αφού το ΠΔ 200/93 είναι σε ισχύ και δεν καταργήθηκε.

Στο ΓΕΝ εφαρμόζεται  επακριβώς ότι προβλέπει το ΠΔ 200/93: (η τελευταία αλληλογραφία είναι στις 7 Οκτ 2011).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.