ΜΕ ΤΙ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΟΣ ΕΝΑΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΣΗΜΕΡΑ


Α. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
Οι Έλληνες στρατιωτικοί, δεν διαφέρουν σε τίποτα από το συνταξιοδοτικό των ασφαλισμένων του Δημοσίου τομέα. Με τη θέσπιση του Ν.3865/2010, θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τη συμπλήρωση είτε 40 ετών συντάξιμης υπηρεσίας είτε του 60ού έτους της ηλικίας τους.

            Β. ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, εφαρμόζει πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία  40  ωρών.  Πέραν αυτού όμως, στο στρατιωτικό προσωπικό, λόγω  της  ιδιαιτερότητας  του  έργου  και  της  αποστολής  του,  ανατίθεται  εκ  των ισχυόντων  Στρατιωτικών  Κανονισμών  και  Διαταγών  η  εκτέλεση  εβδομαδιαίων, εικοσιτετράωρων ή μικρότερης διάρκειας  υπηρεσιών, πέραν του προβλεπόμενου ωραρίου με την συχνότητα: Δύο (2) έως πέντε (5) 24ωρες υπηρεσίες το μήνα, μία  (1)  τουλάχιστον  υπηρεσία  εφόδου  το  μήνα,  η  οποία εκτελείται  πάντα  τη  νύχτα  και  διαρκεί  κατά  μέσο  όρο  4  ώρες, εβδομαδιαία όργανα υπηρεσίας, νυκτερινές και καθολικές εκπαιδεύσεις, 12ημερα εκπαίδευσης σε καταυλισμό, εκπαίδευση σε πλωτά μέσα, πενθήμερα βολών, ασκήσεις ετοιμότητας και συναγερμού, τακτικές ασκήσεις μονάδος,
χωρίς να έχει θεσμοθετηθεί κανενός είδους  αποζημίωση υπερωριακής εργασίας, είτε αφορά εργασία πέραν  του 40ωρου είτε αφορά  εργασία πέραν του  πενθημέρου (Σαββατοκύριακο). Η θεσμοθέτηση μια αμοιβής για τη υπερωριακή εργασία, στα πρότυπα του ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ θα αύξανε το μισθολογικό κόστος του Π/Υ από 500 έως 1200€ τον μήνα ανά στέλεχος των Ε.Δ..  

Όλα τα παραπάνω έχουν σαν αποτέλεσμα το στρατιωτικό προσωπικό να εργάζεται πιο πολύ από κάθε άλλο πολίτη, αμισθί, επιπλέον εφτά με οχτώ χρόνια υπηρεσίας, σε διάστημα 35 ετών. 

Γ. ΠΑΓΙΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ

Ως «αµοιβή» νοούνται οι πάσης φύσεως µισθοί και αποδοχές και όλα τα άλλα οφέλη που παρέχονται άµεσα ή έµµεσα από κάθε πηγή, σε χρήµατα ή σε είδος,  από τον εργοδότη στον εργαζόµενο,  εξαιτίας ή και  µε αφορµή την απασχόληση του τελευταίου. Στο προσωπικό των σωμάτων ασφαλείας  αντί για πάγια οδοιπορικά έξοδα δίνεται αντίστοιχο επίδομα για εργασίαν πέραν της 
πενθήμερης εργασίας καθώς και  νυχτερινά.


Δ. ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ
Η ιδιαιτερότητα της χώρας μας λόγω της γεωγραφικής της θέσης, αποτελεί πύλη εισόδου πληθώρας λαθρομεταναστών αλλά και ελλοχεύει πολλούς κινδύνους η γειτνίαση με την Τουρκία, ώστε να επιβάλλει στα στελέχη να βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα.

 Για το λόγω αυτό τα στελέχη που υπηρετούν σ αυτές τις περιοχές εναλλάσσονται με άλλα κάθε 2 με τρία χρόνια.

Ε. ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ –ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΖΥΓΟΥ- ΠΑΙΔΙΑ
Οι συχνές μετακινήσεις των στελεχών, (μεταθέσεις κάθε 2 με 3 χρόνια και υπηρεσία για μεγάλο χρονικό διάστημα σε παραμεθορίους περιοχές και στα νησιά του Αιγαίου) καθιστά δύσκολη έως αδύνατη την εύρεση εργασίας της συζύγου του.  Αποτέλεσμα  να ζει στα όρια με ένα μισθό, οπού ο βασικός μισθός του Ανθλγου σήμερα είναι στα 899 ευρώ.

Μεγάλο πρόβλημα αντιμετωπίζουν και τα παιδιά των στρατιωτικών με την ένταξη τους κάθε φορά σε νέο κοινωνικό και σχολικό περιβάλλον, από την συχνή μετακίνηση κάθε 3 χρόνια.
 
 ΣΤ. ΣΤΕΓΑΣΗ-ΣΟΑ
Με πολλά έξοδα βαρύνεται ένα στέλεχος από την συχνή μετακίνηση, κάθε 3 χρόνια συνήθως, για 
εύρεση κατοικίας. Η αναλογία προσωπικού (Αξκοι και Υπξκοι) που δικαιούνται στέγαση στα 
Στρατιωτικά Οικήματα Στρατού αντιστοιχεί σε ένα πολύ μικρό ποσοστό 5% περίπου. 
Δηλαδή στα 35 χρόνια υπηρεσίας ένα στέλεχος θα μείνει το πολύ 1 φορά για 2 χρόνια. 
Μόνιμη κατοικία, μια δική του στέγη για την οικογένεια του δύσκολα το κάθε στέλεχος μπορεί να 
αποκτήσει, λόγω αυτών των συχνών μετακινήσεων. Επιπλέον μετά από αρκετά χρόνια (20-25) 
υπηρεσίας, τα στελέχη που έχουν παιδιά και σπουδάζουν, αναγκάζονται να ενοικιάζουν 2 με 3 
σπίτια σε όλη την Ελλάδα
 
Ζ. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ
Η δομή του ισχύοντος Ειδικού μισθολογίου είναι τέτοια που στηρίζεται σε μισθολογικές προαγωγές. Η εξαίρεση των στρατιωτικών από νέο μισθολόγιο το οποίο  θεσπίσθηκε για να αρθούν οι μισθολογικές αδικίες στο δημόσιο, στέρησε από εμάς  την ευκαιρία  να  εξομοιώσουμε τις αποδοχές  μας  με αυτές  των δημοσίων υπαλλήλων. Οι χαμηλομισθοι υπάλληλοι είδαν αυξήσεις γιατί αποκαταστάθηκε η αδικία σε βάρος τους σε σχέση με τους άλλους Δημόσιους Υπαλλήλους, Αντίθετα και σε βάθος τριετίας οι υψηλόμισθοι υπάλληλοι οποιουδήποτε υπουργείου βλέπουν τις αποδοχές να μειώνονται μέχρι να απέλθει η ισορροπία ώστε όλοι οι υπάλληλοι με τα ίδια χρόνια υπηρεσίας και τα ίδια προσόντα να αμείβονται το ίδιο, ανεξαρτήτως Υπουργείου που εργάζονται.
 
Επιπλέον συνεχίζεται έως και σήμερα η αναστολή χορήγησης του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας (4% κατ’ 2 έτη) και των μισθολογικών προαγωγών των Ελλήνων στρατιωτικών, από 1-7-2011, ενώ αυτή είχε προβλεφθεί να καταργηθεί με την ψήφιση του νέου ενιαίου μισθολογίου των δημοσίων υπαλλήλων. Η ρύθμιση αυτή αδικεί κατάφορα τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, που λαμβάνουν βαθμολογικές προαγωγές μετά από αρκετά χρόνια υπηρεσίας καθηλώνοντας τις αποδοχές τους για 5 έως 15 έτη και επέφερε περαιτέρω μείωση των αποδοχών μας, το 2012, από 4 έως 17 % ανάλογα την κατηγορία του προσωπικού.

H. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-ΕΦΑΠΑΞ-ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΠΑΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑΣ

Αβεβαιότητα για την μελλοντική καταβολή τους, λόγω των υψηλών ελλειμμάτων που παρουσιάζουν τα ταμεία από το  κούρεμα των ομολόγων που υπέστησαν λόγω PSI αλλα και πολλών άλλων παραγόντων. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.