Ο Έλληνας στρατιωτικός διαδηλώνει. Νόμιμη ή παράνομη ενέργεια;


Το δικαίωμα της συνάθροισης κατοχυρώνεται στο άρθρο 11 του Ελληνικού Συντάγματος και είναι το αρχαιότερο δικαίωμα συλλογικής - ομαδικής δράσης στο ελληνικό συνταγματικό δίκαιο. Συνδέεται στενά με την ελευθερία της έκφρασης (άρθρο 14 παρ. 1 Σ) και τη συμπληρώνει. Καλύπτει τη δημόσια συνάθροιση σε ανοιχτό χώρο, την οποία δεν εξαρτά από προηγούμενη άδεια της αρχής.

Το δικαίωμα οφείλει να ασκείται ήσυχα και χωρίς όπλα. Με δεδομένο ότι οι συνταγματικές απαγορεύσεις για τους στρατιωτικούς (όπως άλλωστε και για τους δικαστές) εξαντλούνται στις προβλεπόμενες στα άρθρα 23 παρ. 2 και 29 παρ. 3 (απαγόρευση απεργίας και απαγόρευση έκφρασης υπέρ πολιτικού κόμματος), το δικαίωμα των στρατιωτικών να συναθροιστούν και να εκδηλώσουν τις απόψεις τους, στα πλαίσια, για τους σκοπούς και υπό την αιγίδα των σωματείων τους, στα οποία νόμιμα συμμετέχουν, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί με σοβαρά επιχειρήματα (όταν πάντως κατά την άσκησή του πληρούνται - τηρούνται οι απαγορευτικές ρυθμίσεις των άρθρων 23 παρ. 2 και 29 παρ. 3 του Ελληνικού Συντάγματος).

Για τη γνώση των αναγνωστών παραθέτω τα χρησιμοποιούμενα άρθρα του Ελληνικού Συντάγματος:

Άρθρο 11: (Δικαίωμα του συνέρχεσθαι)

1. Oι Έλληνες έχουν το δικαίωμα να συνέρχονται ήσυχα και χωρίς όπλα. 2……

'Αρθρο 14: (Ελευθερία του Τύπου)

1. Kαθένας μπορεί να εκφράζει και να διαδίδει προφορικά, γραπτά και δια του τύπου τους στοχασμούς του τηρώντας τους νόμους του Kράτους. 2……
 
'Αρθρο 23: (Συνδικαλιστική ελευθερία)

1…… 2. H απεργία αποτελεί δικαίωμα και ασκείται από τις νόμιμα συστημένες συνδικαλιστικές οργανώσεις για τη διαφύλαξη και προαγωγή των οικονομικών και εργασιακών γενικά συμφερόντων των εργαζομένων. Aπαγορεύεται η απεργία με οποιαδήποτε μορφή στους δικαστικούς λειτουργούς και σ' αυτούς που υπηρετούν στα σώματα ασφαλείας. Tο δικαίωμα προσφυγής σε απεργία των δημόσιων υπαλλήλων και των υπαλλήλων της τοπικής αυτοδιοίκησης και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και του προσωπικού των κάθε μορφής επιχειρήσεων δημόσιου χαρακτήρα ή κοινής ωφέλειας, που η λειτουργία τους έχει ζωτική σημασία για την εξυπηρέτηση βασικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου, υπόκειται στους συγκεκριμένους περιορισμούς του νόμου που το ρυθμίζει. Oι περιορισμοί αυτοί δεν μπορούν να φθάνουν έως την κατάργηση του δικαιώματος της απεργίας ή την παρεμπόδιση της νόμιμης άσκησής του.

'Αρθρο 29: (Πολιτικά κόμματα)

1….. 2…… 3. Απαγορεύονται απολύτως οι οποιασδήποτε μορφής εκδηλώσεις υπέρ ή κατά πολιτικού κόμματος στους δικαστικούς λειτουργούς και σε όσους υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις και στα σώματα ασφαλείας. Απαγορεύονται απολύτως οι οποιασδήποτε μορφής εκδηλώσεις υπέρ ή κατά πολιτικού κόμματος, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, στους υπαλλήλους του Δημοσίου, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή δημόσιων επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή επιχειρήσεων η διοίκηση των οποίων ορίζεται άμεσα ή έμμεσα από το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχο.

Βέβαια δεν χρειάζεται να αναφέρω, αφενός, καθόλου ότι οι υπηρετούντες στο Λιμενικό Σώμα, που έχουν τη στρατιωτική ιδιότητα, με χρόνων συνδικαλιστική δραστηριότητα στις τάξεις του, κατά δεδομένη παράδοση διαμαρτύρονται, διαδηλώνουν και κινητοποιούνται, εκδηλώνοντας δημόσια και ειρηνικά την οποιαδήποτε αντίθεσή τους, παρά το γεγονός ότι δωσιδικούν, όπως και εμείς οι Έλληνες στρατιωτικοί στα Ελληνικά στρατιωτικά δικαστήρια (Ναυτοδικεία) και αφετέρου ότι και η άλλη ομάδα προσώπων, για τους οποίους προβλέπονται παρόμοιου χαρακτήρα συνταγματικές απαγορεύσεις (δικαστές) τέλεσαν και προγραμματίζουν αντίστοιχες δημόσιες συναθροίσεις.

ΣΠΚ Άρθρο 5

1. Στον Κώδικα αυτόν οι ακόλουθοι όροι χρησιμοποιούνται με την εξής σημασία: α) Στρατός είναι ο ελληνικός στρατός της ξηράς, της θάλασσας και του αέρα και στρατιωτικές υπηρεσίες είναι οι υπηρεσίες που ανήκουν σε αυτόν. β) Στρατιωτικοί είναι όσοι ανήκουν στο στρατό και στο λιμενικό σώμα. γ) Οπλίτες είναι οι υπαξιωματικοί, οι λιμενοφύλακες, οι στρατιώτες, οι ναύτες, οι σμηνίτες και οι μαθητές των στρατιωτικών σχολών. δ) Αρχηγός είναι κάθε στρατιωτικός που αναλαμβάνει νόμιμα τη διοίκηση οποιουδήποτε τμήματος του στρατού ή του λιμενικού σώματος. ε) Οι όροι διοικητής, κυβερνήτης, αρχηγός σχηματισμού και χειριστής, νοούνται σύμφωνα με τους όρους που ισχύουν για την κατάσταση αξιωματικών και τους κανονισμούς του στρατού ή του λιμενικού σώματος. στ) Σώμα είναι κάθε σώμα, τμήμα, απόσπασμα, πλοίο ή υπηρεσία που ανήκει στο στρατό ή στο λιμενικό σώμα. ζ) Πλοίο είναι κάθε πλωτό μέσο του στρατού και του λιμενικού σώματος, στο οποίο επιβαίνει πλήρωμα που υπόκειται στους κανόνες της ναυτικής στρατιωτικής πειθαρχίας και έχει κυβερνήτη βαθμοφόρο, ο οποίος υπόκειται στις διαταγές του Υπουργού Εθνικής Άμυνας ή Εμπορικής Ναυτιλίας. η) Ναυτική εγκατάσταση είναι κάθε ναυτική ή λιμενική υπηρεσία στην ξηρά, που διοικείται από βαθμοφόρο, ο οποίος υπόκειται στις διαταγές του Υπουργού Εθνικής Άμυνας ή Εμπορικής Ναυτιλίας. θ) Αεροσκάφος είναι κάθε ιπτάμενο μέσο του στρατού και του λιμενικού σώματος που έχει κυβερνήτη ή διευθύνεται από πρόσωπο το οποίο υπόκειται στις διαταγές του Υπουργού Εθνικής Άμυνας ή Εμπορικής Ναυτιλίας ι)Αεροπορική εγκατάσταση είναι κάθε αεροπορική υπηρεσία στην ξηρά, που διοικείται από βαθμοφόρο ο οποίος υπόκειται στις διαταγές του Υπουργού Εθνικής Άμυνας ή Εμπορικής Ναυτιλίας. ια) Αεροπορικό υλικό είναι κάθε αεροσκάφος με τα εργαλεία και τα εξαρτήματά του, κάθε υλικό προορισμένο να εξυπηρετεί τα αεροσκάφη και τις αεροπορικές εγκαταστάσεις του στρατού και του λιμενικού σώματος, καθώς και τα πλωτά μέσα της πολεμικής αεροπορίας με τα εξαρτήματά τους…

Γι΄ αυτό λοιπόν δίνουμε το ραντεβού μας, την Τετάρτη 12-9-2012 και ώρα 16.30΄ στην πλ. Κολοκοτρώνη (παλαιά Βουλή, επί της οδού Σταδίου), ώστε μαζικά και ενωτικά, να πούμε ένα: "ΩΣ ΕΔΩ. ΤΕΡΜΑ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΗ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ"

Τσουκαράκης Ανέστης
Αντισυνταγματάρχης (ΣΔΓ)
Πρόεδρος ΣΥΣΜΕΔ
6974365800

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.