ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΠΟ 1-1-2013Απο τον Ι. Αντωνιάδη
Οικονομολόγος Αξκος Ε.Δ. ε.α.
Προέδρου του Συνδέσμου Αποφοίτων ΣΣΑΣ 

Σύμφωνα με το νόμο 3865/2010 (άρθρο 10), όπως αυτός συμπληρώθηκε/τροποποιήθηκε με το ν.3996/2011 (άρθρο 42), για τους συνταξιούχους του Δημοσίου (και αποστράτους) που εργάζονται ως μισθωτοί ή αυτοαπασχολούνται, προβλέπεται αναστολή καταβολής της σύνταξης η των συντάξεων που λαμβάνουν από οποιαδήποτε πηγή, μέχρι τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας τους.Για τους στρατιωτικούς συνταξιούχους η αναστολή καταβολής της σύνταξης ισχύει μέχρι τη συμπλήρωση του 53ου έτους της ηλικίας τους.

•Μετά τη συμπλήρωση του 53ου έτους της ηλικίας, τα ανωτέρωπρόσωπα λαμβάνουν το ποσό της μηνιαίας ακαθάριστης κύριας ή τουαθροίσματος των ακαθάριστων κύριων συντάξεων που αντιστοιχεί σετριάντα ημερομίσθια (33,03 ευρω) του άγαμου ανειδίκευτου εργάτη,όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενουέτους (αναλλοίωτο έως σήμερα στα 990,90 ευρώ),ενώ το ποσό τηςμηνιαίας ακαθάριστης κύριας ή του αθροίσματος των ακαθάριστων κυρίων συντάξεων που υπερβαίνει τα τριάντα ημερομίσθια του άγαμουανειδίκευτου εργάτη καταβάλλεται μειωμένο κατά 70%. Για τον προσδιορισμό του ανωτέρω εισοδηματικού κριτηρίου δεν λαμβάνεται υπόψηη επικουρική ή οι επικουρικές συντάξεις καθώς και το τυχόν καταβαλλόμενο με τη σύνταξη επίδομα οικογενειακών βαρών.

•Για τους συνταξιούχους λόγω γήρατος ηλικίας μεγαλύτερης του53ου έτους που ασκούν δραστηριότητα υπακτέα στην ασφάλιση τουΕνιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ)
προβλέπεται συνέχιση της συνταξιοδότησης, με περικοπή του ποσού της μηνιαίας ακαθάριστης κύριας σύνταξης ή του αθροίσματος αυτών , που υπερβαίνειτα εξήντα (60) ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτά ισχύουν την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους. Επομένως και μέχρι την αναπροσαρμογή του η.α.ε., το ποσό της μηνιαίας ακαθάριστης σύνταξης ήκύριων συντάξεων που υπερβαίνει τα 1.981,80 Ευρώ (60 X 33,03 )περικόπτεται (ολόκληρο και όχι ποσοστό αυτού).\\

•Από τους ανωτέρω περιορισμούς εξαιρούνται:Διαβάστε εδώ το υπόλοιπο κείμενο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.