Μήπως είναι περισσότερο από 304 εκατ. ευρω οι περικοπες στην Αμυνα, διαβαζοντας πιο λεπτομερώς το προσχέδιο του Π/Υ 2013;


Μια σημαντική λεπτομέρεια μετά από την μελέτη του Π/Υ του 2013, ότι οι περικοπές στην Άμυνα δεν είναι μόνο 304 εκ ευρώ όπως γράφτηκε στα ΜΜΕ (http://www.onalert.gr/stories/perikopes-amyna-proypologismos-troika). Η Ε.Σ.ΠΕ.Θεσσαλίας (espeth.blogspot.gr) θα προσπαθήσει να  κάνει μία ανάλυση για το τι προβλέπει το προσχέδιο και τι διαβάζουμε στον συγκεντρωτικό πίνακα:Διαβάστε εδώ ένα προσφατο άρθρο μελους της ΕΣΠΕΘ

 Διαβάζουμε ότι: Στα νέα υπό διαπραγμάτευση μέτρα του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικήςγια το 2013 ανά τομέα παρέμβασης (καθαρή επίδραση σε εκατ. ευρώ) από τις παρεμβάσεις προκύπτει μείωση της Μισθολογικής δαπάνη κατ  1,1 δις ευρώ (γενικά)  και 304 εκ ευρώ στην  Εθνική Άμυνα. (Εκτιμάται καθαρή επίδραση μέτρων στο 2012 ύψους 118 εκατ. ευρώ περίπου, από το συνολο των 7,8 δις).

Πέραν αυτού θα γίνει και μια ανάλυση σε ένα συγκριτικό πίνακα με το τι:

Προέβλεπε το προσχέδιο Π/Υ του 2012 για έσοδα και δαπάνες.

Εκτιμήσεις, μέσα από το προσχέδιο Π/Υ του 2013, με το που θα κλείσει τελικά ο Π/Υ ΤΟ 2012 για έσοδα και δαπάνες.

Προβλέψεις για το προσχέδιο Π/Υ του 2013 για  έσοδα και δαπάνες

Τέσσερις σημαντικές διαπιστώσεις διαβάζοντας πιο προσεχτικά το προσχέδιο του Π/Υ 2013 είναι ότι:

1. Στα έσοδα εκτιμάται ότι θα εισπραχθούν το 2013, 54.207 δις χωρίς παρεμβάσεις, ενώ αν γίνουν οι παραπάνω παρεμβάσεις εκτιμάται ότι θα εισπραχθούν έσοδα 51.840 δις. Δηλαδή θα εισπραχθούν 2.367 δις λιγότερα από ότι αν δεν γινόταν οι παρεμβάσεις.
2.  Η ύφεση προβλεπόταν ότι το 2012 θα είναι 2,5% του ΑΕΠ και τελικά θα είναι 6,5% του ΑΕΠ.
3. Οι εξελίξεις το 2012:Δεδομένου ότι στο 2ο εξάμηνο του 2012 θα έχουμε εντονότερη επίπτωση στην πραγματική οικονομία από την εφαρμογή των μέτρων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής για το 2012, εκτιμάται ότι η ετήσια μείωση του πραγματικού ΑΕΠ θα είναι 6,5% το 2012, με τη συμβολή του εξωτερικού τομέα να εκτιμάται στις 3,1  εκατοστιαίες μονάδες και την εγχώρια ζήτηση να έχει αρνητική συμβολή 9,6 εκατοστιαίων μονάδων.
4. Το ποσοστό ανεργίας προβλέπονταν το 2012 στο 16,4% και εκτιμάται να κλείσει στο 23,5% στο Π/Υ του 2013.Ας ξεκινήσουμε:

Όπως γράφεται αναλυτικά μέσα στο προσχέδιο του Π/Υ 2013:
…..Στην επιπλέον μείωση της μισθολογικής δαπάνης η οποία θα προέλθει από:

-  τον περιορισμό του προσωπικού που υπηρετεί με συμβάσεις,
-  τις παρεμβάσεις στα ειδικά μισθολόγια,
-  τον περιορισμό των πρόσθετων μισθολογικών παροχών,
-  τη συγκράτηση του αριθμού των εισακτέων στις παραγωγικές σχολές,
………………………………………………………………………………..
• στο συστηματικό επανέλεγχο των δικαιούχων και τη συγκράτηση της δαπάνης παροχής
συντάξεων,
…………………………………………………………………………………….
στον περιορισμό των μεταβιβάσεων του κράτους προς τους λοιπούς υποτομείς της Γενι-
κής Κυβέρνησης και μόνο για την αντιμετώπιση των απολύτως ανελαστικών δαπανών
τους. Η απώλεια των εσόδων των φορέων αυτών, θα αντισταθμιστεί από σειρά διαρθρω-
τικών παρεμβάσεων που έχουν σχεδιαστεί για κάθε υποτομέα και θα υλοποιηθούν μέσα
στο 2013, με σκοπό:
………………………………………………………………………………………………
-  τον εξορθολογισμό της παροχής κοινωνικών επιδομάτων,
στον περιορισμό των λειτουργικού χαρακτήρα δαπανών με ιδιαίτερη έμφαση στις δαπά-
νες που αφορούν:
-  μετακινήσεις προσωπικού,
-  μισθώματα κτιρίων,
-  προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού, κ.λπ

Πίνακας 2.2   Νέα υπό διαπραγμάτευση μέτρα Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής
για το 2013 ανά τομέα παρέμβασης (καθαρή επίδραση)
                                                                                                                            (σε εκατ. ευρώ)

Α. Δαπάνες
1.  Αναδιάρθρωση δημόσιου τομέα                                                                                        483
2.  Αναδιάρθρωση τοπικής αυτοδιοίκησης                                                                             100
3.  Μισθολογική δαπάνη                                                                                                      1.100
4,  Δαπάνη για συντάξεις                                                                                                      3.799
5.  Κοινωνικά επιδόματα                                                                                                        347
6.  Υγειονομική περίθαλψη                                                                                                     803
7.  Εθνική Άμυνα                                                                                                                   304
8.  Παιδεία                                                                                                                               132
9.  Εξορθολογισμός ΔΕΚΟ                                                                                                    241
Α.  Σύνολο επίδρασης στο σκέλος των δαπανών                                                                   7.308

Β.Έσοδα
1.  Αύξηση εσόδων από τον εξορθολογισμό των οικογενειακών επιδομάτων                      427
2.  Αύξηση εσόδων από την αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης κατά 2 έτη                       5
3.  Μείωση επιστροφών εσόδων                                                                                            60
Β.  Σύνολο επίδρασης στο σκέλος των εσόδων                                                                     492
Σύνολο επίδρασης μέτρων (Α + Β)*                                                                                    7.800 *  Εκτιμάται καθαρή επίδραση μέτρων στο 2012 ύψους 118 εκατ. ευρώ περίπου.Ας δούμε τώρα τον συγκριτικό πίνακα με το τι Προέβλεπε το προσχέδιο Π/Υ του 2012, τις Εκτιμήσεις, μέσα από το προσχέδιο Π/Υ του 2013, με το που θα κλείσει τελικά ο Π/Υ ΤΟ 2012 και τις Προβλέψεις για το προσχέδιο Π/Υ του 2013 τόσο για τα έσοδα όσο και για τις δαπάνες. Επιπλέον και μερικές άλλες προβλέψεις για πληθωρισμό - τιμές, απασχόληση-ανεργία και προοπτικές για το 2012 και 2013.

Εκτιμήσεις για πληθωρισμό – Τιμές για το 2011

Στο τελευταίο τρίμηνο του 2011 αναμένεται μια επιβάρυνση των τιμών από τα δημοσιονομικά μέτρα με την αύξηση ορισμένων ειδικών φόρων κατανάλωσης και του ΦΠΑ σε κάποιες κατηγορίες προϊόντων.

Εκτιμήσεις για πληθωρισμό – Τιμές για το 2012

Από το μήνα Οκτώβριο αναμένεται μια επιβάρυνση των τιμών, εξαιτίας της επίπτωσης δημοσιονομικών μέτρων του Προϋπολογισμού (π.χ. εξίσωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης του πετρελαίου θέρμανσης και του πετρελαίου κίνησης με το 80% της σημερινής τιμής του ειδικού φόρου κατανάλωσης του πετρελαίου κίνησης)
Εκτιμήσεις για απασχόληση-Ανεργία για το 2011

Με βάση την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, κατά το 2ο τρίμηνο του 2011 το ποσοστό ανεργίας ήταν 16,3%, έναντι 11,8% του αντίστοιχου τριμήνου του 2010. Ο αριθμός των ανέργων έφθασε τα 811 χιλιάδες άτομα….. Η μείωση της απασχόλησης και η αύξηση της ανεργίας αναμένεται να συνεχιστεί και στο 2ο εξάμηνο του έτους, λόγω της συνεχιζόμενης ύφεσης στην οικονομία και της μείωσης της απασχόλη-σης στο δημόσιο τομέα, με το μέσο ποσοστό ανεργίας του 2011 να εκτιμάται στο 15,2% (σε εθνικολογιστική βάση).
Εκτιμήσεις για Απασχόληση-Ανεργία για το 2012

Στην αγορά εργασίας σημειώθηκε περαιτέρω αύξηση του ποσοστού ανεργίας. Με βάση τα μηνιαία εποχικά διορθωμένα στοιχεία της έρευνας της ΕΛΣΤΑΤ,  το ποσοστό ανεργίας τον Ιούνιο του 2012 ανήλθε σε 24,4%, με τον αριθμό των ανέργων να φτάνει τα 1.216.400 άτομα. Για ολόκληρο το έτος 2012, το μέσο ποσοστό ανεργίας εκτιμάται ότι θα προσεγγίσει το 23,5%.

Οι προοπτικές το 2012

Όσον αφορά τις προβλέψεις για την Ελληνική οικονομία, ο ρυθμός ανάπτυξης προβλέπεται να παραμείνει αρνητικός και το 2012 (-2,5%), λόγω της συνέχισης της δημοσιονομικής προσαρμογής και της μεγαλύτερης ύφεσης του 2011.

Προβλέψεις για τα βασικά μεγέθη του πραγματικού τομέα της οικονομίας για το 2012.

                                Προσχέδιο π/υ 2012


Προβλέψεις για βασικά μεγέθη της Ελληνικής οικονομίας (% ετήσιες μεταβολές, σταθερές τιμές)

2012
1. ΑΕΠ

-2,5
2. Ιδιωτική κατανάλωση

-3,8
3. Δημόσια κατανάλωση

-7,5
4. Επενδύσεις

-4,0
5. Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών

6,4
6. Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών

-2,8
7. Εναρμονισμένος ΔΤΚ

0,6
8. Αποπληθωριστής ΑΕΠ

0,4
9. Απασχόληση

10. Ποσοστό ανεργίας

-1,1

16,4
Οι προοπτικές το 2012 -2013

Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία,  ο ρυθμός μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ το 2012 εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί κοντά στο -6,5%
Προσχέδιο Π/Υ 2013, που θα κλείσουν τα μεγέθη το προηγούμενο έτος δηλαδή το 2012


Προβλέψεις για βασικά μεγέθη της Ελληνικής οικονομίας (% ετήσιες μεταβολές, σταθερές τιμές)

2012
1. ΑΕΠ

-6,5
2. Ιδιωτική κατανάλωση

-7,7
3. Δημόσια κατανάλωση

-6,5
4. Επενδύσεις

-18,5
5. Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών

0,4
6. Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών

-10,1
7. Εναρμονισμένος ΔΤΚ

1,2
8. Αποπληθωριστής ΑΕΠ

-0,1
9. Απασχόληση

10. Ποσοστό ανεργίας

-8,2

23,5
Ε Σ Ο Δ Α
Άμεσοι φόροι προβλέψεις για 2012
Τα έσοδα από την άμεση φορολογία προβλέπεται να διαμορφωθούν το 2012 στα 23.637 εκατ. ευρώ εμφανίζοντας αύξηση κατά 14,3% έναντι του 2011.

Τα έσοδα από το φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων προβλέπονται αυξημένα κατά 27,5% λόγω της κατάργησης πολλών φοροαπαλλαγών και της πλήρους εφαρμογής των τεκμηρίων φορολόγησης, αλλά και της σημαντικής μείωσης του αφορολόγητου ορίου στην κλίμακα φορολογίας εισοδήματος στα 5.000 ευρώ.

Τα έσοδα από το φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων αναμένονται μειωμένα κατά 22% λόγω των σημαντικών επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στην κερδοφορία των επιχειρήσεων, αλλά και λόγω της μείωσης του συντελεστή φορολόγησης των αδιανέμητων κερδών από 24% σε 20% για τη χρήση 2011.

Μείωση της τάξης του 12,5% αναμένεται στα έσοδα των ειδικών κατηγοριών, κυρίως λόγω των μειωμένων εισπράξεων που αναμένονται από την παρακράτηση φόρου για τους δεδουλευμένους τόκους των ομολόγων που μεταβιβάζονται πριν από τη λήξη τους και εμφανίζο-νται στην εν λόγω κατηγορία. Τα έσοδα αυτά, ήταν ιδιαίτερα αυξημένα το έτος 2011.

Τα έσοδα από φόρους στην περιουσία εμφανίζονται σημαντικά ενισχυμένα το έτος 2012, αφενός διότι το 2011 δεν εισπράττονται καθόλου έσοδα από το φόρο ακίνητης περιουσίας του οικείου έτους για τα φυσικά πρόσωπα, εξαιτίας τεχνικών προβλημάτων και αφετέρου λόγω της πλήρους απόδοσης του μέτρου της επιβολής του ειδικού τέλους στην ακίνητη περιουσία, μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, το οποίο εκτιμάται να ενισχύσει τα έσοδα της εν λόγω κατηγορίας κατά 2.900 εκατ. ευρώ.

Άμεσοι φόροι, εκτίμηση που θα κλείσουν το 2012 με το προσχέδιο του 2013


Από την άμεση φορολογία, εκτιμάται ότι θα εισπραχθούν 20.767 εκατ. ευρώ εμφανίζοντας αύξηση κατά 2,2% συγκριτικά με τα αντίστοιχα έσοδα του 2011


ΕΣΟΔΑ ΓΕΝΙΚΑ, προβλέψεις για 2013Η εφαρμογή των δημοσιονομικών παρεμβάσεων στον τομέα των δαπανών θα επιβαρύνει σημαντικά τους παράγοντες που επηρεάζουν τις προβλέψεις των εσόδων. Η αρνητική επίδραση στο ΑΕΠ, στην κατανάλωση και στη φοροδοτική ικανότητα των φυσικών και νομικών προσώπων θα μειώσει τα συνολικά καθαρά έσοδα κατά 2.210 εκατ. ευρώ έναντι των εκτιμήσεων για το 2012. Τα καθαρά έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού, μετά τη μείωση επιστροφών για το οικονομικό έτος 2013, προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 46.742 εκατ. ευρώ (έναντι
των εκτιμήσεων του 2012), μειωμένα κατά 4,5%.
Η αρνητική αυτή επίπτωση οφείλεται σε πρωτογενές επίπεδο, κυρίως, στη μείωση των άμεσων φόρων κατά 517 εκατ. ευρώ, εξαιτίας των δημοσιονομικών παρεμβάσεων σε μισθούς και συντάξεις. Η μείωση της κατανάλωσης και του ύψους των μισθών και συντάξεων θα επηρεάσει σημαντικά και τους έμμεσους φόρους οι οποίοι προβλέπονται να ανέλθουν σε 25.193 εκατ. ευρώ, μειωμένοι κατά 1.078 εκατ. ευρώ σε σχέση με τις εκτιμήσεις για το 2012.
Έμμεσοι φόροι 2012


Τα έσοδα από την έμμεση φορολογία προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 29.087 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 0,2% σε σχέση με τα αντίστοιχα έσοδα του 2011.
Έμμεσοι φόροι 2012

Από την έμμεση φορολογία, αναμένεται να εισπραχθούν 26.271 εκατ. Ευρώ…. Οι εκτιμήσεις του 2012 περιλαμβάνουν και το όφελος που θα προκύψει από την εξίσωση του ειδικούφόρου κατανάλωσης του πετρελαίου θέρμανσης και του πετρελαίου κίνησης στο 80%  της σημερινής τιμής του ειδικού φόρου κατανάλωσης του πετρελαίου κίνησης.

Μη φορολογικά έσοδα 2012

Τα μη φορολογικά έσοδα αναμένεται να εμφανίσουν μείωση 30,2% έναντι του 2011 και να διαμορφωθούν σε 3.166 εκατ. ευρώ, λόγω της απουσίας εσόδων που εμφανίστηκαν στο 2011 αλλά δεν επαναλαμβάνονται στο έτος 2012
Μη φορολογικά έσοδα 2012

Τα μη φορολογικά έσοδα εκτιμώνται ότι θα διαμορφωθούν στα 2.383 εκατ. ευρώ, εμφανίζοντας μείωση κατά 22,4% έναντι του προηγούμενου έτους, που οφείλεται, κυρίως, στη μείωση εσόδων από την αξιοποίηση της περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου.  Επίσης,  σημαντικό μέρος της περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου μεταφέρθηκε στο Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) προς αποκρατικοποίηση.
Μη τακτικά έσοδα 2012

Τα μη τακτικά έσοδα θα διαμορφωθούν στο ποσό των 2.207 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 14,9%  έναντι του 2011 που οφείλεται, κατά κύριο, λόγο στην πρόβλεψη για είσπραξη εσόδων από το πρόγραμμα ενίσχυσης της ρευστότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων
λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης. 
Μη τακτικά έσοδα 2012

Τα έσοδα από καταργηθέντες ειδικούς λογαριασμούς προβλέπεται να διαμορφωθούν σε 880 εκατ. ευρώ, εμφανίζοντας μείωση 11,3% έναντι του προηγουμένου έτους, λόγω της μη εμφάνισης, πλέον, στα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού, του μερίσματος της ΟΠΑΠ ΑΕ. Τα έσοδα από το πρόγραμμα ενίσχυσης της ρευστότητας λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης αναμένεται να ανέλθουν σε 1.174 εκατ. ευρώ, και τα έσοδα από ΝΑΤΟ σε 60 εκατ. ευρώ.


Δ Α Π Α Ν Ε Σ

Δαπάνες 2012


Οι συνολικές δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού προβλέπεται να διαμορφωθούν σε 70.405 εκατ. ευρώ το 2012 Προκειμένου να καταστεί εφικτή η επίτευξη των ανωτέρω αποτελεσμάτων, έχει ληφθεί υπό-ψη η εφαρμογή μιας σειράς μέτρων που στοχεύουν:
• στην αναπροσαρμογή της μισθολογικής δαπάνης με την εφαρμογή του νέου μισθολογίου, την αύξηση των ωρών εργασίας, τη μείωση του αριθμού των συμβασιούχων και την εφαρμογή περιορισμών στη διενέργεια νέων προσλήψεων,
• στη δραστική μείωση των λοιπών πρόσθετων παροχών μισθολογικού χαρακτήρα,
• στον εξορθολογισμό των δαπανών υγείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης,
• στο συστηματικό επανέλεγχο και τη μείωση των κονδυλίων επιχορηγήσεων, αποδόσεων και εν γένει μεταβιβάσεων του κρατικού προϋπολογισμού, σε φορείς και νομικά πρόσω-πα,
• στον περιορισμό των λειτουργικού χαρακτήρα δαπανών με ιδιαίτερη έμφαση στις δαπάνες που αφορούν:
- μετακινήσεις προσωπικού,
- μισθώματα κτηρίων,
      - προμήθειες κ.λπ.
Δαπάνες 2012


Οι συνολικές δαπάνες του Τακτικού Προϋπολογισμού προβλέπεται να διαμορφωθούν σε 61.809 εκατ. ευρώ το 2012 Για την επίτευξη των ανωτέρω αποτελεσμάτων, έχουν ληφθεί υπόψη:
• ο εξορθολογισμός του μισθολογικού κόστους κυρίως λόγω:
-  της εφαρμογής του νέου μισθολογίου,
-  του περιορισμού των προσλήψεων με την εφαρμογή του κανόνα μία (1)  πρόσληψη προς πέντε (5) αποχωρήσεις, 
-  του μεγάλου αριθμού του προσωπικού που εκτιμάται ότι θα συνταξιοδοτηθεί μέσα στο 2012, αλλά και στη μεταφορά της θετικής δημοσιονομικής επίπτωσης των αποχωρήσεων του 2011,
• ο περιορισμός των πρόσθετων παροχών μισθολογικού χαρακτήρα όπως υπερωρίες, αμοι-
βές για συμμετοχή σε επιτροπές και συμβούλια, αμοιβές για εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες και εξαιρέσιμες ημέρες και
• ο περιορισμός των λειτουργικού χαρακτήρα δαπανών με τον εξορθολογισμό των δαπανών
για μετακινήσεις, προμήθειες, μισθώματα κτιρίων, τηλεπικοινωνίες κ.λπ.
Δαπάνες 2013


Οι συνολικές δαπάνες του Τακτικού Προϋπολογισμού προβλέπεται να διαμορφωθούν σε 56.580 εκατ. ευρώ μειωμένες κατά 5.230 εκατ. ευρώ ή 8,5% σε σχέση με τις αντίστοιχες ε-
κτιμήσεις για το 2012.
Οι πρωτογενείς δαπάνες του Τακτικού Προϋπολογισμού προβλέπεται να διαμορφωθούν σε45.295 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 2.091 εκατ. ευρώ ή 4,4% συγκριτικά με τις αντίστοιχεςεκτιμήσεις για το 2012…..Προκειμένου να καταστεί εφικτή η επίτευξη των ανωτέρω αποτελεσμάτων, έχει ληφθεί υπό-
ψη η εφαρμογή μιας σειράς παρεμβάσεων που στοχεύουν:
στην επιπλέον μείωση της μισθολογικής δαπάνης η οποία θα προέλθει από:
-  τον περιορισμό του προσωπικού που υπηρετεί με συμβάσεις,
-  τις παρεμβάσεις στα ειδικά μισθολόγια,
-  τον περιορισμό των πρόσθετων μισθολογικών παροχών,
τη συγκράτηση του αριθμού των εισακτέων στις παραγωγικές σχολές,
• στον εξορθολογισμό των δαπανών υγείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης,
• στο συστηματικό επανέλεγχο των δικαιούχων και τη συγκράτηση της δαπάνης παροχήςσυντάξεων,
• στην επαναξιολόγηση των μη-μισθολογικού χαρακτήρα δαπανών, με ιδιαίτερη αναφορά στη μείωση των κονδυλίων για μεταβιβάσεις πόρων σε νομικά πρόσωπα,
• στον περιορισμό των μεταβιβάσεων του κράτους προς τους λοιπούς υποτομείς της Γενικής Κυβέρνησης και μόνο για την αντιμετώπιση των απολύτως ανελαστικών δαπανών τους. Η απώλεια των εσόδων των φορέων αυτών, θα αντισταθμιστεί από σειρά διαρθρωτικών παρεμβάσεων που έχουν σχεδιαστεί για κάθε υποτομέα και θα υλοποιηθούν μέσα στο 2013, με σκοπό:
-  την αύξηση των εσόδων από τις κύριες δραστηριότητές τους,
-  την πάταξη της εισφοροδιαφυγής,
-  την είσπραξη όσο το δυνατόν μεγαλύτερου μέρους των ανείσπρακτων απαιτήσεών
τους,
-  την ενθάρρυνση δημιουργίας συνεργειών και οικονομιών κλίμακας που θα περιορί-
σουν το κόστος λειτουργίας τους κυρίως μέσω συγχωνεύσεων όπου αυτό είναι εφικτό,
-  τον εξορθολογισμό της παροχής κοινωνικών επιδομάτων,
στον περιορισμό των λειτουργικού χαρακτήρα δαπανών με ιδιαίτερη έμφαση στις δαπάνες που αφορούν:
-  μετακινήσεις προσωπικού,
-  μισθώματα κτιρίων,
-  προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού, κ.λπ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.