2 συγκριτικοί πίνακες με στοιχεία Π/Υ ΥΠΕΘΑ των ετών 2009, 2010, 2011 και 2013, ανα κατηγορία (μισθοί, δαπάνες κ.λ.π.)Μεσα από μια ανάλυση, αντλώντας στοιχεία εκτέλεσης Π/Υ ΥΠΕΘΑ των ετών 2009, 2010, 2011 και του ψηφισμένου για εκτέλεση Π/Υ 2013 (Για το 2012 δεν εχει κλείσει το οικονομικό έτος), οπως είναι αναρτημένοι στη σελίδα του Υπουργείου Οικονομικών (πατήστε πάνω στα έτη για να τους διαβάσετε 2009 ,2010,  20112013 ) δηλαδή του συνόλου των πληρωμών ανα κατηγορία του Π/Υ του ΥΠΕΘΑ, παραθέτουμε τους παρακάτω πίνακες, που δείχνουν το μέγεθος των περικοπών σε μισθούς (αποδοχές και συντάξεις), σε  Καταναλωτικές και σύνθετες δαπάνες κ.λ.π τόσο συνολικά στο Υπουργείο Άμυνας όσο και αναλυτικα ανα Φορεα (ΓΕΣ-ΓΕΝ-ΓΕΑ κ.λ.π.) .  


Π/Υ
 2013
ΠΛΗΡΩΜΕΣ
 2011
ΠΛΗΡΩΜΕΣ
 2010
ΠΛΗΡΩΜΕΣ
 2009
ΔΙΑΦΟΡΑ 2009 ΜΕ 2013
ΠΟΣΟΣΤΟ
Αποδοχές και συντάξεις
1.892.622.000,00
2.292.668.861,95
2.430.352.454,40
2.738.436.472,68
-845.814.472,68
-30,89%
Πρόσθετες και
παρεπόµενες παροχές
62.878.000,00
57.469.728,90
66.789.715,67
94.295.641,99
-31.417.641,99
-33,32%
Καταναλωτικές
και σύνθετες δαπάνες
612.250.000,00
834.266.879,33
936.201.484,20
1.199.854.542,65
-587.604.542,65
-48,97%
Μεταβιβαστικές
πληρωµές
3.750.000,00
5.375.349,33
15.001.540,00
21.076.913,26
-17.326.913,26
-82,21%
∆απάνες ΝΑΤΟ
74.500.000,00
53.716.932,10
65.626.764,59
88.501.104,98
-14.001.104,98
-15,82%
 ∆απάνες εξυπηρέτησης
της δηµόσιας πίστης
750.000.000,00
359.866.408,87
1.017.331.150,13
2.175.398.855,98
-1.425.398.855,98
-65,52%
ΣΥΝΟΛΟ
3.396.000.000,00
3.603.364.160,48
4.531.303.108,99
6.317.563.531,54
-2.921.563.531,54
-46,25%


Σημείωση:
Το ποσοστο των μειώσεων σε αποδοχές και συνταξεις απο το 2009 εως το 2013 βάσει αυτών των στοιχείων διαμορφώνεται στο -30,89% (αφορά καταλογιστεο ποσό). Η μειωση στο πληρωτέο εισόδημα, όμως, δηλαδη σε αυτο που πληρωνόμαστε στην Τραπεζα ειναι κατα πολύ περισσότερη, καθως εξαρταται απο τις κρατήσεις (αυξήθηκαν οι εισφορές για ΜΤΣ, προστέθηκαν νέες κρατησεις, όπως αλληλεγύης κ.λ.π) και αυξηθηκε ο φορος που καταβάλαμε το 2009 σε σχεση με σήμερα (μειωση αφορολόγητου και αλλαγη της κλιμακας)

Παρακάτω γίνεται μια επιμέρους ανάλυση της κατηγορίας Καταναλωτικές και Σύνθετες δαπάνες τριών φορέων του ΥΠΕΘΑ (ΓΕΣ-ΓΕΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ) με το ποσοστό της μειωσης απο το 2009 σε συγκριση με το προβλεπόμενο Π/Υ του 2013 να ανερχεται για το ΓΕΣ στο -52,19%, για το ΓΕΝστο -46,88% και για τις Υπηρεσίες Πολεμικής Αεροπορίας στο -48,76%. 

Καταναλωτικές και σύνθετες δαπάνες
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
612.250.000,00
834.266.879,33
936.201.484,20
1.199.854.542,65


2013
2011
2010
2009
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΓΕΣ
250.000.000,00
404.134.264,66
424.610.538,70
522.929.524,70
-52,19%
ΓΕΝ
111.000.000,00
131.506.906,93
165.811.050,98
208.949.124,04
-46,88%
Υπηρεσίες Πολεµικής Αεροπορίας
195.000.000,00
260.206.144,40
288.854.197,29
380.530.472,22
-48,76%
ΣΥΝΟΛΟ Καταναλωτικές
και σύνθετες δαπάνες ΤΩΝ 3ΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΦΟΡΕΩΝ
556.000.000,00
795.847.315,99
879.275.786,97
1.112.409.120,96
-50,02%
Ενδεικτικα αντλώντας τα στοιχεία απο την αρχική κατανομή των πιστώσεων του Π/Υ 2012, για όλους τους φορεις του ΥΠΕΘΑ, για πληρωμές δαπανών μετακινήσεις της ομαδας 0700 (Δηλαδη ΚΑΕ 0711,0712,0713,0714,0715,0716,0717,0719) ο προυπολογισμός αυτής της κατηγορία θα διαμορφωνόταν-πληρωνόταν το 2012 στα 217.078.000€ (ΑΔΑ: 45ΨΠ6-4ΞΞ)


Παρακάτω φαίνεται σε γράφημα το υψος των καταναλωτικων δαπανων του ΓΕΣ και των τριων αυτων φορέων μαζί απο το 2009 έως το 2013.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.