Σύγκριση μισθολογίων Ελλήνων και Τούρκων στρατιωτικών

ΠΗΓΗ:(ΕΠΙΚΑΙΡΑ 29/11 - 05/12/2012 – ΜΑΝΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ)
http://staratalogia.blogspot.gr/2012/12/blog-post_1264.html

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

Ένας αδιάψευστος δείκτης της σημασίας που αποδίδει ένα κράτος σε κάθε τομέα δραστηριότητος είναι η αντανάκλασή της στη χρηματοδότηση του. Έχοντας πλειστάκις αναφερθεί στην αμυντική ισχύ της Τουρκίας και την αντίστοιχη αποδυνάμωση του αμυντικού μηχανισμού της Ελλάδας, τα «Επίκαιρα» δίνουν σήμερα μια άλλη διάσταση, αυτή των αμοιβών του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων της Τουρκίας και της Ελλάδος. Η σύγκριση των αμοιβών προσωπικού των δύο χωρών είναι τόσο... ανισοβαρής, που, αντί για σχόλια, αρκεί να επισημανθεί η αγαπημένη «καραμέλα» κάθε άσχετου που αναλαμβάνει εκάστοτε τα καθήκοντα υπουργού Εθνικής Άμυνας, ο περίφημος, δηλαδή, «ανθρωποκεντρικός» χαρακτήρας της αμυντικής μας πολιτικής.

Η κατάσταση στην Τουρκία

Μετά από παραστάσεις διαμαρτυρίας των βουλευτών του τουρκικού Κοινοβουλίου, γιατί οι αποδοχές τους όταν βγαίνουν στη σύνταξη είναι μικρότερες όχι μόνο απ' αυτές του Α/ΓΕΕΘΑ, αλλά και απ' των Αρχηγών των Κλάδων, προέκυψαν ενδιαφέροντα στοιχεία από διάφορα πρόσφατα δημοσιεύματα για το ύψος των αποδοχών τόσο των στελεχών των Ε.Δ. όσο και των υπαλλήλων του λοιπού δημόσιου τομέα.

Για το συγκεκριμένο θέμα κατεβλήθη προσπάθεια ώστε για την καλύτερη κατανόηση της καταστάσεως Ελλάδος - Τουρκίας στον τομέα αυτό τα σχετικά στοιχεία να παρουσιαστούν κατά τρόπο επιτρέποντα μια άμεση σύγκριση. Την παρούσα περίοδο, μετά τις αυξήσεις κατά 4% του β' εξαμήνου στο δημόσιο τομέα αλλά και την επικαιροποίηση των αποδοχών των στελεχών των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων (ΤΕΔ), αποστράτων και εν ενεργεία, η εικόνα αυτή διαμορφώνεται ως εξής:

Εφάπαξ

Τα στελέχη των ΤΕΔ κατά την αποστρατεία τους λαμβάνουν τα παρακάτω ποσά ως εφάπαξ αποζημίωση αφενός από το ΟΥΑΚ (Ίδρυμα Αλληλοβοήθειας των ΤΕΔ, κάτι αντίστοιχο του ΜΤΣ και αντίστοιχων ταμείων του Π.Ν. και τη Π.Α.) και αφετέρου από το Δημόσιο.


Στις 26 Σεπτεμβρίου 2012 η αντιστοιχία του ευρώ σε σχέση με την τουρκική λίρα (τ.λ.) ήταν 1:2,3.

Παρατηρήσεις

 Οι παραπάνω πίνακες είναι ενδεικτικοί. Λεπτομέρειες σχετικά με το ύψος των συντάξεων εκάστου βαθμού παρουσιάζονται στο σχετικό πίνακα που περιλαμβάνει στοιχεία του 2011 και ενδεχομένως όλα τα ποσά να είναι ακόμη μεγαλύτερα.
 Δεν έχουν βρεθεί στοιχεία για μερίσματα (εφόσον υπάρχουν), τα οποία δεν έχουν συνυπολογισθεί αλλού.
 Το σύνολο των μελών του ΟΥΑΚ ανέρχεται σε 268.112, από τους οποίους οι 50.000 είναι συνταξιούχοι.
 Το εφάπαξ του Αρχιλοχία, το οποίο χορηγείται από το ΟΥΑΚ, είναι το 1/3 του Στρατηγού, όπως σχεδόν και η σύνταξή του.
 Τα μόνιμα στελέχη κατά τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου πληρώνουν κρατήσεις, οι οποίες ανέρχονται στο 10% του βασικού μισθού.
 Το δάνειο το οποίο χορηγείται στα στελέχη των ΤΕΔ από το ΟΥΑΚ για αγορά κατοικίας ανέρχεται στο ποσό των 140.000 τ.λ. (60.870 ευρώ) και είναι το ίδιο για όλους, ανεξαρτήτως βαθμού.
 Οι αξιωματικοί για να συνταξιοδοτηθούν ξεπερνούν τα σαράντα χρόνια υπηρεσίας (συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος φοίτησης στα στρατιωτικά Λύκεια), ενώ οι υπαξιωματικοί συνήθως δεν ξεπερνούν τα τριάντα.
 Η εταιρεία Ρενώ (ελέγχεται από το ΟΥΑΚ) έχει συνάψει συμφωνία για τη χορήγηση αυτοκινήτων τόσο για τα ε.ε. όσο και για τα ε.α. στελέχη, με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους.


ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΩΝ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

Τα εν ενεργεία στελέχη λαμβάνουν μηνιαίως τις παρακάτω αποδοχές:

Παρατηρήσεις

 Δεν υπάρχουν πρόσφατα δημοσιεύματα για τις ακριβείς αποδοχές της Ανωτάτης Ηγεσίας (δεν δημοσιεύονται).
 Όλοι οι παραπάνω, υπό προϋποθέσεις, μπορούν να αυξήσουν το εισόδημά τους μέχρι και κατά 1.000 τ.λ., εφόσον υπηρετούν στις νοτιοανατολικές περιοχές της χώρας ή στις Ειδικές Δυνάμεις, αν είναι στη Στρατοχωροφυλακή, αν έχουν αποφοιτήσει από τα προβλεπόμενα σχολεία και φυσικά ανάλογα με τον κατεχόμενο βαθμό.
 Οι παραπάνω μηνιαίες αποδοχές είναι καθαρές και δεν υπολογίζονται άλλα επιδόματα, όπως είναι το οικογενειακό, το οποίο ανέρχεται στις 152,77 τ.λ., για κάθε παιδί από 0-6 ετών 35,79 τ.λ. και για άνω των 6 ετών 17,90 τ.λ.
 Όσοι συμμετέχουν σε αντιμετώπιση θεομηνίας ή φυσικής καταστροφής κ.λπ. θα λαμβάνουν ημερησίως ανεξαρτήτως βαθμού 63 τ.λ. (πρόσφατο μέτρο).
 Οι αποδοχές των υπαξιωματικών παρουσιάζουν μικροδιαφορές, αναλόγως του Όπλου ή του Σώματος που υπηρετούν.
 Οι συμβασιούχοι οπλίτες υπηρετούν για επτά χρόνια και στη συνέχεια απολύονται με αναγνωρισμένη προϋπηρεσία στο Δημόσιο και αποζημιώνονται ως εξής: Για παράδειγμα, αν ένας συμβασιούχος οπλίτης παίρνει 1.800 τ.λ. το μήνα, τον πρώτο χρόνο θα συγκεντρώσει 21.600 τ.λ. (12 x 1.800). Στα εφτά χρόνια θα είναι 7x21.600 = 151.200 τ.λ. Η αποζημίωσή του, όταν αποχωρήσει από το στράτευμα, θα είναι το 50% του παραπάνω ποσού, ήτοι 75.600 τ.λ. (3.2870 ευρώ).


Παράδειγμα αποδοχών Μονίμου Λοχία, εγγάμου χωρίς παιδιά

Αποδοχές: 1.850 (μέσος όρος)
Οικογενειακό επίδομα: 152
Υπηρετεί ΝΑ Τουρκία: 800 (Το επίδομα κυμαίνεται από 800 έως 1.000 τ.λ.). Ανήκει σε Στρκή ή Ειδ. Δυν.: 200 Απόφοιτος komkarsu (Επιτελικός): 88
Σύνολο αποδοχών: 3.090 τ.λ. ή 1.343,47 ευρώ
Αν δεν υπηρετεί στη Νοτιοανατολική Τουρκία και δεν ανήκει στη Στρατοχωροφυλακή ή στις Ειδικές Δυνάμεις και υπηρετεί εκτός Νοτιοανατολικής Τουρκίας, π.χ. στην Κεσάνη, έχοντας όλες τις άλλες προϋποθέσεις, θα έπαιρνε 3.090 - 1.000 = 2.090 τ.λ. ή 908,69 ευρώ.

Παράδειγμα αποδοχών Αντισυνταγματάρχη, εγγάμου με 2 παιδιά (ενός 6 ετών και ενός 10 ετών)

Αποδοχές: 3.800
Οικογενειακό επίδομα: 152
Τέκνων (35,79 + 17,90): 53,69
Υπηρετεί ΝΑ Τουρκία: 900 (Το επίδομα κυμαίνεται από 800 έως 1.000 τ.λ.). Ανήκει σε Στρκή ή Ειδ. Δυν.: 300 Απόφοιτος komkarsu (Επιτελικός): 265
Σύνολο αποδοχών: 5470,69 τ.λ. ή 2378,56 ευρώ
Αν δεν υπηρετεί στη Νοτιοανατολική Τουρκία και δεν ανήκει στη Στρκή ή στις Ειδικές Δυνάμεις και υπηρετεί, για παράδειγμα, στην Αδριανούπολη, έχοντας όλες τις άλλες προϋποθέσεις, θα έπαιρνε 5.470,69 - 1.200 = 4.270,69 τ.λ. ή 1.856,82 ευρώ.

Βλέπουμε ότι εκτός από τις νοτιοανατολικές περιοχές, ο μισθός του Μόνιμου Λοχία είναι περίπου το 1/2 του μισθού του Αντισυνταγματάρχη.

Κατανομή Στρατιωτικών Οικημάτων (αντίστοιχα με τα δικά μας ΣΟΑ)

Η κατανομή των ΣΟΑ σε όλες τις φρουρές γίνεται με σταθερό ποσοστό και γι' αυτό παρατηρήθηκε στην Καλλίπολη το φαινόμενο υπαξιωματικοί με περισσότερα μόρια σε σχέση με αξιωματικούς να μην μπαίνουν στα ΣΟΑ (σχετικά παράπονα εμφανίστηκαν στο Διαδίκτυο).

Μεταθέσεις στελεχών

Οι μεταθέσεις στην Τουρκία (πλην της Ανωτάτης Ηγεσίας) πραγματοποιούνται σε τρεις περιόδους και αφορούν σε τρεις ζώνες.

Περίοδοι:

Α' Περίοδος: Από 21 Ιουνίου μέχρι 10 Ιουλίου.
Β' Περίοδος: Από 11 Ιουλίου μέχρι 31 Ιουλίου.
Γ' Περίοδος: Από 1η Αυγούστου μέχρι 20 Αυγούστου.

Ζώνες:

Α' Ζώνη: Φρουρά επιθυμίας στελέχους ή εγγύς αυτής.
Β' Ζώνη: Φρουρά ουδέτερη σε οποιοδήποτε μέρος της Τουρκίας (πλην Νοτιοανατολικής Τουρκίας).
Γ' Ζώνη: Μονάδες Νοτιοανατολικής Τουρκίας.

Ο κύκλος της μετακίνησης του προσωπικού που μετατίθεται αρχίζει κατά κανόνα από τα Επιτελεία, τις Σχολές και τα Κέντρα προς τις Μονάδες. Η ανωτάτη ηγεσία μετακινείται μετά τις κρίσεις του ΑΣΣ, που κάθε χρόνο πραγματοποιούνται από 1η έως 4 Αυγούστου, ώστε μέχρι τις 28 Αυγούστου να είναι όλοι στις νέες τους θέσεις και να εγκαινιάζουν «μια καινούρια αρχή», συμπίπτουσα με την τουρκική εθνική εορτή της 30ής Αυγούστου (Zafer bayrami = Εορτή της Νίκης του 1922), η οποία είναι ταυτόχρονα και Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων.

Για τους αξιωματικούς που μετακινούνται σε παραμεθόριες ή δυσπρόσιτες περιοχές υπάρχει εξασφαλισμένη στέγη σε ΣΟΑ, συνήθως εγγύς του στρατοπέδου, με βασική επίπλωση και όλες τις δαπάνες φωτισμού, θερμάνσεως και νερού να βαρύνουν το στρατόπεδο.

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΟΥΡΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Πρόεδρος Δημοκρατίας

Ο Πρόεδρος της Τουρκικής Δημοκρατίας λαμβάνει μηνιαίο μισθό 33.500 τ.λ. (14.565 ευρώ), ήτοι ετησίως 402.000 τ.λ. (12 x 33.500) ή 174.782 ευρώ.

Πρωθυπουργός

Ο πρωθυπουργός της Τουρκίας λαμβάνει μηνιαίο μισθό 13.000 τ.λ. (5.870 ευρώ), ήτοι ετησίως 156.000 τ.λ. (12 x 13.000) ή 67.826 ευρώ.Για να γίνει περισσότερο κατανοητό το μέγεθος των αποδοχών των στρατιωτικών, σε σχέση με την Ελλάδα αλλά και του επιπέδου ζωής στην Τουρκία, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι παρακάτω βασικοί παράγοντες:

 Το κόστος ζωής στη χώρα

Παρά το υπερτριπλάσιο του ΑΕΠ της Τουρκίας σε σχέση με το ΑΕΠ της Ελλάδας, το κατά κεφαλήν εισόδημα στην Τουρκία το Σεπτέμβριο του 2011 ήταν 10.300 δολάρια και το αντίστοιχο στην Ελλάδα 28.610 δολάρια, οι δε τιμές ειδών ευρείας καταναλώσεως ήταν σημαντικά χαμηλότερες στην Τουρκία.

 Οι αποδοχές των στρατιωτικών σε σύγκριση με τους λοιπούς δημοσίους υπαλλήλους

Ένας συμβασιούχος οπλίτης, χωρίς κανένα ουσιαστικό προσόν, έχει τις ίδιες σχεδόν αποδοχές με τον πρωτοδιοριζόμενο δάσκαλο.

 Οι παροχές του Στρατού προς τα στελέχη των Ε.Δ.

Τα ΣΟΑ, οι Λέσχες και οι λοιπές κοινωνικές εγκαταστάσεις, μέσα στις οποίες λειτουργούν φροντιστήρια για τα παιδιά, κουρεία, κομμωτήρια, σούπερ μάρκετ, χώροι αθλοπαιδιών κ.λπ., προσφέρουν υπηρεσίες προς τα στελέχη των ΤΕΔ με πολύ χαμηλό κόστος. Πρόσφατα δε, με την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Α/ΓΕΕΘΑ και με διαταγή του, καταργήθηκαν οι «ταξικοί διαχωρισμοί» (ανώτατοι αξιωματικοί, ανώτεροι κ.λπ.) σε όλες τις κοινωνικές εγκαταστάσεις, με σκοπό την αύξηση της αλληλεγγύης μεταξύ των μελών των ΤΕΔ και την εξύψωση του ηθικού.

ΤΟ ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Για όσους ενδιαφέρονται να προβούν σε μια πρόχειρη σύγκριση των αμοιβών του στρατιωτικού προσωπικού μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας παρατίθεται παρακάτω ένας γενικός πίνακας (λεπτομερέστερα στοιχεία υπάρχουν στο Διαδίκτυο).

Στους παραπάνω βασικούς μισθούς δεν περιλαμβάνονται διάφορα επιδόματα, όπως μισθολογικής εξομαλύνσεως, ειδικής απασχολήσεως, υψηλής ή αυξημένης ευθύνης κ.λπ., με ορισμένα να έχουν καταργηθεί και άλλα να έχουν περικοπεί σημαντικώς. Να σημειωθεί ότι τα διάφορα ποικιλώνυμα επιδόματα στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις εδίδοντο προς κάλυψη του επί σειράν ετών καθηλωμένου μισθολογίου του στρατιωτικού προσωπικού και δεν συνυπολογίζοντο στη σύνταξη. Με τη μείωση ή και κατάργηση ορισμένων, την κάθετη μείωση του μερίσματος των Μετοχικών Ταμείων και τη σφαγή του εφάπαξ (για τα οποία υπήρχαν και υπάρχουν σημαντικές κρατήσεις) που ενίσχυαν τις αποδοχές και την σύνταξή τους, οι στρατιωτικοί περιήλθαν πλέον σε μια κατάσταση που κανείς δεν ξέρει πού μπορεί να οδηγήσει.

Μία πολύ γενική σύγκριση δείχνει ότι ένας μόνιμος Λοχίας στην Τουρκία αμείβεται με μισθό που στον Ελληνικό Στρατό αντιστοιχεί με αυτόν του Ανθυπολοχαγού, ο μισθός ενός Τούρκου Ανθυπολοχαγού με το βασικό μισθό του Συνταγματάρχη στον Ελληνικό Στρατό (!), ενός Τούρκου απλού αστυφύλακα (1.141 ευρώ) αντίστοιχου με το βασικό μισθό ενός Έλληνα πάλι Συνταγματάρχη (1.146 ευρώ), μίας νοσηλεύτριας με σπουδές Λυκείου (906 ευρώ) με το βασικό ενός Έλληνα Υπολοχαγού (910 ευρώ) και ανάλογες κραυγαλέες αναντιστοιχίες. Η εις βάρος των Ελλήνων στρατιωτικών σύγκριση με τους Τούρκους ομολόγους τους είναι ακόμη πιο δυσμενής εάν συνυπολογισθούν τα προαναφερθέντα προνόμια, όπως τα σημαντικά εφάπαξ και άλλες έμμεσες αλλά ουσιαστικές παροχές που παρέχονται δωρεάν ή με ελάχιστο κόστος στο προσωπικό των ΤΕΔ.

Εκεί που η Ελλάδα υπερέχει έναντι της Τουρκίας δεν είναι στον τομέα των στρατιωτικών, που είναι στις αρμοδιότητες αυτής της στήλης, αλλά στον τομέα των αμοιβών των βουλευτών, υπουργών και λοιπόν πολιτικών... προσωπικοτήτων του επιπέδου που ξέρουμε. Ο Έλληνας βουλευτής για παράδειγμα, έχει βασικό μισθό, χωρίς τα πλείστα επιδόματα που διπλασιάζουν σχεδόν το μισθό του -επιδόματα δε για να κάνει αυτά που προβλέπει η ιδιότητά του, όπως, π.χ., να μετέχει σε επιτροπές της Βουλής ή να καταθέτει ερωτήσεις κ.λπ.-, σχεδόν διπλάσιο ενός Τούρκου υπουργού (5.000 ευρώ), περίπου τριπλάσιο ενός Τούρκου υφυπουργού (3.117) ή διπλάσιου της συντάξεως του Προέδρου της Δημοκρατίας, τριπλάσιο αυτής του Πρωθυπουργού (3.717) κ.λπ.Σημ.: Τα παρατεθέντα στοιχεία παρέχουν τη δυνατότητα και μεγάλο πλήθος παρόμοιων... τιμητικών συγκρίσεων και διακρίσεων.

Αν τα παραπάνω τα δούμε υπό το αυτονόητο πρίσμα που αναφέραμε στην αρχή, ότι, δηλαδή, η σημασία που δίνει μια χώρα σ' έναν τομέα αντανακλάται κατά αδιάψευστο τρόπο στη χρηματοδότησή του, τα συμπεράσματα -ως προς το ποιος τομέας έχει μεγαλύτερη σημασία για τους Έλληνες πολιτικούς, η άμυνα ή οι αποδοχές τους- είναι προφανή.

(ΕΠΙΚΑΙΡΑ 29/11 - 05/12/2012 – ΜΑΝΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.