2 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΕΙ Η ΕΚ ΝΕΟΥ ΝΕΑ ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ

Αφορμή στάθηκαν:

Οι 2 νέες διαταγές έγκρισης 20 ωρών υπερωριακής εργασίας το μήνα του πολιτικού προσωπικού στο ΜΤΣ και ΝΙΜΙΤΣ των Υφυπουργών Εθνικής Άμυνας κ. Παναγιώτη Καράμπελα και κ. Δημήτριου Ελευσινιώτη Δείτε ΕΔΩ και ΕΔΩ
Οι προηγούμενες διαταγές έγκρισης ωρών υπερωριακής εργασίας ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΝ, ΠΒΚ ΚΑΙ ΜΤΝ του κ. Υπουργού Εθνικής Αμυνας κ. Πάνου Παναγιωτόπουλου Δείτε ΕΔΩ
Οι υπερωριές που εγκρίθηκαν στο τέλος Δεκ 2012 για κάθε πολιτικό προσωπικό του ΓΕΣ (Διαταγή για την οποία ΄’’ έτρεχαν στο κλείσιμο του οικονομικού έτους όλα τα 1α γραφεία να μαζέψουν-συντάξουν δικαιολογητικά όπως αποσμασματα Ημερήσιας Διάταγης, φωτοαντίγραφα σελίδων που φαίνονται οι ώρες υπερωριακής εργασίας ανά υπάλληλο, βεβαιώσεις Δκτων που βεβαίωναν ότι εκτέλεσε την υπερωριακή εργασία το πολιτικό προσωπικό)
               Οι πάγιες Ημέρες Εκτός Έδρας που δινόταν στο πολιτικό προσωπικό (πάγια 5 ΗΕΕ το
 μήνα) μέχρι και το τέλος του 2012 ακόμη και σε αυτούς που τελούσαν σε άδεια κυησεως , 
αναρρωτική, ανατροφής, κ.λ.π. ως συνέχιση των εξόδων κίνησης τα οποία είχαν 
καταργηθεί  και ενσωματωθεί αρχικά, ως ειδική παροχή 176€ στο μισθό (Το 2002), 
στη συνέχεια αντικατάσταθηκαν από το επίδομα προσωπικής διαφοράς (Το 2004)
 και επανεμφανίσθηκαν με Υπουργική Απόφαση  και διατηρήθηκαν ακόμη και με την 
εφαρμογή του Ενιαίου Μισθολογίου παρά τα καθοριζόμενα στο άρθρο 30 το Ν.4024/2011 
(ΔΕΙΤΕ  ΕΔΩ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 30)
Οι απαντήσεις στην Βουλή του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Δημήτριου Ελευσινιώτη σε κοινοβουλευτικές 
ερωτήσεις για την καταβολή των παγίων οδοιπορικών στο στρατιωτικό προσωπικό με τα οποία η καταβολή των μηνιαίως
 χορηγούμενων ΗΕΕ κατά τα προηγούμενα έτη διέπονταν από τις διατάξεις του ΠΔ 200/1993, 
δεν αποσκοπούσαν στην οικονομική ενίσχυση του Στρατιωτικού Προσωπικού των Ε.Δ, αλλά στην αποζημίωση του για
πραγματοποιθείσες υπηρεσιακές μετακινήσεις που πηγάζουν από τις ποικίλες δραστηριότητες-υποχρεώσεις
κατά την εκτέλεση των καθημερινών καθηκόντων τους και οι οποίες δεν αποζημιώνονταν (βραδινές εκπαιδεύσεις, 
εκτέλεση 24ωρων υπηρεσιών, εκτέλεση υπηρεσίας εκτός έδρας με
υπηρεσιακό όχημα, υπερωριακή απασχόληση κλπ). Δείτε ΕΔΩΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: ΝΟΜΟΣ 4024/2011 ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΑΡΘΡΟ 20 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Συγκεκριμένα:
Συμφωνα με το αρθρο 20 του Ν.4024/2011 Οι ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις είκοσι (20) ανά υπάλληλο μηνιαίως. Η ωριαία αμοιβή των υπαλλήλων που απασχολούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραπάνω παραγράφων ορίζεται για υπερωριακή εργασία απογευματινών ωρών και μέχρι την 22η ώρα, ίση με το ωρομίσθιο. Το ωρομίσθιο ορίζεται στο ένα διακοσιοστό ογδοηκοστό (1/280) του βασικού μισθού του μισθολογικού κλιμακίου της κατηγορίας του κάθε υπαλλήλου.Έγκριση Υπερωριακής Απασχόλησης των Μονίμων Πολιτικών Υπαλλήλων
του ΜΤΣ για την Αντιμετώπιση Αναγκών 2013»

Υπερωριακή Απασχόληση Στρατιωτικού ΠροσωπικούΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού για την
κάλυψη εκτάκτων αναγκών [διαδικασίες απονομής μερίσματος (μεγάλος αριθμός αποστρατειών εντός του έτους 2012, εφαρμογή διατάξεων Ν. 2913/2001 που αφορά στην αναγνώριση συντάξιμης υπηρεσίας των νέων μερισματούχων ως χρόνο μετοχικής σχέσης στο ΜΤΣ, εφαρμογή ΚΥΑ «Περί μισθολογικών προαγωγών», εφαρμογή Ν. 3943/2011), ….. παρακολούθηση της εισροής των εσόδων του ΜΤΣ] που δεν δύνανται να αντιμετωπισθούν εντός του κανονικού ωραρίου.


Η καταβολή των μηνιαίως χορηγούμενων ΗΕΕ κατά τα προηγούμενα έτη (Μέχρι το 2012 ) διέπονταν από τις διατάξεις του ΠΔ 200/1993, δεν αποσκοπούσαν στην οικονομική ενίσχυση του Στρατιωτικού Προσωπικού των Ε.Δ, αλλά στην αποζημίωση του για πραγματοποιθείσες υπηρεσιακές μετακινήσεις που πηγάζουν από τις ποικίλες δραστηριότητες-υποχρεώσεις κατά την εκτέλεση των καθημερινών καθηκόντων τους και οι οποίες δεν αποζημιώνονταν (βραδινές εκπαιδεύσεις, εκτέλεση 24ωρων υπηρεσιών, εκτέλεση υπηρεσίας εκτός έδρας με υπηρεσιακό όχημα, υπερωριακή απασχόληση κλπ). Ειδικότερα για το στρατιωτικό προσωπικό των ΕΔ δεν προβλέπεται, κατά τις διατάξεις του ανώτερου Νόμου, η αποζημίωση για νυχτερινή απασχόληση καθώς και για απασχόληση πέραν του πενθημέρου (Σαββατοκύριακα και Αργίες), όπως αντίστοιχα προβλέπεται στα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας.
Στον Π/Υ του ΥΠΕΘΑ για το 2013 και στο πλαίσιο τήρησης των εξαιρετικά μειωμένων σε σχέση με τα προηγούμενα έτη και δεσμευτικών οροφών που τίθενται από το Υπ Οικονομικών, δεν εγγραφήκαν από τους Φορείς αυτού οι αναλογούσες πιστώσεις που θα καθιστούσαν εφικτή τη χορήγηση των μηνιαίως χορηγούμενων ΗΕΕ, προκειμένου να καλυφθούν τα στελέχη των ΕΔ για τις ως άνω περιγραφόμενες μετακινήσεις-υποχρεώσεις.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
27 μόνιμοι πολιτικοί υπάλληλοι του Μετοχικού Ταμείου Στρατού


-
ΩΡΕΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ :
.

Δύο χιλιάδες εννιακόσιες ογδόντα (2.980) απογευματινές
ώρες, για 13 υπαλλήλους.
229 ΩΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ
19 ΩΡΕΣ ΤΟ ΜΗΝΑ
(α) Δύο (2) έως πέντε (5) 24ωρες υπηρεσίες το μήνα. Με μέσο όρο
τις τρεις (3) υπηρεσίες το μήνα, εκ των οποίων η μία (1) τουλάχιστον αργία, ο στρατιωτικός εργάζεται πλέον του κανονικού ωραρίου εργασίας 32 ώρες καθημερινής
υπερωρίας και 24 ώρες αργίας. Για τους ΕΠΟΠ οι οποίοι αποτελούν το 30% των στελεχών και οι οποίοι κατά κανόνα χρησιμοποιούνται σε υπηρεσίες σκοπού και περιπόλου φύλαξης εγκαταστάσεων, ο αριθμός των 24ωρων υπηρεσιών αυξάνεται σε έξι (6) το μήνα. Για τις παραπάνω καθημερινές υπηρεσίες, τα στελέχη δεν αποζημιώνονται ενώ λαμβάνουν χρόνο ανάπαυσης (ρεπό) μόνο για τις 8 από τις 16 συνολικά ώρες υπερωριακής απασχόλησης. Δηλαδή για τις υπόλοιπες 16 ώρες υπερωριακής εργασίας, σε ημέρα αργίας, από τις οποίες 8 νυχτερινές (24 ώρες μείον 8 ώρες υποχρεωτικής ημερήσιας εργασίας,) τα στελέχη δε λαμβάνουν κανένα ρεπό, αλλά και καμία αποζημίωση.
(β) Μία (1) εβδομαδιαία υπηρεσία το μήνα, κατά την οποία τα στελέχη χρεώνονται με επιπλέον 3 ώρες και 20 λεπτά, καθημερινής εργασίας πέραν του ωραρίου, από Δευτέρα έως Παρασκευή και 3 ώρες και 15 λεπτά εργασία πέραν του πενθημέρου το Σάββατο. Μηνιαίως οι επιπλέον ώρες απασχόλησης, που επωμίζονται τα στελέχη, αθροίζονται σε 17 καθημερινές και 3 πέραν του πενθημέρου.
(γ) Μία (1) τουλάχιστον υπηρεσία εφόδου το μήνα, η οποία εκτελείται πάντα τη νύχτα και διαρκεί κατά μέσο όρο 4 ώρες. Αυτές πραγματοποιούνται τόσο κατά τις εργάσιμες ημέρες όσο και κατά τις αργίες.
(6) Επιπλέον, βάσει του προγράμματος ωρών και εκπαιδεύσεως αλλά και των περιοδικά εκδιδομένων σχετικών οδηγιών, το στρατιωτικό προσωπικό, συμμετέχει ανάλογα με τον τύπο εκπαίδευσης της μονάδος του, και ιδίως για το Στρατό Ξηράς, συνοπτικά στις εξής δραστηριότητες: (α) Νυκτερινές και καθολικές εκπαιδεύσεις (7,5 ώρες υπερωρίες).
(β) 12ημερα εκπαίδευσης σε καταυλισμό (25 ώρες υπερωρίες και
8 ώρες πέραν του 5νθημέρου.).
(γ) Εκπαίδευση σε πλωτά μέσα (5,5 ώρες υπερωρίες).
(δ) Πενθήμερα βολών (7 ώρες υπερωρίες).
(ε) Ασκήσεις ετοιμότητας και συναγερμού (1,5 ώρα υπερωρίες)
(στ) Τακτικές ασκήσεις μονάδος, (4 ώρες υπερωρίες).
Από όλες τις παραπάνω δραστηριότητες έχουν αφαιρεθεί οι 8 ώρες υποχρεωτικής εργασίας. Εντός παρενθέσεως αναγράφεται ο χρόνος υπερωριακής εργασίας, υπολογιζόμενος μηνιαίως, αλλά και η εργασία σε μη εργάσιμη ημέρα, που χαρακτηρίζεται ως πέραν του 5νθημέρου.
Δύο χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα (2.960) απογευματινές ώρες,
για 13 υπαλλήλους.
227 ΩΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ
19 ΩΡΕΣ ΤΟ ΜΗΝΑ
Διακόσιες σαράντα (240) απογευματινές ώρες, για 1
υπάλληλο.
Το σύνολο των έξι χιλιάδων εκατόν ογδόντα ωρών (6.180) ωρών αντιστοιχούν μηνιαίως σε 20 ώρες απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης για
27 υπαλλήλους.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
ΑΡΘΡΟ 20

Η ωριαία αμοιβή των υπαλλήλων που απασχολούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραπάνω παραγράφων ορίζεται για υπερωριακή εργασία απογευματινών ωρών και μέχρι την 22η ώρα, ίση με το ωρομίσθιο. Το ωρομίσθιο ορίζεται στο ένα διακοσιοστό ογδοηκοστό (1/280) του βασικού μισθού του μισθολογικού κλιμακίου της κατηγορίας του κάθε υπαλλήλου.
       0,00€
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ (ΈΩΣ ΚΑΙ 464 ΕΥΡΩ ΛΙΓΟΤΕΡΑ Ο ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ):

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ:

ΕΝΟΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΠΆΛΛΗΛΟΥ ΜΕ 22 ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΒΑΘΜΟΥ Β. Ο ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ 1906 ΕΥΡΩ ΚΑΙ  Η ΩΡΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΜΕΙΒΕΤΑΙ ΜΕ 6,80€.

ΕΝΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΜΕ 22 ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΑΜΕΙΒΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΒΑΘΜΟ  2/3 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ.
''ίση αµοιβή για ίσης αξίας εργασία''
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΤΑ ΠΟΣΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΜΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ-ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΕΟ ΠΟΣΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ


ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ
ΒΑΣΙΚΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΘΗΝΑ
ΑΘΗΝΑ
ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
22
22
ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ +ΕΧΥ

1.906€

1.595€
ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ:
1. ΕΥΘΥΝΗΣ
2. ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ
3. ΕΙΔ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
4. ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ

0€
0€
0€
0€

47,77€
65€
170€
100€
ΣΥΝΟΛΟ
1.906€
1.978€
ΔΙΑΦΟΡΑ
+68 ΕΥΡΩ Ο ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
+ ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
20 ΩΡΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ
136,00€
0,00€
ΣΥΝΟΛΟ
2.042,00€
1.978,00€
ΔΙΑΦΟΡΑ
- 64 ΕΥΡΩ Ο ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
+ ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΟΙ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
250,00€
57,00€
ΣΥΝΟΛΟ
2.292,00€
2.035€
ΔΙΑΦΟΡΑ
- 257 ΕΥΡΩ ΛΙΓΟΤΕΡΑ  Ο ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
+ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΕ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΟΥ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ
100€
43€
ΣΥΝΟΛΟ
2.392,00€
2.078,00€
ΔΙΑΦΟΡΑ
- 314 ΕΥΡΩ ΛΙΓΟΤΕΡΑ Ο ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
+ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ
ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
150,00€
0,00€
ΣΥΝΟΛΟ
2.542€
2.078,00€
ΔΙΑΦΟΡΑ
-464 ΕΥΡΩ ΛΙΓΟΤΕΡΑ Ο ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.