{Σε 48 δόσεις} Στην Βουλή κατατέθηκε το πρόγραμμα διευκόλυνσης για ενήμερους δανειολήπτεςΗ Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Θεσσαλίας (Ε.Σ.ΠΕ.Θ.) ενημερώνει τα μέλη της ότι την 03 Ιουν 2013 κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης, με τίτλο «Πρόγραμμα διευκόλυνσης για ενήμερους δανειολήπτες και τροποποιήσεις στο ν. 3869/2010.». 

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του υπόψη Σχέδιου Νόμου
''Η οικονομική συγκυρία την οποία διέρχεται η χώρα καιτα αποτελέσματα αυτής, όπως οι μεγάλες μειώσεις εισοδημάτων, μισθών και συντάξεων, η απώλεια εργασίας και η έκρηξη της ανεργίας, έχουν οδηγήσει τους πολίτες σε δυσκολία να ανταποκριθούν στις δανειακές τους υποχρεώσεις. Σημαντικό μέρος των πολιτών πασχίζουν και καταφέρνουν να ανταπεξέλθουν παρά τις εισοδηματικές ή εργασιακές αλλαγές που έχουν υποστεί, οι οποίοι ακόμη και κάτω από αυτές τις αντίξοες συνθήκες αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία των δανειοληπτών.Το παρόν πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί, ώστε να διευκολύνει εκείνες τις κοινωνικές ομάδες, τα εισοδήματα των οποίων αποδεδειγμένα υπέστησαν τις μεγαλύτερες μειώσεις. Πιο συγκεκριμένα, αφορά σε ανέργους, συνταξιούχους και μισθωτούς, καθώς και κοινωνικές ομάδες αυξημένων δαπανών και υποχρεώσεων, όπως πάσχοντες από σοβαρές ασθένειες, άτομα με ειδικές ανάγκες, τρίτεκνους και πολύτεκνους, με ιδιαίτερα περιορισμένο οικογενειακό εισόδημα.''

(ΑΡΘΡΟ 1) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣΣτο σχέδιο νόμου υπάγονται τα μη ληξιπρόθεσμα δάνεια (δεν έχουν καταγγελθεί) από πιστωτικά ιδρύματα ιδιωτικού δικαίου μόνον και όχι από ιδιώτες δανειστές, άλλους φορείς ή πιστωτικά ιδρύματα δημοσίου δικαίου και μόνον αυτά των οποίων οι αρχικές συμβάσεις καταρτίστηκαν έως την 30.6.2010, έστω και αν κατόπιν έχουν τροποποιηθεί,ανανεωθεί ή ρυθμιστεί με συμφωνητικά ή νέες συμβάσεις. (ΑΡΘΡΟ 2) Δικαιούχοι υπαγωγής στο πρόγραμμα και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνταιq

Α.        Προϋποθέσεις παροχής του προγράμματος διευκόλυνσης αποτελούν σωρευτικά:
1. Η υποθήκη του ακινήτου κύριας κατοικίας, όπως δηλώθηκε στην τελευταία δήλωση φόρου εισοδήματός του.

2. Η αντικειμενική αξία της κατοικίας αυτής να μην ξεπερνά τις 180.000 ευρώ ή τις 200.000 ευρώ για οικογένειες που βαρύνονται φορολογικά με τρία και περισσότερα παιδιά.

3. Η αντικειμενική αξία της συνολικής ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη να μην ξεπερνά τις 250.000 ευρώ ή τις 300.000 ευρώ για οικογένειες που βαρύνονται φορολογικά με τρία και περισσότερα παιδιά.

4. Το σύνολο των καταθέσεων και κινητών αξιών του οφειλέτη να μην υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ και τις 15.000 ευρώ για οικογένειες που βαρύνονται φορολογικά με τρία και περισσότερα παιδιά.

5. Το συνολικό ανεξόφλητο υπόλοιπο κεφαλαίου που έχει λάβει ο οφειλέτης από τους δανειστές να μην υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ.

Β.        Δικαίωμα να υπαχθούν στη ρύθμιση έχουν εφόσον πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες περιπτώσεις:

1.         α) Άνεργοι,

                        β) Έχοντες σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, 

γ) συνταξιούχοι.

δ) Όσοι θεωρείτε ότι έχουν εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν.4110/2013

2.         Όσοι έχουν συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, όπως αυτό διαμορφώνεται μετά την αφαίρεση των ασφαλιστικών εισφορών, του φόρου εισοδήματος και της εισφοράς αλληλεγγύης, μικρότερο ή ίσο των:
α. 15.000 ευρώ, αν υποβάλλουν ατομική φορολογική δήλωση,
β. 25.000 ευρώ, αν πρόκειται για ζευγάρι.
Τα ποσά αυτά προσαυξάνονται κατά 5.000 ευρώ για οικογένειες με τρία παιδιά ή για προστατευόμενα μέλη με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%.

3.         Όσοι κατά την υποβολή της αίτησης έχουν υποστεί μείωση στα εισοδήματα τουλάχιστον σε ποσοστό 20% σε σύγκριση με τα αποκτηθέντα εισοδήματα κατά το έτος 2009.

 (ΑΡΘΡΟ 5) Οι παροχές του προγράμματος διευκόλυνσης.

Το πρόγραμμα διευκόλυνσης παρέχεται ΕΦΑΠΑΞ και για μέγιστη διάρκεια 48 μηνών (Περίοδος χάριτος) . Για το διάστημα της περιόδου χάριτος των τεσσάρων ετών, εφόσον ο δανειολήπτης είναι συνεπής στις αναπροσαρμοσμένες υποχρεώσεις του, παραμένει ενήμερος, χωρίς καμία επίπτωση στο παρόν και στο μέλλον της πιστοληπτικής του ικανότητας, ενώ σε κάθε περίπτωση εξασφαλίζεται η κύρια κατοικία του και συνεχίζεινα έχει πρόσβαση σε όλες τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

            Κατά τη διάρκεια της περίοδος χάριτος ως μηνιαία δόση ορίζεται το  30%  του  μηνιαίου  οικογενειακού εισοδήματός του νοικοκυριού αφαιρούμενου των κρατήσεων υπέρ ασφαλιστικών ταμείων, του παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος και της εισφοράς αλληλεγγύης.

Θεσπίζεται δε ειδική ρύθμιση για οφειλέτες με εξαιρετικά χαμηλά εισοδήματα:

κάτω των 15.000 ευρώ εφόσον υποβάλλουν κοινή δήλωση με 1-2 παιδιά 

κάτω των 25.000 ευρώ εφόσον υποβάλλουν κοινή δήλωση με 3 και άνω παιδιά

κάτω των 9.000 ευρώ εφόσον υποβάλλεται ατομική δήλωση

κάτω των 13.000 ευρώ εφόσον υποβάλλεται ατομική δήλωση αντίστοιχα.

 στα οποία η προσαρμογή της δόσης θα υπολογίζεται σε ποσοστό 30% του καθαρού εισοδήματός τους, με μέγιστο επιτόκιο 0,75% + Βασικό Επιτόκιο ΕΚΤ (=1,25% σήμερα), όπως αυτό κάθε φορά διαμορφώνεται, έτσι ώστε να περιορίζεται η επιβάρυνσή τους με τόκους κατά τη διάρκεια της περιόδου χάριτος.

Η δόση καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου χάριτος θα προσαρμόζεται σε πιθανή μεταβολή 
του εισοδήματος

πηγή: http://www.hellenicparliament.gr/ (Βουλή των Ελλήνων)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.