Eπίδομα παραμεθορίου στο Δημόσιο με το Ν.4024/2011 και αντίστοιχο για τους στρατιωτικούς με το άρθρο 13 παρ 3θ του ΠΔ 200/1993. Τι ισχυέι και τι εφαρμόζεται. Διαβάστε επιπλέον πως απάντησε το Υ.Ο. σε πρόταση για νομοθέτηση του για να αρθεί η αδικία.

Του Λγου (Ο) Ηλία Νατσιούλα

Για το Νομοθετημένο επίδομα παραμεθορίου με το Ν.4024/2011 στο Δημόσιο υπάρχουν πιστώσεις και δίνεται κανονικά (100€ το μήνα), ενώ για τις 4 ΗΕΕ παραμεθορίου (105€) που δικαιούνται οι στρατιωτικοί σύμφωνα με το άρθρο 13 του ΠΔ 200/1993 αναζητούνται πιστώσεις στο Υ.Ο. για να δοθεί.

Αλλά και όταν δοθεί στους δικαιούχους στρατιωτικούς θα θεωρεί η κοινή γνώμη ότι μας δίνουν παροχή, ότι είμαστε προνομιούχοι εν μέσω οικονομικής κρίσης για ένα επίδομα που ήδη μας το οφείλουν; 

Αυτό δεν γίνεται και σήμερα διαβάζοντας άρθρα στον τύπο για αυτό το επίδομα;

Διαβάστε εδώ τι ισχύει για το επίδομα παραμεθορίου στο Δημόσιο βάση Νομοθεσίας:

To Yπουργείο Οικονομικών με το άρθρο 15 του Ν.4024/2011 (Νέο Μισθολόγιο στο Δημόσιο) εκτός από το βασικό μισθό, χορηγεί στους υπαλλήλους που υπηρετούν σε απομακρυσμένες παραμεθόριες και προβληματικές περιοχές, δηλαδή σε ζώνη είκοσι χιλιομέτρων από τα χερσαία σύνορα της χώρας και σε νησιά του άρθρου 1 του ν. 287/1976 επίδομα Απομακρυσμένων - Παραμεθόριων Περιοχών, οριζόμενο σε εκατό (100) ευρώ μηνιαίως.

Το επίδομα αυτό καταβάλλεται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι του προσφέρουν υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στην Υπηρεσία της περιοχής που δικαιολογεί την καταβολή του. 

Επίσης καταβάλλεται και για όσο διάστημα οι υπάλληλοι τελούν σε θεσμοθετημένες άδειες (κανονικές, συνδικαλιστικές, ειδικές, εκπαιδευτικές μικρής διάρκειας έως δύο (2) μηνών, διευκόλυνσης υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις, μητρότητας και ανατροφής παιδιού).

Τι ισχύει για το αντίστοιχο επίδομα παραμεθορίου στους Στρατιωτικούς βάση Νομοθεσίας:

Σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ 3 θ του ΠΔ 200/1993 το στρατιωτικό προσωπικό που υπηρετεί ή είναι αποσπασμένο στο Νομό Έβρου και στα παραμεθόρια νησιά του Αιγαίου (πλην Κρήτης), ως και το στρατιωτικό προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας, που υπηρετεί ή τυγχάνει αποσπασμένο στα νησιά Σκύρο, Μύκονο και Θήρα, δικαιούται 4 ημέρες αποζημίωση εκτός έδρας τον μήνα, για εκτέλεση υπηρεσίας, πλέον των δικαιούμενων λόγω θέσης και βαθμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού.

Διαβάστε πως αντιμετωπίζει το Δημόσιο αυτό το Επίδομα και πως ενέκρινε τα προηγούμενα χρόνια η στρατιωτική μας ηγεσία το αντίστοιχο επίδομα

Στο Δημόσιο το επίδομα καταβάλλεται και για όσο διάστημα οι υπάλληλοι τελούν σε θεσμοθετημένες άδειες (κανονικές, συνδικαλιστικές, ειδικές, εκπαιδευτικές μικρής διάρκειας έως δύο (2) μηνών, διευκόλυνσης υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις, μητρότητας και ανατροφής παιδιού), σε βραχυχρόνια αναρρωτική άδεια έως έξι (6) ημέρες κατ` έτος ενώ στο στρατιωτικό προσωπικό δεν δίνονταν οι 4 ΗΕΕ εάν στέλεχος απουσίαζε για διάστημα πάνω από 15 ημέρες το μήνα. Στη δε Πολεμική Αεροπορία οι 4 ΗΕΕ είχαν γίνει κάποια στιγμή 6 ΗΕΕ. 

Για την πρακτική αυτή που είχε υιοθετήσει στο παρελθόν η στρατιωτική και πολιτική ηγεσία, ευθυνόμαστε εμείς σήμερα στο να μη λαμβάνουμε αυτό το επίδομα; 

Οι συνάδελφοι μας, για αυτές τις καταστάσεις, προσπάθησαν στο παρελθόν να πιέσουν να το θεσμοθετήσει η πολιτεία και να δίνεται αντί με μορφή ΗΕΕ ως επίδομα στις αποδοχές;


Όπως έγραψα και στο άρθρο ΕΔΩ " Γιατί όλα τα προηγούμενα χρόνια αποζημιώνονταν με μορφή Ημερών Εκτός έδρας οι βραδινές εκπαιδεύσεις,η εκτέλεση 24ωρων υπηρεσιών και η υπερωριακή απασχόληση στο προσωπικό των Ε.Δ, ενώ αντίθετα για το προσωπικό στα Σώματα Ασφαλείας έχει θεσμοθετηθεί αμοιβή τόσο για νυχτερινή όσο και για πέραν του πενθήμερου απασχόληση, η οποία καθορίζεται για κάθε ώρα νυκτερινής απασχόλησης 2,6 € από ώρα 22:00 της προηγούμενης μέχρι 06:00 ώρα της επομένης και ποσού 46 ευρώ για εργασία σε ημέρα πέραν του πενθημέρου;Υπήρχαν έσοδα στα Ταμεία (ΕΚΟΕΜ...-ΕΛΟΑ.../ΕΦΑΠΑΞ) από τη  χορήγηση των παραπάνω αποζημιώσεων με μορφή Εκτός Έδρας το 2013;"

Επιδίωξη μου στην ενώση ε.ε. στελεχών είναι να εφαρμοσθεί το Ενιαίο Μισθολόγιο και στους στρατιωτικούς. Δεν ζητάμε ειδικά μισθολόγια. Ζητάμε ίδια αμοιβή για ίδιας αξίας εργασία με θεσμοθέτηση των υπερωριών και όχι με μορφή ΗΕΕ κ.λ.π

Διαβάστε πως απαντά το Υ.Ο. σε ερώτηση για προτεινόμενη χορήγηση του επιδόματος παραμεθορίου στους στρατιωτικούς  καθώς και τι μέτρα προτίθενται να πάρουν ώστε να αρθεί η αδικία.

Στην Υπ αριθμ 10812/20-5-2013 ερώτηση (Δείτε τη ΕΔΩ), που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από το Βουλευτή Τρικάλων της ΝΔ Ηλία Βλαχογιάννη, το Υ.Ο. και ο Αν Υπουργός Οικονομικών απάντησε:

από πλευράς δικής μας αρμοδιότητας σας πληροφορούμε τα εξής EΔΩ:

«Με τις διατάξεις της παρ 2 του άρθρου 15 (δεύτερο κεφάλαιο) του ν.4024/2011, προβλέπεται η χορήγηση επιδόματος Απομακρυσμένων – Παραμεθορίων περιοχών στους υπαλλήλους που υπηρετούν σε αυτές, όπως οι περιοχές αυτές καθορίζονται κάθε φορά με κοινή απόφαση των υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, οριζόμενο σε εκατό (100) ευρώ μηνιαίως.

Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ 2 του άρθρου 4 του ν.4024/2011, οι υπάλληλοι και λειτουργεί που δεν εμπίπτουν ευθέως στις διατάξεις της παρ 1 του άρθρου αυτού, καθώς και οι κατηγορίες υπαλλήλων και λειτουργών που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του μέρους β του ν,3205/2003 και γενικά όλοι οι αμειβόμενοι με ειδικά μισθολόγια, εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του δεύτερου κεφαλαίου του ν.4024/2011, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 17 (οικογενειακή παροχή)»

Πρόταση προς Υ.Ο. για το επίδομα παραμεθορίου

Αξιότιμε Αν Υπουργέ Οικονομικών κ. Σταϊκούρα,

Δεν χρειάζεται να μας πληροφορείστε εάν προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν.4024/2011 επίδομα παραμεθορίου. Το γνωρίζουμε γιατί διαβάζουμε τους Νόμους που έχετε Νομοθετήσει και ισχύουν σήμερα, αλλά το αναγράφει και ο ερωτών βουλευτής στο έγγραφο του. 

Αυτό που μας απασχολεί και απ οτι διαβάζω ερωτήθηκε το Υ.Ο είναι εάν έχετε τη βούληση σε συνεργασία με το ΥΠΕΘΑ να αρθεί αυτή η αδικία στους στρατιωτικούς, καθώς μας περικόψατε την ειδική  εκτός έδρας αποζημίωση που λαμβάναμε (ΗΕΕ). Και οι στρατιωτικοι που υπηρετούν στην παραμεθόριο περιοχή ζητάνε ν να καταβάλλεται και σε αυτούς το επίδομα. Δεν είναι ορθό στέλεχος που υπηρετεί στη Λάρισα ή στην Αθήνα να αμοίβεται το ίδιο με τον συνάδελφο που υπηρετεί στη Λήμνο ή στον Έβρο. Στο δημόσιο το εφαρμόζεται εδώ γιατί;  
Αυτό μπορεί να γίνει με τον πιο απλό και εύκολο τρόπο φέρνοντας τροπολογία που να θεσμοθετεί τη χορήγηση του επιδόματος παραμεθορίου, του άρθρου 15 που δίνεται στο Δημόσιο και στους στρατιωτικούς με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. 

'Όπως δηλαδή έχετε θεσμοθετήσει τη χορήγηση της οικογενειακής παροχής του άρθρου 17 του ίδιου Νόμου και η οποία δίνεται στους Στρατιωτικούς με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύει στο Δημόσιο.

Θεωρώ ότι η προώθηση διαφόρων θεμάτων υπό μορφή ερώτησης στη Βουλή, κατά την διαδικασία κοινοβουλευτικού ελέγχου γίνεται για το λόγο αυτό και όχι για να πληροφορηθούμε την Νομοθεσία που ισχύει.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.