Το 43,27% των μερισματούχων του Σ.Ξ., από τους 22.237, λαμβάνει μέρισμα ΕΚΟΕΜΣ βαθμού "Ανώτατων Αξκών (Ταξχου και άνω)". Πίνακες.

Toυ Λγου (Ο) Ηλία Νατσιούλα

Σε συνέχεια των άρθρων:

Α. « ..Οι μερισματούχοι ΕΚΟΕΜΣ κατέβαλλαν κρατήσεις στο Ταμείο για τα έτη προ του 1997 που δικαιούνται μέρισμα;»ΕΔΩ
Β. Ανάλυση για την δυσμενή κατάσταση του ΜΤΣ, το μέρισμα, τις εισφορές των εν ενεργεία στελεχών, τι μας περιμένει καθώς και προσωπική πρόταση για τη βιωσιμότητα του μέσα από αναλυτικά παραδείγματα, πίνακες και γραφήματα. ΕΔΩ

Αλλά και του άρθρου του Αντιστράτηγου ε.α Στέλιου Καστραντά «ΜΤΣ: "Πέφτουν οι τίτλοι τέλους!"»(Μπορούμε να αποφύγουμε τις ευθύνες μας. Δεν μπορούμε όμως να αποφύγουμε τις συνέπειες επειδή αποφύγαμε τις ευθύνες μας.Sir Josian Stamp ,1840-1940,Βρετανός τραπεζίτης)ΕΔΩ

ας δούμε μερικά στοιχεία για το ΕΚΟΕΜΣ που η άντληση τους έγινε μέσα από την οικονομική κατάσταση έτους 2012 (ΕΔΩ)

ΕΚΟΕΜΣ: ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΙ ΑΝΑ ΒΑΘΜΟ

Ας δούμε παρακάτω σε ένα πίνακα πόσοι είναι οι δικαιούχοι μερισματούχοι του ΕΚΟΕΜΣ με την 31-12-2012 και τι βαθμού μέρισμα τους καταβάλλεται.

ΒΑΘΜΟΙ
ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΙ
ΑΝΩΤΑΤΟΙ ΑΞΚΟΙ (ΤΑΞΧΟ ΚΑΙ ΑΝΩ)
9.623
ΑΝΩΤΕΡΟΙ ΑΞΚΟΙ
9.419
ΚΑΤΩΤΕΡΟΙ ΑΞΚΟΙ
2.806
ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΕΣ
230
ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ
159
ΣΥΝΟΛΟ
22.237

 

Ενδεικτικά οι μερισματούχοι που δικαιούνται μέρισμα της κατηγορίας των ανωτάτων βαθμών είναι:


ΣΤΓΟΥ
25
Α/ΓΕΣ
143
ΓΕΠΣ/ΔΚΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΑΣ
740
ΑΝΤΓΟΥ
2.073
ΥΠΤΓΟΥ
2.106
ΤΑΞΧΟΥ
4.536
ΣΥΝΟΛΟ
9.623
ΕΚΟΕΜΣ: ΕΣΟΔΑ-ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΠΩΣ ΔΙΝΕΤΕ ΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ


Ας δούμε παρακάτω σε έναν πίνακα τα έσοδα και έξοδα του ΕΚΟΕΜΣ από το 2002 έως και το 2012.

ΕΤΟΣ
ΕΣΟΔΑ
ΕΞΟΔΑ
ΔΙΑΦΟΡΑ
2002
35.831.569,43
30.114.446,54
5.717.122,89
2003
40.599.537,43
36.672.792,60
3.926.744,83
2004
45.187.453,36
42.199.532,64
2.987.920,72
2005
45.329.157,31
45.541.129,50
-211.972,19
2006
50.701.532,71
48.765.170,14
1.936.362,57
2007
48.899.045,81
51.455.705,84
-2.556.660,03
2008
57.853.333,35
57.416.378,50
436.954,85
2009
65.555.453,24
60.952.625,45
4.602.827,79
2010
54.175.025,86
63.147.423,79
-8.972.397,93
2011
53.444.342,40
58.927.168,57
-5.482.826,17
2012
59.057.442,43
58.481.311,21
576.131,22Παρακάτω φαίνεται σε γράφημα η διαφορά εσόδων-εξόδων από το 2002 και μετά.
Σημείωση:
Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τον ΕΚΟΕΜΣ τα ετήσια έσοδα του Κλάδου διανέμονται κατά τον επόμενο χρόνο, με απόφαση του Αρχηγού Γ.Ε.Σ. στους μερισματούχους του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, που προέρχονται αποκλειστικά από το Στρατό Ξηράς, κατόπιν εισηγήσεως τριμελούς επιτροπής. Η τιμή μεριδίου είναι το πηλίκο του προς διανομή ποσού (90% των καθαρών ετήσιων εσόδων) προς το σύνολο των μεριδίων τα οποία δικαιούνται οι μερισματούχοι ανάλογα με τη μετοχική σχέση που έχει ο καθένας. Συνεπώς, η τιμή μεριδίου είναι ένα μεταβλητό μέγεθος, το οποίο συναρτάται τόσο από τα έσοδα του ΕΚΟΕΜΣ όσο και από τον αριθμό των δικαιούχων. 

Υπενθυμίζεται ότι ο ΕΚΟΕΜΣ ιδρύθηκε την 31/12/96 με το Ν.2448/1996 (άρθρα 8 & 9) και το δικαίωμα λήψης της από τον ΕΚΟΕΜΣ χορηγούμενης οικονομικής ενίσχυσης αρχίζει από την ημερομηνία που θεμελιώνεται αντίστοιχο δικαίωμα λήψης μερίσματος από το ΜΤΣ.

Παράδειγμα με το δικαιούμενο μέρισμα του ΕΚΟΕΜΣ, ίδιων ετών με το ΜΤΣ, που ενώ για το ΜΤΣ καταβλήθηκαν ως εε εισφορές, για το ΕΚΟΕΜΣ δεν έγιναν, νόμιμα όμως λόγω της ισχύουσας Νομοθεσίας:

Ενδεικτικά έστω ότι το 2013 δύο Αντιστράτηγοι είναι συνταξιούχοι με 35 έτη υπηρεσίας. Ο Χ Αντιστράτηγος βγήκε στη σύνταξη το 1998 και ο Υ το 2013. Αποτέλεσμα είναι ο μεν πρώτος (Χ) έχει καταβάλλει ως ε.ε εισφορές ενός έτους και του καταβάλλεται μέρισμα 35 ετών (1/35) ο δε δεύτερος (Υ) έχει καταβάλλει ως ε.ε. εισφορές δεκαέξι ετών και του καταβάλλεται επίσης μέρισμα 35 ετών (16/35). Δηλαδή δυο δικαιούχοι με ίδια έτη έχουν καταβάλλει διαφορετικά έτη εισφορών.

Όσο περνάνε τα χρόνια οι νέοι μερισματούχοι έχουν καταβάλλει περισσότερων ετών εισφορές και μειώνονται αυτά τα χρόνια που λαμβάνουν μέρισμα και δεν έχουν καταβάλλει εισφορές ως ε.ε.. Δηλαδή ένας που θα βγει το 2032 και εισήλθε το 1997 θα έχει καταβάλλει εισφορές πλήρης 35ετίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.