Αλλαγή στην ασφάλιση τέκνων για χορήγηση ΒΟΕΑ από τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας.

ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΣΠΕΘ

Σας γνωρίζουμε ότι επήλθε μια σημαντική αλλαγή ως προς την ασφάλιση τέκνων για τη χορήγηση ΒΟΕΑ από τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού (ΦΕΚ Β΄74/1984), Ναυτικού (ΦΕΚ Β΄ 359/1985) και Αεροπορίας (ΦΕΚ Β΄ 706/1983)

Σύμφωνα με ΚΥΑ των κ. Υπουργών Οικονομικών - Εθνικής Άμυνας − Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ( ΦΕΚ Β΄2673/2013) και λαμβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 64 του ν. 1329/1983 «Κύρωση ως Κώδικα του Σχεδίου Νόμου: Εφαρμογή της συνταγματικής αρχής της ισότητας ανδρών και γυναικών στον Αστικό Κώδικα, τον Εισαγωγικό του Νόμο, την Εμπορική Νομοθεσία και τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας κ.λ.π

Αποφασίστηκε

«Τα παιδιά των οποίων οι γονείς είναι μέτοχοι ή μερισματούχοι διαφορετικών Μετοχικών Ταμείων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, δύνανται να ασφαλίζονται για την χορήγηση του βοηθήματος και από τους δύο (2) γονείς. Για παιδιά των περιπτώσεων αυτών, που είναι ήδη ασφαλισμένα στο Ταμείο και δεν έχουν λάβει το Βοήθημα, δύναται κατόπιν αίτησης του κυρίως ασφαλισμένου γονέα, που δεν ανακαλείται, να διακοπεί η ασφάλιση και να επιστραφούν οι κρατήσεις, υπό την προϋπόθεση ότι συνεχίζεται η ασφάλιση αυτών από τον άλλο γονέα. Οι κρατήσεις, επιφυλασσόμενων των περί παραγραφής διατάξεων, επιστρέφονται στον κυρίως ασφαλισμένο γονέα άτοκα, το δε επιστρεφόμενο ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό του αναλογούντος Βοηθήματος κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης».

Παρακαλούμε οποιοδήποτε από τα μέλη μας στο παρελθόν είχαν ασφαλίσει τα παιδιά τους σε 2 διαφορετικά μετοχικά ταμεία Κλάδων των ΕΔ, όπως μας ενημερώσουν εάν:

Α.        Έλαβαν ΒΟΕΑ και από τα δύο Ταμεία που ήταν ασφαλισμένα τα τέκνα τους;

Β.        Επιστράφηκαν, από το ένα ταμείο που δεν έλαβαν ΒΟΕΑ, όλες οι κρατήσεις που είχαν καταβάλλει ή τους επιστράφηκαν οι κρατήσεις μόνο της  τελευταίας πενταετίας με αποτέλεσμα να απωλέσουν χρήματα που τους είχαν παρακρατήθεί πέραν των πέντε ετών;

Ενδεικτικά ένα παράδειγμα για υποβοήθηση σας ως προς τα παραπάνω ερωτήματα.

Πχ  Γίνονταν κράτηση ΒΟΕΑ σε γονείς που υπηρετούσαν Αεροπορία και Στρατό Ξηράς  έστω για 1 τέκνο για 25 έτη και από τα 2 ταμεία Αεροπορία και Στρατού. Εν συνέχεια όταν υπέβαλλε αίτηση (το παιδί) να καταβληθεί το ΒΟΕΑ, έλαβε ΒΟΕΑ έστω από το ταμείο της Αεροπορίας και από το Ταμείο του Στρατού έλαβε ο γονιός πίσω τις κρατήσεις μόνο των τελευταίων 5 ετών απ όταν υπέβαλλε την αίτηση. Δηλαδή για τα άλλα 20 έτη που γίνονταν κράτηση στον γονέα δεν έλαβε πίσω τις κρατήσεις.

Το παρόν κοινοποιείται στις Περιφερειακές Ενώσεις και το ΣΥΣΜΕΔ για ενημέρωση των μελών του.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.