Μελέτη του Ηλία Νατσιούλα με ανάλυση των Προυπολογισμών του ΥΠΕΘΑ και τη χρηματοδότηση 524,58 εκατ ευρώ.

Επιστημονική μελέτη του Ηλία Νατσιούλα, Προέδρου της ΕΣΠΕΘ και απόφοιτου Οικονομικού του ΑΠΘ, με ανάλυση για:

 •  Τους Προυπολογισμούς του ΥΠΕΘΑ
 • Την έκτακτη επιχορήγηση-χρηματοδότηση του Υ.Ο. ποσού 524,58 εκατ ευρώ στον Π/Υ 2013 του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
 • Το ύψος των κονδυλίων του ΚΑΕ 0711 (Οδοιπορικά-4 ΗΕΕ Έβρου-Νήσων, πάγιες ΗΕΕ κ.λ.π.) για τα έτη 2012, 2013 και 2014.
 • Τα ποσά της επιχορήγησης που αναλώθηκαν ανά μήνα για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του ΥΠΕΘΑ σε:
Ø  ΜΤΣ
Ø  Στρατιωτικά Νοσοκομεία
Ø  ΝΙΜΤΣ
Ø  Λοιπές υποχρεώσεις ΥΕΘΑ
           
Ο Προϋπολογισμός του ΥΠΕΘΑ έτους 2013, ο οποίος αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, διαμορφώθηκε σε 3 δις και 360 εκατομμύρια ευρώ.

Το ποσό του ΚΑΕ 0711 του Π/Υ 2013, που αφορά σε οδοιπορικά (πάγιες ΗΕΕ, 4 ΗΕΕ Έβρου και Νήσων- αντίστοιχο με επίδομα παραμεθορίου στο Δημόσιο και αποζημίωση μετακινήσεων εκτέλεσης υπηρεσίας) ήταν μειωμένο κατά 153 εκατ ευρώ σε σχέση με το ποσό του αντίστοιχου ΚΑΕ του Π/Υ του έτους 2012.

Με την κατάθεση του Π/Υ του έτους 2014 για ψήφιση στην Ελληνική Βουλή, στον όποιο Π/Υ δεν συμπεριλαμβάνονται οι περικοπές σε μισθούς και συντάξεις που είχαν προβλεφθεί στο Μεσοπρόθεσμο, υπάρχει μία στήλη για το πώς διαμορφώνεται ο Π/Υ ΥΠΕΘΑ του έτους 2013. Το ποσό της στήλης αυτής ανέρχεται σε 3 δις και 889 εκατ ευρώ, ποσό μεγαλύτερο από τον ψηφισθέν Π/Υ 2013 που ήταν 3 δις και 360 εκατ ευρώ.

Η απόκλιση αυτή αφορά στην έκτακτη επιχορήγηση-χρηματοδότηση του Υπουργείου Οικονομικών στο ΥΠΕΘΑ, για την οποία υπογράφηκε Μνημόνιο Συνεργασίας.

Συγκεκριμένα στον Π/Υ 2013 του ΥΠΕΘΑ προστέθηκε ο ΚΑΕ 990  με ονομασία «Εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών του ν.4093/2012» και το ποσό του ΚΑΕ ανέρχεται σε 524,58 εκατ ευρώ.

Μέσα στο 2013 το Μετοχικό Ταμείο Στρατού έλαβε έκτακτη επιχορήγηση-χρηματοδότηση  180 εκατ ευρώ περίπου για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του (ΒΟΕΑ). Ηταν το μόνο που έλαβε χρηματοδότηση;

Η έκτακτη επιχορήγηση-χρηματοδότηση 524,58 εκατ ευρώ πού δόθηκε στο ΥΠΕΘΑ για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων παρελθόντων ετών αναλύεται ως εξής:

Ποσό χρηματοδότησης 29/11 σε εκατ ευρώ

1.                  ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ         179,27 εκατ. ευρώ
2.                  ΝΙΜΙΤΣ                                                    117,19 εκατ. ευρώ
3.                  ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ           204,93 εκατ. ευρώ
4.                  ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΕΘΑ        23,19 εκατ. ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ      524,58 εκατ. ευρώ

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα ποσά που απορροφήθηκαν-ολοκληρώθηκαν έως και το Νοε 2013 για εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του ΥΠΕΘΑ

Πληρωμές ληξιπρόθεσμων από Δεκ-12 έως Νοέμβριο 2013
Α/Α
Σκοπός αιτήματος έκτακτης
χρηματοδότησης
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ***
1
Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ)
169,51
2
ΝΙΜΤΣ
111,72
3
Στρατιωτικά Νοσοκομεία
190,99
4
Λοιπές υποχρεώσεις ΥΕΘΑ
2,00

ΣΥΝΟΛΟ
474,22
***Τα ποσά είναι σε εκατομμύρια ευρώ

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται αναλυτικά τα ποσά που απορροφήθηκαν-ολοκληρώθηκαν ανά μήνα από τον Φεβ 2013 έως και το Νοε 2013 για εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του ΥΠΕΘΑ.

Πληρωμές ληξιπρόθεσμων από Δεκ-12 έως Νοέμβριο 2013

Μετοχικό Ταμείο Στρατού
(ΜΤΣ)
ΝΙΜΤΣ
Στρατιωτικά Νοσοκομεία
Λοιπές υποχρεώσεις ΥΕΘΑ
Φεβ-13
48,12Μαρ-13
42,35
48,08
10,19
2,00
Απρ-13
23,51
40,31
76,25

Μαϊ-13
20,03
0,24
44,05

Ιουν-13
0,19
19,85
18,95

Ιουλ-13
25,56
2,30
12,24

Αυγ-13
0,58

8,83

Σεπ-13

0,51
1,95

Οκτ-13
1,25
0,26
7,99

Νοε-13
7,92
0,17
10,54

ΣΥΝΟΛΟ***
169,51
111,72
190,99
2,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ***
474,22
***Τα ποσά είναι σε εκατομμύρια ευρώ


Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται το υπόλοιπο ποσό που απομένει να απορροφηθεί από την έκτακτη επιχορήγηση-χρηματοδότηση.

Α/Α
Σκοπός αιτήματος έκτακτης
Χρηματοδότησης
ΥΠΟΛΟΙΠΟ***
1
Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ)
9,76
2
ΝΙΜΤΣ
5,47
3
Στρατιωτικά Νοσοκομεία
13,94
4
Λοιπές υποχρεώσεις ΥΕΘΑ
21,19

ΣΥΝΟΛΟ
50,36
***Τα ποσά είναι σε εκατομμύρια ευρώ

Στον Π/Υ του 2014 το ποσό του ΚΑΕ 0711 που αφορά σε οδοιπορικά διαμορφώνεται μειωμένο εκ νέου κατά 10% περίπου σε σχέση με τον Π/Υ του 2013.

Συμπερασματικά:
 • Ο Π/Υ 2012 είχε διαμορφωθεί σε 4 δις και 115 εκατ ευρώ.
 • Ο Π/Υ 2013 είχε διαμορφωθεί σε 3 δις και 360 εκατ ευρώ. Από Ιαν 2013 με αναδρομική ισχύ 1-8-2012 επήλθαν στα εισοδήματα του στρατιωτικού προσωπικού μειώσεις σε βασικούς μισθούς και επιδόματα. Απο Ιαν 2013 δεν καταβλήθηκαν οι παγιες ΗΕΕ και οι 4 ΗΕΕ Έβρου και Νήσων, ελλείψει πιστώσεων και καταργήθηκαν τα επιδόματα αδείας και εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα.
 • Το Υπουργείο Οικονομικών χρηματοδότησε με 524,58 εκατ ευρώ τον Π/Υ 2013 του ΥΠΕΘΑ για να εξοφληθούν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις σε ΜΤΣ-ΝΙΜΤΣ-ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΕΘΑ.
 • Ο Π/Υ 2013 διαμορφώνεται σε 3 δις και 889 εκατ ευρώ.
 • Ο Π/Υ 2014 διαμορφωνεται σε 3 δις και 73 εκατ ευρώ.
 • Στο στρατιωτικό προσωπικό δεν δίνεται αποζημίωση για εργασία περαν του πενθημέρου (Σαββατοκύριακο) και για νυχτερινή απασχόληση 22:00-06:00, όπως αντίστοιχα δίνεται στο προσωπικό των Σωμάτων ασφαλείας.
 • Το ποσό της καταβολής των 24ωρων υπηρεσίων και της υπερωριακής απασχόλησης των Στρατιωτικών με την προηγούμενη μορφη ΗΕΕ ανέρχεται σε 155 εκατ ευρώ περίπου, ποσό το οποίο δεν συμπεριλάμβανεται στους Π/Υ 2013 και 2014.  
 • Ποσό περίπου 30 εκατ ευρώ  από τα παραπάνω 155 εκατ ευρώ αντιστοιχεί για την καταβολή των ΗΕΕ Έβρου-Νήσων ή αντιστοιχου επιδόματος παραμεθορίου που δίνεται στο προσωπικό του δημόσιου Τομέα.

Πηγές άντλησης στοιχείων:

 1. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
 2. Υπουργείο Οικονομικών
 3. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
 4. Ελληνική Βουλή
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΣΠΕΘ ΕΥΧΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ 2014. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.