Προσοχή εάν υποβληθεί αίτηση αποστρατείας το 2014 και επιθυμείτε να σας καταβληθεί το ποσό της σύνταξης σας την επομένη ημέρα της αποστρατείας...

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΣΠΕΘ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ

1.            Δώστε προσοχή εάν το 2014 θελήσετε να υποβάλλετε αίτηση αποστρατείας, είσαστε προελεύσεως  Στρατιωτικών Σχολών (ΣΣΕ-ΣΣΑΣ-ΣΙ-ΣΝΔ-ΣΜΥ-ΣΤΥΑ-ΣΥΔ-ΣΜΥΝ κ.λ.π.) ΕΜΘ-ΕΠΥ κ.λ.π. και η οικογενειακή σας κατάσταση είναι:

Α.            είτε άγαμος, είτε έγγαμος χωρίς τέκνα, είτε  έγγαμος  με 1 τέκνο ή 2 τέκνα και μέσα στο 2014 συμπληρώνετε τα 24 και ½ έτη συντάξιμης υπηρεσίας.

Β.            έγγαμος με 3 τέκνα ή 4 τέκνα κ.λ.π., και μέσα στο 2014 συμπληρώνετε τα 20 έτη συντάξιμης υπηρεσίας.

2.            Επιπλέον γνωρίζεται ότι μέχρι σήμερα δεν έχει επέλθει αλλαγή στο ασφαλιστικό, όπως η θεμελίωση με 29 έτη το 2014 αντί τον 30 και ½ που προτείνεται στο έγγραφο με Φ.900/31/387017/Σ.128/7 ΟΚΤ 2013/ΥΠΕΘΑ/ της  ΑΝΥΦΕΘΑ κ. Φωτεινής Γεννηματά και το οποίο μπορείτε να διαβάσετε στο http://www.apofoitoissas.gr/articles/1587-h-.html  

Τι ισχύει το 2014 για τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης.

α) Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν.3865/2010, το έτος 2014 για τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης των στρατιωτικών, που συμπληρώνουν 24 ½ έτη συντάξιμης υπηρεσίας, απαιτούνται 30 ½ έτη. ( ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ)

β) Όσοι και όσες στρατιωτικοί (γυναίκες ή άνδρες) με τρία (3) τουλάχιστον παιδιά συμπληρώνουν  20ετή πραγματική συντάξιμη υπηρεσία/ασφάλιση  το 2014 και μετά, για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος  έχουν την ίδια συνταξιοδοτική μεταχείριση με τους λοιπούς στρατιωτικούς.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Στον απαιτούμενο χρόνο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθοι χρόνοι υπηρεσίας.

α) ο χρόνος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας όπως αυτός προσδιορίζεται με τιςνοικείες διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου (π.δ. 169/2007,ν.2084/1992 και ν.3865/2010).

β) ο χρόνος συντάξιμης υπηρεσίας που λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο,σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 40 και 41 του π.δ. 169/2007 καθώς και του άρθρου 8 του ν.2084/1992 και υπό τις προϋποθέσεις των διατάξεων αυτών.

γ) ο χρόνος διαδοχικής ασφάλισης (αφορά μόνον όσους έχουν καταταγεί για πρώτη φορά από 01-01-1983 και μετά, χωρίς καμία προϋπηρεσία στο Δημόσιο πριν την ημερομηνία αυτή).

 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Για τους στρατιωτικούς, γενικά, που θεμελιώνουν σύμφωνα με τα ανωτέρω συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι την 31-12-2014 (συμπλήρωση 24 ½ ετών συντάξιμης υπηρεσίας), δεν επέρχεται καμία μεταβολή στον τρόπο υπολογισμού της σύνταξής τους και εξακολουθούν να ισχύουν οι οικείες διατάξεις τόσο του π.δ. 169/2007 όσο και του ν.2084/1992.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΈΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Εάν στρατιωτικός (Εκ ΣΣΕ-ΣΣΑΣ-ΣΙ-ΣΝΔ-ΣΜΥ-ΣΤΥΑ-ΣΥΔ-ΣΜΥΝ, ΕΜΘ-ΕΠΥ Κ.Λ.Π.) με οικογενειακή κατάσταση  είτε άγαμος, είτε έγγαμος  χωρίς τέκνα, είτε  έγγαμος  με 1 τέκνο ή 2 τέκνα, εισήλθε στις ΕΔ τα έτη 1989 -1990 και συμπληρώνει 24 και ½ έτη το 2014 (από 1-1-2014 ως 31-12-2014) τότε για να υποβάλλει αίτηση αποστρατείας και να δικαιούται σύνταξη από την επομένη μέρα της αποστρατείας του απαιτείται να έχει 30 και ½ έτη. Απαιτείται δηλαδή να υπηρετήσει άλλα 6 έτη ή να αναγνωρίσει συντάξιμο χρόνο κ.λ.π. Στην περίπτωση που στρατιωτικός έγγαμος  με  3 τέκνα ή 4 τέκνα κ.ο.κ εισήλθε στις ΕΔ το έτος 1994 και συμπληρώνει 20 έτη το 2014 (από 1-1-2014 ως 31-12-2014) τότε θεμελιώνει σύνταξη με συμπλήρωση 40 ετών υπηρεσίας ή 60ου έτους ηλικίας.

Έστω ότι ο στρατιωτικός που είσηλθε το 1989-1990 έχει υπηρετήσει 5 έτη σε Μονάδες εκστρατείας πχ  Έβρο και αναγνωρίζει αυτό τον χρόνο. Τότε θα πρέπει να παραμέινει 1 χρόνο ακόμη στο στράτευμα μέχρι να συμπληρώσει τα 30 και ½ ετη. Να υποβάλλει δηλαδή την αίτηση αποστρατείας το έτος 2015.

Για λόγους υγείας, πτητικά εξάμηνα κ.λ.π ισχύουν άλλα. Για οποιαδήποτε διευκρινήσεις επί των ανωτέρω τα μέλη μας μπορούν να απευθυνθούν στο email της  ΕΣΠΕΘ ή στα μέλη του ΔΣ.  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.