ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΕ 2 ΠΙΝΑΚΕΣ, ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΟ 2012 Ο ΈΛΛΗΝΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Α Ν Α Δ Ρ Ο Μ Ι Κ Η ΙΣΧΥ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ


Α Ν Α Δ Ρ Ο Μ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α, κάτι μου θυμίζει αυτή η λέξη ενόψει της πιθανής αναθεώρησης των  ειδικών μισθολογίων, που περιλαμβάνεται στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα και προβλέπει  μείωση 12% κατά μέσο όρο, με εφαρμογή από 1 Ιουλίου 2012. Ήδη «τρέχει» η μισθοδοσία του Ιουλίου και θα «τρέξουν» αρκετές αν μελλοντικά θεσπισθεί κάτι τέτοιο, τι μας περιμένει;

Παρακάτω παρουσιάζεται 2 συγκεντρωτικοί πίνακες με την ήδη αναδρομική φορολόγηση των εισοδημάτων μας και φαίνεται:

   α.         Το ποσό που υποχρεούται να πληρώσει η κάθε κατηγορία  μισθωτού (άγαμος, έγγαμος, έγγαμος με 1 τέκνο, έγγαμος με 2 τέκνα,  έγγαμος με 3 τέκνα και έγγαμος με 4 τέκνα)  ή θα τους παρακρατηθεί το 2012 από το καθαρό εισόδημα τους.

β.         Το εισόδημα που πραγματικά θα απομείνει στο χέρι –τράπεζα, συνολικά το 2012, μετά την αφαίρεση του παραπάνω ποσού, στην κάθε κατηγορία μισθωτού.

Επισημαίνεται ότι για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2011 η παρακράτηση φόρου και η ειδική εισφορά αλληλεγγύης γίνεται με την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης αυτήν την περίοδο. Η παρακράτηση φόρου και η ειδική εισφορά αλληλεγγύης (ΕΝΑΝΤΙ) για τα εισοδήματα που αποκτώνται το 2012, γίνεται κάθε μήνα με την μισθοδοσία μας. Γενικά τα παραπάνω ποσά θα αποδοθούν - παρακρατηθούν μέσα στο έτος 2012.

Εντός των επομένων ωρών θα παρουσιασθεί και όλη η μελέτη-ανάλυση της  φορολογικής κλίμακας που ψηφίστηκε τον Νοε του 2011 με το Ν.4024  και ισχύει αναδρομικά από 1-1-2011 για να αναδειχθεί ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ η μεγάλη επιβάρυνση που υπέστησαν τα εισοδήματα ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ και πολύ δε περισσότερο, των οικογενειών με τρία τέκνα και των πολύτεκνων οικογενειών.  Δείτε εδώ τους 2 συγκεντρωτικούς πίνακες....

ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΦΟΡΟΣ+ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΓΑΜΟΣ-ΕΓΓΑΜΟΣ
ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ 1 ΤΕΚΝΟ
ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ 2 ΤΕΚΝΑ
ΕΓΓΑΜΟΣ  ΜΕ 3 ΤΕΚΝΑ
ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ 4 ΤΕΚΝΑ
5.000 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
8.000 €
600 €
200 €
0 €
0 €
0 €
10.000 €
1.000 €
600 €
200 €
0 €
0 €
12.001 €
1.641 €
1.241 €
841 €
241 €
241 €
14.000 €
2.030 €
1.890 €
1.780 €
640 €
280 €
16.000 €
2.480 €
2.290 €
2.240 €
1.400 €
680 €
20.000 €
3.940 €
3.840 €
3.690 €
3.240 €
3.160 €
23.500 €
4.920 €
4.850 €
4.640 €
5.255 €
5.050 €
26.000 €
5.660 €
5.590 €
5.440 €
6.855 €
6.275 €
30.000 €
7.230 €
7.250 €
7.100 €
8.390 €
7.995 €
35.000 €
9.370 €
9.200 €
9.000 €
10.460 €
9.975 €


ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ (ΑΥΤΌ ΠΟΥ ΑΠΟΜΕΝΕΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ)
ΑΓΑΜΟΣ-ΕΓΓΑΜΟΣ
ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ 1 ΤΕΚΝΟ
ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ 2 ΤΕΚΝΑ
ΕΓΓΑΜΟΣ  ΜΕ 3 ΤΕΚΝΑ
ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ 4 ΤΕΚΝΑ
5.000 €
5.000 €
5.000 €
5.000 €
5.000 €
5.000 €
8.000 €
7.400 €
7.800 €
8.000 €
8.000 €
8.000 €
10.000 €
9.000 €
9.400 €
9.800 €
10.000 €
10.000 €
12.001 €
10.360 €
10.760 €
11.160 €
11.760 €
11.760 €
14.000 €
11.970 €
12.110 €
12.220 €
13.360 €
13.720 €
16.000 €
13.520 €
13.710 €
13.760 €
14.600 €
15.320 €
20.000 €
16.060 €
16.160 €
16.310 €
16.760 €
16.840 €
23.500 €
18.580 €
18.650 €
18.860 €
18.245 €
18.450 €
26.000 €
20.340 €
20.410 €
20.560 €
19.145 €
19.725 €
30.000 €
22.770 €
22.750 €
22.900 €
21.610 €
22.005 €
35.000 €
25.630 €
25.800 €
26.000 €
24.540 €
25.025 €


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΘΕΙ ΣΥΝΤΟΜΑ

1.      ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΓΕΝΙΚΑ

2.      ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΤΟΥΣ 2010

3.      ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΤΟΥΣ 2011-2012

4.      ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

α.     ΦΟΡΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

β.   ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΟΥ ΑΠΟΜΕΝΕΙ ΣΤΟΝ ΜΙΣΘΩΤΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ  ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΦΟΡΟΥ,  ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ

γ.     ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΩΤΕΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ , ΕΝΟΣ ΑΓΑΜΟΥ ΜΙΣΘΩΤΟΥ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΓΓΑΜΟ ΜΕ ΤΡΙΑ (3) ΤΕΚΝΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥ

δ.     ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΩΤΕΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ , ΕΝΟΣ ΑΓΑΜΟΥ ΜΙΣΘΩΤΟΥ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΓΓΑΜΟ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΤΕΚΝΑ ΜΙΣΘΩΤΟ

ε.  ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΦΟΡΟΙ ΤΟ 2011 ή 2012 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 2010 ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΡΥΝΘΗΚΕ Η ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ

στ.  ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΟΡΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΡΥΝΘΗΚΕ ΕΝΑΣ ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ 3 ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ 4 ΤΕΚΝΑ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΑΓΑΜΟ ΜΙΣΘΩΤΟ ΤΟ 2011 ή 2012, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΤΙ ΠΛΗΡΩΣΑΝ ΤΟ 2010

ζ.         ΟΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΦΟΡΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΘΟΥΝ-ΘΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΟΥΝ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΣΕ ΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ, ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ 2012 ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ

5.      ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Σ.ΠΕ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΕ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 1-1-2012
α.         ΠΡΟΤΑΣΗ 1η
β.         ΠΡΟΤΑΣΗ 2η
γ.         ΠΡΟΤΑΣΗ 3η

6.    ΕΠΙΛΟΓΟΣ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ