ΟΛΗ Η ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ Ο ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕ ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΟ 2012

Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Θεσσαλίας (Ε.Σ.ΠΕ.Θ.) εδώ όπως σας είπε σας παρουσιάζει όλη την μελέτη της για τη νέα φορολογική κλίμακα που ψηφίστηκε τον Νοε του 2011 με το Ν.4024  και ισχύει αναδρομικά από 1-1-2011. Οι  δυο συγκεντρωτικοί πίνακες  ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΑΚΟΜΑ ΠΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 4Η.


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΑΝΑΛΥΣΗΣ

1.      ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΓΕΝΙΚΑ
2.      ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΤΟΥΣ 2010
3.      ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΤΟΥΣ 2011-2012
4.      ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ-ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
α.         ΦΟΡΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
β.         ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΟΥ ΑΠΟΜΕΝΕΙ ΣΤΟΝ ΜΙΣΘΩΤΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ  ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΦΟΡΟΥ,  ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ
γ.         ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΩΤΕΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ , ΕΝΟΣ ΑΓΑΜΟΥ ΜΙΣΘΩΤΟΥ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΓΓΑΜΟ ΜΕ ΤΡΙΑ (3) ΤΕΚΝΑ ΜΙΣΘΩΤΟ
δ.         ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΩΤΕΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ , ΕΝΟΣ ΑΓΑΜΟΥ ΜΙΣΘΩΤΟΥ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΓΓΑΜΟ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΤΕΚΝΑ ΜΙΣΘΩΤΟ
ε.         ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΦΟΡΟΙ ΤΟ 2011-2012 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 2010 ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΡΥΝΘΗΚΕ Η ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ
στ.       ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΟΡΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΡΥΝΘΗΚΕ ΕΝΑΣ ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ 3 ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ 4 ΤΕΚΝΑ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΑΓΑΜΟ ΜΙΣΘΩΤΟ ΤΟ 2011-2012, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 2010
ζ.         ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ
η.  ΟΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΦΟΡΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΘΟΥΝ-ΘΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΟΥΝ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΣΕ ΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ, ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ 2012 ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ.
5.      ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Σ.ΠΕ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΕ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 1-1-2012.
α.         ΠΡΟΤΑΣΗ 1η
β.         ΠΡΟΤΑΣΗ 2η
γ.         ΠΡΟΤΑΣΗ 3η
6.     ΕΠΙΛΟΓΟΣ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
           

1.   ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΓΕΝΙΚΑ

Ενημερωτικά ως προς τις έννοιες: Καθαρό εισόδημα είναι το εισόδημα που προκύπτει αν από τις μεικτές αποδοχές (ακαθάριστες αποδοχές ή καταλογιστέο ποσό) αφαιρεθούν οι κρατήσεις Π Λ Η Ν του Φόρου εισοδήματος. Το καθαρό εισόδημα φαίνεται στην ετήσια βεβαίωση αποδοχών και είναι αυτό που δηλώνεται στο Ε1. Πάνω σ αυτό το καθαρό εισόδημα με βάση την ισχύουσα φορολογική κλίμακα υπολογίζεται ο φόρος που αναλογεί. Στη συνέχεια αν αφαιρεθεί  αυτός ο φόρος προκύπτει και το ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ, δηλαδή το εισόδημα που πραγματικά εισέπραξε μέσα σε ένα έτος, κυρίως μέσω τραπέζης, ο κάθε μισθωτός.

Δηλαδή ως «Τύπος»:

ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΕΟ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ= ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ= ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ

Στο τέλος της μελέτης παρουσιάζονται και οι προτάσεις της ΕΣΠΕΘ για μια πιο ορθολογική κατανομή του φόρου στα κοινωνικά στρώματα.


2.     Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΤΟΥΣ 2010

Αρχικά παρουσιάζεται η φορολογική κλίμακα που ίσχυε για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το έτος 2010.

Κλιμάκιο εισοδήματος (€)
Φορολογικός συντελεστής %
Φόρος κλιμακίου (€)
Σύνολο εισοδήματος (€)
Σύνολο φόρου (€)
12.000
0
0
12.000
0
4.000
18
720
16.000
720
6.000
24
1.440
22.000
2.160
4.000
26
1.040
26.000
3.200
6.000
32
1.920
32.000
5.120
8.000
36
2.880
40.000
8.000
20.000
38
7.600
60.000
15.600
40.000
40
16.000
100.000
31.600
Υπερβάλλον
45
                                                                                                               Πίνακας 1


v            Το βασικό αφορολόγητο όριο για όλους τους φορολογούμενους ήταν τα 12.000 ευρώ.

v            Για τους φορολογούμενους με παιδιά, το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας αυξάνονταν κατά 1.500 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο που τον βαρύνει μέχρι τα δύο. Έτσι,  φορολογούμενος με ένα παιδί είχε συνολικό αφορολόγητο σε 13.500 ευρώ, φορολογούμενος με δύο παιδιά είχε αφορολόγητο σε 15.000 ευρώ.

v            Για  τους φορολογούμενους με  3 παιδιά το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας αυξάνονταν κατά 11.500 ευρώ και κατά 2.000 επιπλέον για κάθε παιδί μετά το 4. Έτσι,  φορολογούμενος με 3 τέκνα δικαιούταν αφορολόγητο σε 23.500 ευρώ, ο πολύτεκνος με 4 παιδιά είχε αφορολόγητο σε 25.500 ευρώ κ.ο.κ..

3.     Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΤΟΥΣ 2011, 2012 Κ.Λ.Π

Στη συνέχεια παρουσιάζεται η νέα φορολογική κλίμακα που ισχύει έως και σήμερα, δηλαδή:

α.         Τόσο για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2011. Υπόψη ότι το μεγαλύτερο ποσό του φόρου ή όλο το ποσό για κάποιες κατηγορίες πολιτών το ανάλογο ποσό θα  παρακρατηθεί με την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης αυτήν την περίοδο.

β.         Όσο και για τα εισοδήματα που αποκτούνται το 2012. Η παρακράτηση φόρου γίνεται κάθε μήνα με την μισθοδοσία.

Κλιμάκιο Εισοδήματος
Φορολογικός συντελεστής %
Φόρος Κλιμακίου 
(ευρώ)
Σύνολο Εισοδήματος 
(ευρώ)
Σύνολο Φόρου 
(ευρώ)
5.000
0
0
5.000
0
7.000
10
700
12.000
700
4.000
18
720
16.000
1.420
10.000
25
2.500
26.000
3.920
14.000
35
4.900
40.000
8.820
20.000
38
7.600
60.000
16.420
40.000
40
16.000
100.000
32.420
Άνω των 100.000
45
                                                                                                                      Πίνακας 1


v            Το βασικό αφορολόγητο όριο για τους φορολογούμενους είναι τα 5.000 ευρώ, πλην ειδικών περιπτώσεων.

v             Για τους φορολογούμενους με παιδιά, το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας αυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο που τον βαρύνει μέχρι τα δύο. Έτσι,  φορολογούμενος με ένα παιδί έχει συνολικό αφορολόγητο σε 7.000 ευρώ, φορολογούμενος με δύο παιδιά έχει αφορολόγητο σε 9.000 ευρώ.

v            Για  τους φορολογούμενους με 3 παιδιά και άνω το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας αυξάνεται σε  7.000 ευρώ και κατά 3.000 επιπλέον για κάθε παιδί μετά το 4. Έτσι,  φορολογούμενος με 3 τέκνα δικαιούται αφορολόγητο σε 12.000 ευρώ, ο πολύτεκνος με 4 παιδιά έχει αφορολόγητο σε 15.000 ευρώ κ.ο.κ..

4.    ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ-ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

α.         Φόρος που αναλογεί, ΣΕ ΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ, για κάθε κατηγορία φορολογούμενο (άγαμο, έγγαμος με 1 τέκνο, έγγαμος με 2 τέκνα, έγγαμος με 3 τέκνα, έγγαμος με 4 τέκνα) στο ίδιο ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ.


ΦΟΡΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ ΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ή 2012 ΚΑΙ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ
ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΑΓΑΜΟΣ-ΕΓΓΑΜΟΣ
ΕΓΓ. ΜΕ 1 ΤΕΚΝΟ
ΕΓΓ. ΜΕ 2 ΤΕΚΝΑ
ΕΓΓ. ΜΕ 3 ΤΕΚΝΑ
ΕΓΓ. ΜΕ 4 ΤΕΚΝΑ
5.000 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
8.000 €
300 €
100 €
0 €
0 €
0 €
10.000 €
500 €
300 €
100 €
0 €
0 €
12.000 €
700 €
500 €
300 €
0 €
0 €
14.000 €
1.060 €
860 €
660 €
360 €
0 €
16.000 €
1.420 €
1.220 €
1.020 €
720 €
180 €
20.000 €
2.420 €
2.220 €
2.020 €
1.720 €
1.180 €
23.500 €
3.295 €
3.095 €
2.895 €
2.595 €
2.055 €
26.000 €
3.920 €
3.720 €
3.520 €
3.220 €
2.680 €
30.000 €
5.320 €
5.120 €
4.920 €
4.620 €
4.080 €
35.000 €
7.070 €
6.870 €
6.670 €
6.370 €
5.830 €
                                                                                                                                  Πίνακας 1


β.         Πληρωτέο εισόδημα που θα απομείνει στον μισθωτό, ΣΕ ΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ,  (στην τράπεζα, αυτό που παίρνει στο χέρι), μετά την αφαίρεση του  παραπάνω φόρου, ανά κατηγορία φορολογούμενου.


ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΟΥ ΑΠΟΜΕΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ  ΦΟΡΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ή 2012 ΚΑΙ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ
ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΑΓΑΜΟΣ-ΕΓΓΑΜΟΣ
ΕΓΓ. ΜΕ 1 ΤΕΚΝΟ
ΕΓΓ. ΜΕ 2 ΤΕΚΝΑ
ΕΓΓ. ΜΕ 3 ΤΕΚΝΑ
ΕΓΓ. ΜΕ 4 ΤΕΚΝΑ
5.000 €
5.000 €
5.000 €
5.000 €
5.000 €
5.000 €
8.000 €
7.700 €
7.900 €
8.000 €
8.000 €
8.000 €
10.000 €
9.500 €
9.700 €
9.900 €
10.000 €
10.000 €
12.000 €
11.300 €
11.500 €
11.700 €
12.000 €
12.000 €
14.000 €
12.940 €
13.140 €
13.340 €
13.640 €
14.000 €
16.000 €
14.580 €
14.780 €
14.980 €
15.280 €
15.820 €
20.000 €
17.580 €
17.780 €
17.980 €
18.280 €
18.820 €
23.500 €
20.205 €
20.405 €
20.605 €
20.905 €
21.445 €
26.000 €
22.080 €
22.280 €
22.480 €
22.780 €
23.320 €
30.000 €
24.680 €
24.880 €
25.080 €
25.380 €
25.920 €
35.000 €
27.930 €
28.130 €
28.330 €
28.630 €
29.170 €
                                                                                                                      Πίνακας 2


γ.            Σύγκριση του πληρωτέου εισοδήματος που απομένει μετά την παρακράτηση φόρου, ενός άγαμου μισθωτού με έναν έγγαμο με τρία (3) τεκνά μισθωτό,  στο εξ αρχής ίδιο καθαρό εισόδημα με την συνολική διαφορά των εισοδημάτων τους.


ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΟΥ ΑΠΟΜΕΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ  ΦΟΡΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ή 2012 ΚΑΙ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ

ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΑΓΑΜΟΣ
ΕΓΓ. ΜΕ 3 ΤΕΚΝΑ
ΔΙΑΦΟΡΑ
5.000 €
5.000 €
5.000 €
0 €
8.000 €
7.700 €
8.000 €
300 €
10.000 €
9.500 €
10.000 €
500 €
12.000 €
11.300 €
12.000 €
700 €
14.000 €
12.940 €
13.640 €
700 €
16.000 €
14.580 €
15.280 €
700 €
20.000 €
17.580 €
18.280 €
700 €
23.500 €
20.205 €
20.905 €
700 €
26.000 €
22.080 €
22.780 €
700 €
30.000 €
24.680 €
25.380 €
700 €
35.000 €
27.930 €
28.630 €
700 €
                                                                                                                                        Πίνακας 3

§         Παρατηρήσεις: Από 12.000€ και άνω η Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α στο πληρωτέο εισόδημα ενός άγαμου και ενός έγγαμου με τρία τέκνα μισθωτού είναι 700€ παραπάνω να πληρώνεται ο έγγαμος με 3 τέκνα. Καλείται να ζήσει αυτή η πενταμελής οικογένεια με 55 ευρώ περίπου κάθε μήνα παραπάνω απ ότι ένας άγαμος φορολογούμενος.

δ.         Σύγκριση του πληρωτέου εισοδήματος που απομένει μετά την παρακράτηση φόρου, ενός άγαμου μισθωτού με έναν έγγαμο με τέσσερα (4) τεκνά μισθωτό,  στο εξ αρχής ίδιο καθαρό εισόδημα με την συνολική διαφορά των εισοδημάτων τους.ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΟΥ ΑΠΟΜΕΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ  ΦΟΡΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ή 2012 ΚΑΙ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ

ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΑΓΑΜΟΣ
ΕΓΓ. ΜΕ 4 ΤΕΚΝΑ
ΔΙΑΦΟΡΑ
5.000 €
5.000 €
5.000 €
0 €
8.000 €
7.700 €
8.000 €
300 €
10.000 €
9.500 €
10.000 €
500 €
12.000 €
11.300 €
12.000 €
700 €
14.000 €
12.940 €
14.000 €
1.060 €
16.000 €
14.580 €
15.820 €
1.240 €
20.000 €
17.580 €
18.820 €
1.240 €
23.500 €
20.205 €
21.445 €
1.240 €
26.000 €
22.080 €
23.320 €
1.240 €
30.000 €
24.680 €
25.920 €
1.240 €
35.000 €
27.930 €
29.170 €
1.240 €
                                                                                                                                         Πίνακας 4

§         Παρατηρήσεις: Από 16.000€ και άνω η Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α στο πληρωτέο εισόδημα ενός άγαμου  και ενός έγγαμου με τέσσερα τέκνα μισθωτού είναι 1.240€ παραπάνω να πληρώνεται ο έγγαμος με 4 τέκνα. Καλείται να ζήσει αυτή η εξαμελής οικογένεια με 100 ευρώ περίπου κάθε μήνα παραπάνω απ ότι ένας άγαμος φορολογούμενος..Γράφημα 2
§         Παρατηρήσεις: Από 16.000€ και άνω η Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α στο πληρωτέο 
εισόδημα ενός άγαμου  και ενός έγγαμου με τέσσερα τέκνα μισθωτού είναι 1.240€ 
παραπάνω να πληρώνεται ο έγγαμος με 4 τέκνα. Καλείται να ζήσει αυτή η εξαμελής 
οικογένεια με 100 ευρώ περίπου κάθε μήνα παραπάνω απ ότι ένας άγαμος φορολογούμενος..Γράφημα 2


ε.            Οι πρόσθετοι φόροι που πλήρωσε το 2011 η κάθε κατηγορία
 φορολογούμενων, σε σχέση με τους φόρους, που η ίδια κατηγορία είχε 
πληρώσει το 2010.


ΦΟΡΟΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΕ ΤΟ 2010
ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΑΓΑΜΟΣ
ΕΓΓ. ΜΕ 1 ΤΕΚΝΟ
ΕΓΓ. ΜΕ 2 ΤΕΚΝΑ
ΕΓΓ. ΜΕ 3 ΤΕΚΝΑ
ΕΓΓ. ΜΕ 4 ΤΕΚΝΑ
5.000 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
8.000 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
10.000 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
12.000 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
14.000 €
360 €
90 €
0 €
0 €
0 €
16.000 €
720 €
450 €
180 €
0 €
0 €
20.000 €
1.680 €
1.410 €
1.140 €
0 €
0 €
23.500 €
2.550 €
2.280 €
2.010 €
0 €
0 €
26.000 €
3.200 €
2.930 €
2.660 €
650 €
130 €
30.000 €
4.480 €
4.210 €
3.940 €
1.930 €
1.410 €
35.000 €
6.200 €
5.930 €
5.660 €
3.650 €
3.130 €
                                                                                                                                        Πίνακας 5
ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΦΟΡΟΙ ΤΟ 2011 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 2010 ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΡΥΝΘΗΚΕ Η ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ (ΔΙΑΦΟΡΑ 2011-2010)
ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΑΓΑΜΟΣ
ΕΓΓ. ΜΕ 1 ΤΕΚΝΟ
ΕΓΓ. ΜΕ 2 ΤΕΚΝΑ
ΕΓΓ. ΜΕ 3 ΤΕΚΝΑ
ΕΓΓ. ΜΕ 4 ΤΕΚΝΑ
5.000 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
8.000 €
300 €
100 €
0 €
0 €
0 €
10.000 €
500 €
300 €
100 €
0 €
0 €
12.000 €
700 €
500 €
300 €
0 €
0 €
14.000 €
700 €
770 €
660 €
360 €
0 €
16.000 €
700 €
770 €
840 €
720 €
180 €
20.000 €
740 €
810 €
880 €
1.720 €
1.180 €
23.500 €
745 €
815 €
885 €
      2.595 €
2.055 €
26.000 €
720 €
790 €
860 €
2.570 €
2.550 €
30.000 €
840 €
910 €
980 €
2.690 €
2.670 €
35.000 €
870 €
940 €
1.010 €
2.720 €
2.700 €
                                                                                                                                        Πίνακας 6

§   Παρατηρήσεις: Μεγάλη Π Ρ Ο Σ Θ Ε Τ Η Ε Π Ι Β Α Ρ Υ Ν Σ Η το 2011 σε έγγαμους
 με 3 και 4 τέκνα. Παραπάνω φόροι από 1.700€ έως 2.700€ σε ένα έτος.

Γράφημα 3

Γράφημα 4

Γράφημα 5
Γράφημα 6

Γράφημα 7

στ.       Διαφορά φόρων, που επιβαρύνθηκε ένας έγγαμος με 3 τέκνα και ένας 
έγγαμος με 4 τέκνα από έναν άγαμο μισθωτό το 2011, σε σχέση με το 2010.ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΟΡΟΥ ΜΕ ΑΓΑΜΟ
ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ 3 ΤΕΚΝΑ
ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ 4 ΤΕΚΝΑ
5.000 €
0
0
8.000 €
300€
300€
10.000 €
500€
500€
12.000 €
700€
700€
14.000 €
340€
700€
16.000 €
-20€
520€
20.000 €
-980€
-440€
23.500 €
-1.850€
-1.310€
26.000 €
-1.850€
-1.830€
30.000 €
-1.850€
-1.830€
35.000 €
-1.850€
-1.830€
                                                                                                                                         Πίνακας 7

§         Παρατηρήσεις: Με πράσινους αρνητικούς αριθμούς φαίνεται πόσο παραπάνω 
επιβαρύνθηκε ο έγγαμος με 3  και 4 τέκνα από τον άγαμο. Δηλαδή , ενδεικτικά 
στο καθαρό εισόδημα των 23.500€  ο άγαμος είχε, όπως φαίνεται στον πίνακα 5, 
πρόσθετο φόρο 745€ ο έγγαμος με 3 τέκνα  2.595€ και ο έγγαμος με 4 τέκνα  2.055€.
 Άρα συνολικά επιβαρύνθηκε (διαφορά) ο έγγαμος με 3 τέκνα  1.850€ και ο  
έγγαμος με 4 τέκνα  1.310€ παραπάνω από τον άγαμο.

Γράφημα 8ζ.         ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ


            Κατά την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης αυτήν την περίοδο θα 
παρακρατηθεί πέραν του φόρου και η ειδική εισφορά αλληλεγγύης που αφορά 
τα εισοδήματα που αποκτηθήκαν το 2011.

Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης που αφορά τα εισοδήματα που θα αποκτηθούν
 το 2012 θα παρακρατείτε ΕΝΑΝΤΙ, από 1ης Ιανουαρίου 2012, από το 
καθαρό εισόδημα του μισθού, κατά την καταβολή του στους μισθωτούς κ.λ.π.

Η ειδική εισφορά  υπολογίζεται με συντελεστή μετά από προηγούμενη αναγωγή 
σε ετήσιο καθαρό εισόδημα ως εξής:

α) Με συντελεστή ένα τοις εκατό (1%) για ετήσιο καθαρό εισόδημα από δώδεκα 

χιλιάδες ένα (12.001) ευρώ έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ. 

β) Με συντελεστή δύο τοις εκατό (2%) για ετήσιο καθαρό εισόδημα από είκοσι

 χιλιάδες ένα (20.001) ευρώ έως και πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ. 

γ) Με συντελεστή τρία τοις εκατό (3%) για ετήσιο καθαρό εισόδημα από πενήντα 

χιλιάδες ένα (50.001) ευρώ έως και εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ. 

δ) Με συντελεστή τέσσερα τοις εκατό (4%) για ετήσιο καθαρό εισόδημα από εκατό 

χιλιάδες ένα (100.001) ευρώ και άνω
  
η.            Τα συνολικά ποσά που θα επιβαρυνθούν-θα αναγκαστούν να 
πληρώσουν σε ένα οικονομικό έτος, δηλαδή το 2012 όλοι οι πολίτες Ο
ΠΩΣ ΑΝΑΛΥΘΗΚΑΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ είναι:

1.      Ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2011.

2.      Ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2012.

3. Ποσό φόρου του 2011 που δεν παρακρατήθηκε το 2011 με την 
μισθοδοσία, λόγω αναδρομικής φορολόγησης και αποδίδετε-
παρακρατείτε με την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης αυτήν
 την περίοδο(ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΦΟΡΟΣ).

4. Ποσό που αντιστοιχεί σε φόρο για τα εισοδήματα που αποκτούνται το
 2012 και παρακρατείτε  κάθε μήνα με την μισθοδοσία.

Αναλυτικά ανά κατηγορία.


ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΑΓΓΑΜΟΣ-ΕΓΓΑΜΟΣ
ΕΙΣΦΟΡΑ 2011
ΕΙΣΦΟΡΑ 2012
ΦΟΡΟΣ 2012
ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΦΟΡΟΣ 2011
ΣΥΝΟΛΟ
5.000 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 € 
8.000 €
0 €
0 €
300 €
300 €
600 €
10.000 €
0 €
0 €
500 €
500 €
1.000 €
12.001 €
120 €
120 €
700 €
700 €
1.640 €
14.000 €
140 €
140 €
1.060 €
700 €
2.040 €
16.000 €
160 €
160 €
1.420 €
700 €
2.440 €
20.001 €
400 €
400 €
2.420 €
740 €
3.960 €
23.500 €
470 €
470 €
3.295 €
745 €
4.980 €
26.000 €
520 €
520 €
3.920 €
720 €
5.680 €
30.000 €
600 €
600 €
5.320 €
840 €
7.360 €
35.000 €
700 €
700 €
7.070 €
870 €
9.340 €
                                                                                                                                         Πίνακας 8


ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ 1 ΤΕΚΝΟ
ΕΙΣΦΟΡΑ 2011
ΕΙΣΦΟΡΑ 2012
ΦΟΡΟΣ 2012
ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΦΟΡΟΣ 2011
ΣΥΝΟΛΟ
5.000 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
8.000 €
0 €
0 €
100 €
100 €
200 €
10.000 €
0 €
0 €
300 €
300 €
600 €
12.001 €
120 €
120 €
500 €
500 €
1.240 €
14.000 €
140 €
140 €
860 €
770 €
1.910 €
16.000 €
160 €
160 €
1.220 €
770 €
2.310 €
20.001 €
400 €
400 €
2.220 €
810 €
3.830 €
23.500 €
470 €
470 €
3.095 €
815 €
4.850 €
26.000 €
520 €
520 €
3.720 €
790 €
5.550 €
30.000 €
600 €
600 €
5.120 €
910 €
7.230 €
35.000 €
700 €
700 €
6.870 €
940 €
9.210 €
                                                                                                                                         Πίνακας 9

ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ 2 ΤΕΚΝΑ
ΕΙΣΦΟΡΑ 2011
ΕΙΣΦΟΡΑ 2012
ΦΟΡΟΣ 2012
ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΦΟΡΟΣ 2011
 ΣΥΝΟΛΟ
5.000 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
8.000 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
10.000 €
0 €
0 €
100 €
100 €
200 €
12.001 €
120 €
120 €
300 €
300 €
840 €
14.000 €
140 €
140 €
660 €
660 €
1.600 €
16.000 €
160 €
160 €
1.020 €
840 €
2.180 €
20.001 €
400 €
400 €
2.020 €
880 €
3.700 €
23.500 €
470 €
470 €
2.895 €
885 €
4.720 €
26.000 €
520 €
520 €
3.520 €
860 €
5.420 €
30.000 €
600 €
600 €
4.920 €
980 €
7.100 €
35.000 €
700 €
700 €
6.670 €
1.010 €
9.080 €
                                                                                                                                         Πίνακας 10

ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ 3 ΤΕΚΝΑ
ΕΙΣΦΟΡΑ 2011
ΕΙΣΦΟΡΑ 2012
ΦΟΡΟΣ 2012
ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΦΟΡΟΣ 2011
 ΣΥΝΟΛΟ
5.000 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
8.000 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
10.000 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
12.001 €
120 €
120 €
0 €
0 €
240 €
14.000 €
140 €
140 €
360 €
360 €
1.000 €
16.000 €
160 €
160 €
720 €
720 €
1.760 €
20.001 €
400 €
400 €
1.720 €
1.720 €
4.240 €
23.500 €
470 €
470 €
2.595 €
2.595 €
6.130 €
26.000 €
520 €
520 €
3.220 €
2.570 €
6.830 €
30.000 €
600 €
600 €
4.620 €
2.690 €
8.510 €
35.000 €
700 €
700 €
6.370 €
2.720 €
10.490 €
                                                                                                                                         Πίνακας 11

  
ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ 4 ΤΕΚΝΑ
ΕΙΣΦΟΡΑ 2011
ΕΙΣΦΟΡΑ 2012
ΦΟΡΟΣ 2012
ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΦΟΡΟΣ 2011

5.000 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
8.000 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
10.000 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
12.001 €
120 €
120 €
0 €
0 €
240 €
14.000 €
140 €
140 €
0 €
0 €
280 €
16.000 €
160 €
160 €
180 €
180 €
680 €
20.001 €
400 €
400 €
1.180 €
1.180 €
3.160 €
23.500 €
470 €
470 €
2.055 €
2.055 €
5.050 €
26.000 €
520 €
520 €
2.680 €
2.550 €
6.270 €
30.000 €
600 €
600 €
4.080 €
2.670 €
7.950 €
35.000 €
700 €
700 €
5.830 €
2.700 €
9.930 €
                                                                                                                                         Πίνακας 12


ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ

ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΦΟΡΟΣ+ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΓΑΜΟΣ-ΕΓΓΑΜΟΣ
ΕΓΓ. ΜΕ 1 ΤΕΚΝΟ
ΕΓΓ. ΜΕ 2 ΤΕΚΝΑ
ΕΓΓ. ΜΕ 3 ΤΕΚΝΑ
ΕΓΓ. ΜΕ 4 ΤΕΚΝΑ
5.000 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
8.000 €
600 €
200 €
0 €
0 €
0 €
10.000 €
1.000 €
600 €
200 €
0 €
0 €
12.001 €
1.640 €
1.240 €
840 €
240 €
240 €
14.000 €
2.040 €
1.910 €
1.600 €
1.000 €
280 €
16.000 €
2.440 €
2.310 €
2.180 €
1.760 €
680 €
20.001 €
3.960 €
3.830 €
3.700 €
4.240 €
3.160 €
23.500 €
4.980 €
4.850 €
4.720 €
6.130 €
5.050 €
26.000 €
5.680 €
5.550 €
5.420 €
6.830 €
6.270 €
30.000 €
7.360 €
7.230 €
7.100 €
8.510 €
7.950 €
35.000 €
9.340 €
9.210 €
9.080 €
10.490 €
9.930 €
                                                                                                                                         Πίνακας13


ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ (ΑΥΤΌ ΠΟΥ ΑΠΟΜΕΝΕΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ)
ΑΓΑΜΟΣ-ΕΓΓΑΜΟΣ
ΕΓΓ. ΜΕ 1 ΤΕΚΝΟ
ΕΓΓ. ΜΕ 2 ΤΕΚΝΑ
ΕΓΓ. ΜΕ 3 ΤΕΚΝΑ
ΕΓΓ. ΜΕ 4 ΤΕΚΝΑ
5.000 €
5.000 €
5.000 €
5.000 €
5.000 €
5.000 €
8.000 €
7.400 €
7.800 €
8.000 €
8.000 €
8.000 €
10.000 €
9.000 €
9.400 €
9.800 €
10.000 €
10.000 €
12.001 €
10.361 €
10.761 €
11.161 €
11.761 €
11.761 €
14.000 €
11.960 €
12.090 €
12.400 €
13.000 €
13.720 €
16.000 €
13.560 €
13.690 €
13.820 €
14.240 €
15.320 €
20.001 €
16.041 €
16.171 €
16.301 €
15.761 €
16.841 €
23.500 €
18.520 €
18.650 €
18.780 €
17.370 €
18.450 €
26.000 €
20.320 €
20.450 €
20.580 €
19.170 €
19.730 €
30.000 €
22.640 €
22.770 €
22.900 €
21.490 €
22.050 €
35.000 €
25.660 €
25.790 €
25.920 €
24.510 €
25.070 €
                                                                                                                                 Πίνακας 14

5.      ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Σ.ΠΕ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ: 
 (Με αναδρομική ισχύ από 1-1-2012 )

α.         Πρόταση 1ή

§          Το αφορολόγητο πόσο του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας, πλην των ειδικών 
περιπτώσεων, αυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε τέκνο από τα δύο πρώτα του 
φορολογουμένου που τον βαρύνουν .

       Για  τους φορολογούμενους με  3 παιδιά το αφορολόγητο ποσό του πρώτου
       κλιμακίου της κλίμακας αυξάνεται κατά 10.000 ευρώ, από 7.000 ευρώ που 
       είναι σήμερα.
         Για  τους φορολογούμενους με  4 παιδιά το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου
         της κλίμακας αυξάνεται κατά 15.000 ευρώ, από 10.000 ευρώ που είναι σήμερα. 
        Για κάθε επιπλέον τέκνο να αυξάνεται κατά 3.000 ευρώ, όπως έως τώρα.
  
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ
ΑΓΑΜΟΣ
5.000€
ΕΓΓΑΜΟΣ
5.000€
ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ 1 ΤΕΚΝΟ
7.000€
ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ 2 ΤΕΚΝΑ
9.000€
ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ 3 ΤΕΚΝΑ
15.000€
ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ 4 ΤΕΚΝΑ
20.000€
ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ 5 ΤΕΚΝΑ
23..000€
                                                                                                                                   Πίνακας 15

ΜΕ αυτή την πρόταση επέρχεται άμεσα όφελος στους έγγαμους με 3 τέκνα  
κατά επιπλέον 540,00€ το χρόνο σε σχέση με το φόρο που πληρώνουν
 σήμερα και με ουσιαστικά μικρή επιβάρυνση στον Π/Υ του 2012, αλλά μεγάλης
 σημασίας για τις οικογένειες με 3 τέκνα.

ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ 3 ΤΕΚΝΑ
ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΦΟΡΟΣ ΕΝ ΙΣΧΥ 2012
ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 1ης
ΟΦΕΛΟΣ
5.000 €
0 €
0 €
0 €
8.000 €
0 €
0 €
0 €
10.000 €
0 €
0 €
0 €
12.000 €
0 €
0 €
0 €
14.000 €
360 €
0 €
360 €
16.000 €
720 €
180 €
540 €
20.000 €
1.720 €
1.180 €
540 €
23.500 €
2.595 €
2.055 €
540 €
26.000 €
3.220 €
2.680 €
540 €
30.000 €
4.620 €
4.080 €
540 €
35.000 €
6.370 €
5.830 €
540 €
Πίνακας 16

ΜΕ αυτή την πρόταση επέρχεται άμεσα όφελος στους έγγαμους με 4 τέκνα  
κατά 1.180€ το χρόνο από τα δηλωθέντα εισοδήματα των 20.000 ευρώ και άνω 
σε σχέση με το φόρο που πληρώνουν σήμερα και με ουσιαστικά μικρή επιβάρυνση 
στον Π/Υ, αλλά μεγάλης σημασίας για τις οικογένειες με 4 τέκνα.

ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ 4 ΤΕΚΝΑ
ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΦΟΡΟΣ ΕΝ ΙΣΧΥ 2012
ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 1ης
ΟΦΕΛΟΣ
5.000 €
0 €
0 €

8.000 €
0 €
0 €

10.000 €
0 €
0 €

12.000 €
0 €
0 €

14.000 €
0 €
0 €

16.000 €
180 €
0 €

20.000 €
1.180 €
0 €
1.180 €
23.500 €
2.055 €
875
1.180 €
26.000 €
2.680 €
1500
1.180 €
30.000 €
4.080 €
2900
1.180 €
35.000 €
5.830 €
4650
1.180 €
Πίνακας 17
Β.        Πρόταση 2η

Να ισχύει η ίδια με σήμερα φορολογική κλίμακα αλλά από το συνολικό καθαρό
 εισόδημα να αφαιρείται 2.000 ευρώ για κάθε τέκνο από τα δύο πρώτα του 
φορολογουμένου που τον βαρύνουν. Από το τρίτο τέκνο και για κάθε άλλο
 να αφαιρείται 3.000 ευρώ. Μετά την αφαίρεση του ποσού, αυτό το ποσό 
που θα προκύπτει να υπολογίζεται ο φόρος. Δηλαδή αν ο φορολογούμενος έχει
 καθαρό εισόδημα 25.000 ευρώ,  και έχει 1 τέκνο ο φόρος να υπολογίζεται στα 23.000€, 
αν έχει 2 τέκνα ο φόρος να υπολογίζεται στα 21.000€, αν έχει 3 τέκνα ο φόρος να
 υπολογίζεται στα 18.000€, αν έχει 4 τέκνα ο φόρος να υπολογίζεται στα 15.000€ κ.ο.κ.


ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ
ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΑΓΑΜΟΣ-ΕΓΓΑΜΟΣ
ΕΓΓ. ΜΕ 1 ΤΕΚΝΟ
ΕΓΓ. ΜΕ 2 ΤΕΚΝΑ
ΕΓΓ. ΜΕ 3 ΤΕΚΝΑ
ΕΓΓ. ΜΕ 4 ΤΕΚΝΑ
5.000 €
5.000 €
5.000 €
5.000 €
5.000 €
5.000 €
8.000 €
8.000 €
6.000 €
5.000 €
5.000 €
5.000 €
10.000 €
10.000 €
8.000 €
6.000 €
5.000 €
5.000 €
12.000 €
12.000 €
10.000 €
8.000 €
5.000 €
5.000 €
14.000 €
14.000 €
12.000 €
10.000 €
7.000 €
5.000 €
16.000 €
16.000 €
14.000 €
12.000 €
9.000 €
6.000 €
20.000 €
20.000 €
18.000 €
14.000 €
11.000 €
8.000 €
23.500 €
23.500 €
21.500 €
19.500 €
16.500 €
13.500 €
26.000 €
26.000 €
24.000 €
22.000 €
19.000 €
16.000 €
30.000 €
30.000 €
28.000 €
26.000 €
23.000 €
20.000 €
35.000 €
35.000 €
33.000 €
31.000 €
28.000 €
25.000 €
                       Πίνακας 18ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΑΓΑΜΟΣ-ΕΓΓΑΜΟΣ
ΕΓΓ. ΜΕ 1 ΤΕΚΝΟ
ΕΓΓ. ΜΕ 2 ΤΕΚΝΑ
ΕΓΓ. ΜΕ 3 ΤΕΚΝΑ
ΕΓΓ. ΜΕ 4 ΤΕΚΝΟ
2012
ΠΡΟΤΑΣΗ 2η
2012
ΠΡΟΤΑΣΗ 2η
2012
ΠΡΟΤΑΣΗ 2η
2012
ΠΡΟΤΑΣΗ 2η
2012
ΠΡΟΤΑΣΗ 2η
5.000 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
8.000 €
300 €
300 €
100 €
100 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
10.000 €
500 €
500 €
300 €
300 €
100 €
100 €
0 €
0 €
0 €
0 €
12.000 €
700 €
700 €
500 €
500 €
300 €
300 €
0 €
0 €
0 €
0 €
14.000 €
1.060 €
1.060 €
860 €
700 €
660 €
500 €
360 €
200 €
0 €
0 €
16.000 €
1.420 €
1.420 €
1.220 €
860 €
1.020 €
700 €
720 €
400 €
180 €
100 €
20.000 €
2.420 €
2.420 €
2.220 €
1.920 €
2.020 €
1.420 €
1.720 €
180 €
1.180 €
500 €
23.500 €
3.295 €
3.295 €
3.095 €
2.795 €
2.895 €
2.295 €
2.595 €
1.545 €
2.055 €
270 €
26.000 €
3.920 €
3.920 €
3.720 €
3.420 €
3.520 €
2.920 €
3.220 €
2.170 €
2.680 €
1.420 €
30.000 €
5.320 €
5.320 €
5.120 €
4.620 €
4.920 €
3.920 €
4.620 €
3.170 €
4.080 €
2.420 €
35.000 €
7.070 €
7.070 €
6.870 €
6.370 €
6.670 €
5.670 €
6.370 €
4.620 €
5.830 €
3.670 €
                                                                                                                              Πίνακας 19


Παρακάτω φαίνεται ο φόρος που θα γλιτώσουν φέτος από τα εισοδήματα τους, 
όλες οι κατηγορίες πολιτών.ΕΤΗΣΙΟ ΟΦΕΛΟΣ ΣΕ ΚΆΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΌ ΠΡΟΤΑΣΗ 2η
ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΑΓΑΜΟΣ-ΕΓΓΑΜΟΣ
ΕΓΓ ΜΕ 1 ΤΕΚΝΟ
ΕΓΓ. ΜΕ 2 ΤΕΚΝΑ
ΕΓΓ. ΜΕ 3 ΤΕΚΝΑ
ΕΓΓ. ΜΕ 4 ΤΕΚΝΑ
5.000 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
8.000 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
10.000 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
12.000 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
14.000 €
0 €
160 €
160 €
160 €
0 €
16.000 €
0 €
360 €
320 €
320 €
80 €
20.000 €
0 €
300 €
600 €
1.540 €
680 €
23.500 €
0 €
300 €
600 €
1.050 €
1.785 €
26.000 €
0 €
300 €
600 €
1.050 €
1.260 €
30.000 €
0 €
500 €
1.000 €
1.450 €
1.660 €
35.000 €
0 €
500 €
1.000 €
1.750 €
2.160 €
Πίνακας 20

γ.         Πρόταση 3η

Το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας πλην ειδικών 
περιπτώσεων αυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο από τα δύο πρώτα
 του φορολογουμένου που τον βαρύνουν . Για  τους φορολογούμενους με  3 παιδιά
  το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας αυξάνεται κατά 15.000 ευρώ
. Για  τους φορολογούμενους με  4 παιδιά το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου
 της κλίμακας αυξάνεται κατά 20.000 ευρώ. Για κάθε επιπλέον τέκνο να αυξάνεται 
κατά 5.000 ευρώ και μέχρι τις 70.000 ευρώ το ανώτερο αφορολόγητο.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ
ΑΓΑΜΟΣ
5.000€
ΕΓΓΑΜΟΣ
5.000€
ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ 1 ΤΕΚΝΟ
8.000€
ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ 2 ΤΕΚΝΑ
11.000€
ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ 3 ΤΕΚΝΑ
20.000€
ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ 4 ΤΕΚΝΑ
25.000€
ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ 5 ΤΕΚΝΑ
30..000€

 6  ΕΠΙΛΟΓΟΣ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Επειδή η ΕΣΠΕΘ επικεντρώθηκε σε αυτό το άρθρο μόνο στη φορολογική κλίμακα 
του Ν.4024/2011 μελλοντικά ή όταν τεθεί σε δημόσια διαβούλευση από την 
Κυβέρνηση, θα παρουσιάσει τις απόψεις – προτάσεις για ένα πιο δίκαιο 
φορολογικό σύστημα.

Το γενικό συμπέρασμα, με αφορμή και το άρθρο για την σημασία της πολύτεκνης 
οικογένειας εδώ είναι ότι πρέπει να δείξουμε μεγάλη ευαισθησία και να
 προστατέψουμε αυτές τις οικογένειες καθώς καλούνται να πληρώσουν πολλούς  
φόρους μέσα στο 2012  λογω Α Ν Α Δ Ρ Ο Μ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α Σ.