Πίνακες με τις αποδοχές του 2012 των Αξκων εκ ΑΣΕΙ και των Υπξκων εκ ΑΣΣΥ (σύμφωνα με το έτος αποφοίτησης)


Στους παρακάτω πίνακες φαίνεται το πληρωτέο ποσό που λαμβάνει το 2012 άγαμος αξκός και υπξκος εκ ΣΣΕ και ΣΜΥ αντίστοιχα. Το πληρωτέο ποσό προκύπτει αφού αφαιρέθηκαν από το καταλογιστέο ποσό ενός άγαμου  (ΒΜ-ΕΧΥ-ΕΠΙΤ ΕΥΘΥΝ-ΕΙΔΙΚ ΣΥΝΘ.-ΕΙΔΙΚ ΑΠΑΣΧ-ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΑΝΧΗ) σε συνάρτηση με τις  μισθολογικές προαγωγές, οι διενεργούμενες κρατήσεις (Φ.Ε, Ν.Π. Ν.2084/1992, Πάγια δικαιωμ ΜΤΣ-ΕΚΟΕΜΣ-ΕΛΟΑΣ, ΕΙΣΦ ΑΝΕΡΓΙΑΣ, ΕΙΣΦ ΑΛΛΗΛ,ΛΕΣΧΗ ΕΛΧΑΟΣ, ΝΙΜΤΣ). Λαμβάνεται υπόψη ως ημερομηνία εισαγωγής στις σχολές ο Σεπ κάθε έτους. Ορισμένες τάξεις έχουν υποστεί πάγωμα σε ΕΧΥ, άλλες πάγωμα σε μισθολογική προαγωγή και άλλες πάγωμα και στα δυο (ΕΧΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΑΓΩΓΗ, ισχύει από 1-7-2011).  

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΑΞΚΟΥ ΕΚ ΣΣΕ-ΣΣΑΣ-ΣΝΔ-ΣΙ
ΑΓΑΜΟΣ
ΗΜΕΡΟΜ.
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
ΤΑΞΗ
ΕΤΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΟ
ΠΟΣΟ ΤΟ 2012
 -//-
Σεπ-07
2011
4 και 10 μηνες
 896,00* 
 -//-
Σεπ-06
2010
5 και 10 μηνες
943,00**
 -//-
Σεπ-05
2009
6 και 10 μηνες
965,00**
 -//-
Σεπ-04
2008
7 και 10 μηνες
1.012,00**
 -//-
Σεπ-03
2007
8 και 10 μηνες
1.035,00**
 -//-
Σεπ-02
2006
9 και 10 μηνες
1.091,00
 -//-
Σεπ-01
2005
10 και 10 μηνες
1.144,00
 -//-
Σεπ-00
2004
11 και 10 μηνες
1.144,00
 -//-
Σεπ-99
2003
12 και 10 μηνες
1.167,00
 -//-
Σεπ-98
2002
13 και 10 μηνες
1.167,00
 -//-
Σεπ-97
2001
14 και 10 μηνες
1.190,00
 -//-
Σεπ-96
2000
15 και 10 μηνες
1.230,00
 -//-
Σεπ-95
1999
16 και 10 μηνες
1.254,00
 -//-
Σεπ-94
1998
17 και 10 μηνες
1.262,00
 -//-
Σεπ-93
1997
18 και 10 μηνες
1.286,00
 -//-
Σεπ-92
1996
19 και 10 μηνες
1.358,00
 -//-
Σεπ-91
1995
20 και 10 μηνες
1.366,00
 -//-
Σεπ-90
1994
21 και 10 μηνες
1.469,00
 -//-
Σεπ-89
1993
22 και 10 μηνες
1.518,00
 -//-
Σεπ-88
1992
23 και 10 μηνες
1.518,00
 -//-
Σεπ-87
1991
24 και 10 μηνες
1.587,00
 -//-
Σεπ-86
1990
25 και 10 μηνες
1.587,00
* Συμπεριλαμβάνεται η διπλή κράτηση για ΕΛΟΑΣ-ΕΚΟΕΜΣ-ΜΤΣ
**Συμπεριλαμβάνεται η διπλή κράτηση ΕΛΟΑΣ
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΥΠΞΚΟΥ ΕΚ ΣΜΥ-ΣΥΔ-ΣΤΥΑ-ΣΜΥΝ
ΑΓΑΜΟΣ
ΗΜΕΡΟΜ.
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
ΤΑΞΗ
ΕΤΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΟ
ΠΟΣΟ ΤΟ 2012
 -//-
Σεπ-10
2012
1 και 10 μήνες
755,00*
 -//-
Σεπ-09
2011
2 και 10 μηνες
720,00**
 -//-
Σεπ-08
2010
3 και 10 μηνες
720,00**
 -//-
Σεπ-07
2009
4 και 10 μηνες
889,00
 -//-
Σεπ-06
2008
5 και 10 μηνες
889,00
 -//-
Σεπ-05
2007
6 και 10 μηνες
926,00
 -//-
Σεπ-04
2006
7 και 10 μηνες
926,00
 -//-
Σεπ-03
2005
8 και 10 μηνες
947,00
 -//-
Σεπ-02
2004
9 και 10 μηνες
955,00
 -//-
Σεπ-01
2003
10 και 10 μηνες
1.017,00
 -//-
Σεπ-00
2002
11 και 10 μηνες
1.017,00
 -//-
Σεπ-99
2001
12 και 10 μηνες
1.038,00
 -//-
Σεπ-98
2000
13 και 10 μηνες
1.066,00
 -//-
Σεπ-97
1999
14 και 10 μηνες
1.099,00
 -//-
Σεπ-96
1998
15 και 10 μηνες
1.135,00
 -//-
Σεπ-95
1997
16 και 10 μηνες
1.158,00
 -//-
Σεπ-94
1996
17 και 10 μηνες
1.176,00
 -//-
Σεπ-93
1995
18 και 10 μηνες
1.220,00
 -//-
Σεπ-92
1994
19 και 10 μηνες
1.228,00
 -//-
Σεπ-91
1993
20 και 10 μηνες
1.297,00
 -//-
Σεπ-90
1992
21 και 10 μηνες
1.297,00
 -//-
Σεπ-89
1991
22 και 10 μηνες
1.336,00
 -//-
Σεπ-88
1990
23 και 10 μηνες
1.336,00
 -//-
Σεπ-87
1989
24 και 10 μηνες
1.387,00
 -//-
Σεπ-86
1988
25 και 10 μηνες
1.387,00
 * Συμπεριλαμβάνεται η διπλή κράτηση για ΕΛΟΑΣ-ΕΚΟΕΜΣ-ΜΤΣ και δεν υπάρχει φόρος λόγω του ότι στο ετήσιο εισόδημα έως 9.000€ ισχύει αφορολόγητο ποσό 9,000€.
**Συμπεριλαμβάνεται διπλή κράτηση ΕΛΟΑΣ


ΣΥΓΚΡΙΣΗ των ΑΠΟΔΟΧΏΝ ΜΕ ΤΑ ΙΔΙΑ ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΑΓΑΜΟΣ
ΕΤΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΟ
ΠΟΣΟ ΤΟ 2012 AΞΚΟΥ ΕΚ ΣΣΕ 
ΠΛΗΡΩΤΕΟ
ΠΟΣΟ ΤΟ 2012 ΥΠΞΚΟΥ ΕΚ ΣΜΥ
ΔΙΑΦΟΡΑ
 -//-
4+
896,00
889,00
7,00
 -//-
5+
943,00
889,00
54,00
 -//-
6+
965,00
926,00
39,00
 -//-
7+
1.012,00
926,00
86,00
 -//-
8+
1.035,00
947,00
88,00
 -//-
9+
1.091,00
955,00
136,00
 -//-
10+
1.144,00
1.017,00
127,00
 -//-
11+
1.144,00
1.017,00
127,00
 -//-
12+
1.167,00
1.038,00
129,00
 -//-
13+
1.167,00
1.066,00
101,00
 -//-
14+
1.190,00
1.099,00
91,00
 -//-
15+
1.230,00
1.135,00
95,00
 -//-
16+
1.254,00
1.158,00
96,00
 -//-
17+
1.262,00
1.176,00
86,00
 -//-
18+
1.286,00
1.220,00
66,00
 -//-
19+
1.358,00
1.228,00
130,00
 -//-
20+
1.366,00
1.297,00
69,00
 -//-
21+
1.469,00
1.297,00
172,00
 -//-
22+
1.518,00
1.336,00
182,00
 -//-
23+
1.518,00
1.336,00
182,00
 -//-
24+
1.587,00
1.387,00
200,00
 -//-
25+
1.587,00
1.387,00
200,00
Οι αυξομειώσεις οφείλονται στο πάγωμα του ΕΧΥ και των μισθολογικών προαγωγών(σε κάποιες τάξεις), καθώς η δομή του μισθολογίου στηρίζεται σε μισθολογικές προαγωγές ανάλογα των ετών υπηρεσίας. To συμπέρασμα είναι ότι οι αποδοχές όλων,  και των αξκων εκ ΑΣΕΙ και των Υπξκων εκ ΑΣΣΥ είναι πολύ χαμηλές σε σχέση με το έργο που παράγουν και την ασφάλεια που προσφέρουν στη χώρα, αν αναλογιστεί κανείς το πόσες ώρες εργάζεται ένας στρατιωτικός, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών, των ασκήσεων, των νυκτερινών και των συχνών μεταθέσεων, χωρίς να αμείβετε για αυτές τις ώρες αλλά και χωρίς να του εξασφαλίζεται η στέγαση.
Για τους έγγαμους στρατιωτικούς (το εισόδημα τους αυξάνεται κατά λίγα ευρώ παραπάνω από τους άγαμους) η σύζυγος αναγκάζεται συχνά να μην μετακινείτε ή όταν μετακινείτε να ψάχνει να βρει εργασία. Τα δε παιδιά για τους εγγάμους στρατιωτικούς να αναγκάζονται να προσαρμόζονται κάθε δύο χρόνια σε νέο περιβάλλον και να αναζητούν καινούριους φίλους κ.λ.π. Αρκεί λοιπόν, με αυτόν το μισθό να ζήσει-"τα φέρει πέρα" κάποιος όταν έχει να πληρώσει ενοίκιο και κοινόχρηστα από 500-700€;Πηγή άντλησης των στοιχείων:
 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ/ΚΛΑΔΟΣ Δ΄ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ  ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ(ΙΟΥΛΙΟΣ 2006)
Ν. 2448/96 (με ι-σχύ από 1-1-97) και του Ν. 3205/03, όπως αυτές έχουν συμπληρωθεί – τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα
Ν. 2838/00 [ΦΕΚ 179/Α’/4-8-00] με ισχύ από 1-7-00 για Αξκούς και από 1-1-01 για Υπξκούς, όπως τροποποιήθηκε-συμπληρώθηκε με τον Ν. 3016/02 [ΦΕΚ 110/Α’/17-5-02] με ισχύ από 1-7-02
Ν.4024/2011
Ν.3986/2011
Φορολογία Εισοδήματος