Πρόταση για το Βοήθημα Οικογενειακής Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (ΒΟΕΑ) των Στρατιωτικών

Στην ερώτηση: Επιθυμείτε να είναι υποχρεωτική η κράτηση για το ΒΟΕΑ που έγινε από την Ε.Σ.Π.Ε.Θεσσαλίας το ποσοστό αυτών που ψήφισαν ήταν: όχι 81% και ναι 19%.

Τι οδήγησε να ψηφίσει όχι το 81%;

Ένας προφανής λόγος είναι η αβεβαιότητα να καταβληθεί το ΒΟΕΑ στα τέκνα των δικαιούχων. Αυτό επιβεβαιώνεται και στη σελιδα του Μ.Τ.Σ. Το ΜΤΣ με ανακοίνωση ικανοποιεί τα αιτήματα δικαιούχων μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008. Ικανοποιούνται αιτήσεις 4 σχεδόν χρονιά πριν.

Ένας άλλος λόγος είναι το χαμηλό εισόδημα των στρατιωτικών που το κάθε λεπτό που τους παρακρατείτε από το μηνιαίο τους εισόδημα έχει μεγάλη σημασία για την καθημερινή επιβίωση του. Θυμίζουμε εδώ τις μεγάλες περικοπές που υπέστησαν τα εισοδήματα μας τα τελευταία χρόνια και πιθανολογείτε και νέα μείωση 12%.

Ένας τρίτος παράγοντας είναι η αβεβαιότητα που έχουν, για το εάν θα πάρουν πίσω παραπάνω ποσό από τις κρατήσεις που τους έγιναν ή εάν θα τους επιστραφεί ποσό  μικρότερο ή εάν δεν θα πάρουν καθόλου τις παρακρατηθείσες κρατήσεις σε ενδεχόμενο μη βιωσιμότητας του ΜΤΣ. Υπενθυμίζουμε ότι το ΒΟΕΑ έχει άμεση σχέση με το μέρισμα του ΜΤΣ. Ήδη το μέρισμα του ΜΤΣ μειώθηκε κατά 25% και πιθανόν να μειωθεί μελλοντικά ακόμη περισσότερο. Διαβάστε  εδώ  για περισσότερες λεπτομέρειες για τη χορήγηση του ΒΟΕΑ.

Από τα παραπάνω λογικό να περίμενε, ότι πολλοί συνάδελφοι μας να μην επιθυμούν την υποχρεωτικότητα των κρατήσεων ΒΟΕΑ κάθε μήνα από το μισθό.

Είναι όμως έτσι τα πράγματα;

Είναι προς όφελος του μερισματούχου να μην είναι υποχρεωτική η κράτηση ΒΟΕΑ;

Παρακάτω θα παρουσιάσω το όφελος που αποκτά ένας στρατιωτικός από την κράτηση ΒΟΕΑ αλλά και μια πρόταση για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας του ΒΟΕΑ.

Η σημασία του ΒΟΕΑ:

Η κράτηση ΒΟΕΑ σημαίνει «ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗ». Τι θέλω να πω μ αυτό. Κάθε μήνα στους έγγαμους στρατιωτικούς με τέκνα γίνεται υποχρεωτική κράτηση για ΒΟΕΑ, πχ. για ένα τέκνο κράτηση για ΒΟΕΑ 2% επί του Βασικού μισθού και του ΕΧΥ [2%*(ΒΜ+ΕΧΥ)]. Δηλαδή από 25€ έως 60€ ή από 0,80 έως 2€ την ημέρα ή  συνολικά το χρόνο από 300€ έως 720€, ανάλογα την μισθολογική κατηγορία του στρατιωτικού.

Για να κατανοηθεί η «αποταμίευση» και η σημασία του ΒΟΕΑ όταν θα καταβληθεί μελλοντικά στους δικαιούχους (τέκνα μερισματούχων) δίνεται το κάτωθι παράδειγμα:

Στη χώρα μας το μεγαλύτερο ποσοστό των Ελλήνων είναι καπνιστές. Ένας πολίτης καπνίζει καθημερινά από μισό έως 2 πακέτα την ημέρα. Ας πάρουμε για τις ανάγκες του παραδείγματος έναν καπνιστή που κάνει κατά μέσο όρο μισό πακέτο την ημέρα. Το κόστος ενός πακέτου είναι κατά μέσο όρο 4€, άρα το μισό είναι 2€. Ο καπνιστής ξοδεύει καθημερινά 2€ ή 60€ το μήνα ή 720€ το χρόνο.

Σε τι ωφελεί το κάπνισμα σήμερα; 

Οι βλαβερές συνέπειες για την υγειά του καπνιστή, του παθητικού καπνιστή, των ασφαλιστικών ταμείων και των δαπανών υγειάς είναι τεράστιες.

Αν αποφάσιζε ο καπνιστής να κόψει το τσιγάρο θα εξοικονομούσε 720€ το χρόνο και σε διάστημα 25 ετών θα είχε βάλει στην άκρη (εάν κάθε χρόνο έβαζε αυτά τα λεφτά σε έναν τραπεζικό λογαριασμό) 18.000€ χωρίς τις νόμιμες προσαυξήσεις ή με τις προσαυξήσεις και τις πληθωριστικές τάσεις 25.000€ περίπου.

Τι αγοράζεις σήμερα με 25.000€; 

Ποσό βοηθάς το παιδί σου μ αυτά τα χρήματα;

Οι στρατιωτικοί που έχουν τώρα τέκνα ηλικίας 25 ετών ας γυρίσουν την μνήμη τους πίσω και ας αναρωτηθούν αν θα είχαν όφελος σήμερα από την κράτηση ΒΟΕΑ που του γινόταν κάθε μήνα από τότε έως τώρα;

Ποσό σημαντικά είναι αυτά τα χρήματα τώρα;

Μόνος του θα μπορούσε να τα ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΙ να τα βάλει στην άκρη;

 Η απάντηση για τους πολλούς είναι όχι γιατί δύσκολο το κανείς από μόνος σου. Όσο είναι το όφελος από την κράτηση ΒΟΕΑ άλλο τόσο και παραπάνω θα ήταν και το όφελος αν έκοβε το τσιγάρο.

Πρόταση για την κράτηση ΒΟΕΑ, προκειμένου να καταστεί σίγουρη η επιστροφή των κρατήσεων στους δικαιούχους και να δημιουργηθεί ένας χρήσιμος  ΚΟΥΜΠΑΡΑΣ για την αντιμετώπιση των οικονομικών δυσκολιών που θα προκύψουν.

     1.           Καταρχήν πρέπει να παραμείνει υποχρεωτική η κράτηση για το ΒΟΕΑ.

    2.      Να δημιουργηθεί ένας ανεξάρτητος λογαριασμός, να μην συνδέεται δηλαδή με το λογαριασμό του ΜΤΣ που ισχύει τώρα.

     3.      Το ποσό που θα παρακρατείτε (εισφορές που θα καταβάλλειαπό τον μερισματούχο να είναι είτε:

    α.   Ένα σταθερό ετήσιο ποσό που θα παρακρατείτε κάθε χρόνο και θα προσαυξάνεται από χρόνο σε χρόνο ενδεικτικά 2%.

        β.        Συνέχιση με το ίδιο καθεστώς που ισχύει σημερα 2% επί του ΒΜ +ΕΧΥ.
  
    4.     Το πλήρες Β.Ο.Ε.Α. θα καταβάλλεται ενδεικτικά με την συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας του τέκνου. 

5.   Ο τρόπος υπολογισμού της καταβολής του ΒΟΕΑ στους δικαιούχους (ουσιαστικά επιστροφή των κρατήσεων) να γίνεται:

α.   Αφού αθροιστούν όλες οι ετήσιες σταθερές κρατήσεις (3 α) που έγιναν σε κάθε δικαιούχο να του επιστρέφεται στη συνέχεια ένα ποσό προσαυξημένου ενδεικτικά κατά 20%.

Δηλαδή αν σε κάποιον του γινόταν κρατήσεις 
πχ.  το 1ο έτος        400€
       Το 2ο έτος       408€
       Το 3ο έτος       416,16€
           ………..
           ………..
      Το 25ό έτος    643,37€
Σε 25 χρόνια του έγιναν ΣΥΝΟΛΙΚΑ    12.812,12€

Να του επιστραφεί μετά από 25 έτη αυτό το ποσό προσαυξημένο κατά 20% δηλαδή 15.374,54€

β.         Το ίδιο να ισχύει και στην περίπτωση που του γίνεται κάθε μήνα κράτηση 2%*ΒΜ+ΕΧΥ. Όταν θα υποβάλλει αίτηση ο δικαιούχος να πάρει το ΒΟΕΑ, αφού αθροιστούν όλες οι κρατήσεις που του έγιναν όλα τα χρόνια να προσαυξηθεί κατά 20% και να του δοθεί το ποσό που δικαιούται και όχι να εξαρτάται όπως ισχύει σήμερα από 60 άρτια μερίσματα του ΜΤΣ.

    6.             Δύναται να ληφθεί μειωμένο Β.Ο.Ε.Α από τον δικαιούχου, με ποινή όμως, ενδεικτικά ως ακολούθως:

α.         Για εισφορές 18-20 ετών: ποσό του 65% των καταβαλλομένων κρατήσεων του. Δηλαδή στο παράδειγμα 5α να του επιστραφεί ποσό 8.327,87€, μειωμένο κατά 4.484,24€ 

β.         Για εισφορές 21-22 ετών: ποσό του 75% των καταβαλλομένων κρατήσεων του.Δηλαδή στο παράδειγμα 5α να του επιστραφεί ποσό 9.609,09€, μειωμένο κατά 3.203,03€ 

γ.         Για εισφορές 23-24 ετών: ποσό του 85% των καταβαλλομένων κρατήσεων του.Δηλαδή στο παράδειγμα 5α να του επιστραφεί ποσό 10.890,30μειωμένο κατά 1.921,81€ 

7.         Η γνωστοποίηση στο δικαιούχο, των κρατήσεων ΒΟΕΑ που γίνονται κάθε χρόνο, θα γίνεται με την ετήσια βεβαίωση αποδοχών (αυτή που χρησιμοποιείται για την εφορία) απ όπου θα φαίνεται το συνολικό ποσό που του παρακρατήθηκε για το ΒΟΕΑ για κάθε τέκνο.

8.         Ως επιπλέον πόροι για το ΒΟΕΑ για την αύξηση των εσόδων του προτείνονται να γίνεται από την  απόδοση ενός μικρού ποσοστού από τα κέρδη των διαφόρων στρατιωτικών εκμεταλλεύσεων, από προσόδους ενοικίων  κ.λ.π.

πείτε μας την άποψη σας δίπλα (δεξιά) στις ψηφοφορίες του site.

Υπλγος (Ο) Ηλίας Νατσιούλας Συντονιστής της Ε.Σ.ΠΕ.Θεσσάλιας