Πίνακας με τις αποδοχές του 2012 των Υπξκων κατηγορίας ΕΜΘ, ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας

           Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται το πληρωτέο ποσό που λαμβάνει το 2012 Υπξκος κατηγορίας ΕΜΘ με οικογενειακή κατάσταση άγαμου. Το πληρωτέο ποσό προκύπτει αφού αφαιρέθηκαν από το καταλογιστέο ποσό (ΒΜ – ΕΧΥ - ΕΠΙΤ ΕΥΘΥΝ - ΕΙΔΙΚ ΣΥΝΘ. - ΕΙΔΙΚ ΑΠΑΣΧ-ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗ) σε συνάρτηση με τις μισθολογικές προαγωγές, οι διενεργούμενες κρατήσεις (Φ.Ε, Ν.Π. Ν.2084/1992, Πάγια δικαιωμ ΜΤΣ-ΕΚΟΕΜΣ-ΕΛΟΑΣ, ΕΙΣΦ ΑΝΕΡΓΙΑΣ, ΕΙΣΦ ΑΛΛΗΛ, ΛΕΣΧΗ ΕΛΧΑΟΣ). Ορισμένες σειρές έχουν υποστεί πάγωμα σε ΕΧΥ, άλλες πάγωμα σε μισθολογική προαγωγή και άλλες πάγωμα και στα δυο (ΕΧΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΑΓΩΓΗ, ισχύει από 1-7-2011). 

        Για τους υπηρετούντες στην παραμεθόριο περιοχή και στα νησιά του Αιγαίου το πληρωτέο εισόδημα τους προσαυξάνεται κατά 40€ περίπου, από την καταβολή του επιδόματος επιχειρησιακής ετοιμότητας (σήμερα αντιστοιχεί στο ποσό των 47,77€). 

      Υπενθυμίζουμε για άλλη μια φορά ότι, για τις επιπλέον ώρες πέραν του 40ωρου ωραρίου εργασίας που ισχύει στο δημόσιο, οι στρατιωτικοί για υπηρεσίες, ασκήσεις, νυκτερινή εργασία και εργασία πέραν του πενθημέρου, δεν λαμβάνουν την προβλεπόμενη υπερωριακή αποζημίωση που καταβάλλεται στους υπαλλήλους του δημοσίου και στα στελέχη των σωμάτων ασφαλείας.
        
ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΜΑΚΡΑΣ ΘΗΤΕΙΑΣ (ΕΜΘ)
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΑ
ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ
ΕΧΥ
ΠΛΗΡΩΤΕΟ
ΠΟΣΟ
26 +
ΛΓΟΥ
52%
1.337,00 €
25 +
ΛΓΟΥ
52%
1.337,00 €
25 +
ΥΠΛΓΟΥ
48%
1.276,00 €
24 +
ΥΠΛΓΟΥ
48%
1.276,00 €
23 +
ΥΠΛΓΟΥ
48%
1.276,00 €
23 +
ΥΠΛΓΟΥ
44%
1.254,00 €
22 +
ΥΠΛΓΟΥ
44%
1.254,00 €
22 +
2/3 ΥΠΛΓΟΥ
44%
1.234,00 €
21 +
2/3 ΥΠΛΓΟΥ
44%
1.234,00 €
21 +
2/3 ΥΠΛΓΟΥ
40%
1.211,00 €
20 +
2/3 ΥΠΛΓΟΥ
40%
1.211,00 €
20 +
ΑΝΘΛΓΟΥ
40%
1.173,00 €
19 +
ΑΝΘΛΓΟΥ
40%
1.173,00 €
19 +
ΑΝΘΛΓΟΥ
36%
1.152,00 €
18 +
ΑΝΘΛΓΟΥ
36%
1.152,00 €
18 +
2/3 ΑΝΘΛΓΟΥ
36%
1.143,00 €
17 +
2/3 ΑΝΘΛΓΟΥ
36%
1.143,00 €
17 +
2/3 ΑΝΘΛΓΟΥ
32%
1.121,00 €
16 +
2/3 ΑΝΘΛΓΟΥ
32%
1.121,00 €
16 +
ΑΝΘΣΤΗ
32%
1.091,00 €
15 +
ΑΝΘΣΤΗ
32%
1.091,00 €
15 +
ΑΝΘΣΤΗ
32%
1.070,00 €
14 +
ΑΝΘΣΤΗ
28%
1.070,00 €
14 +
2/3 ΑΝΘΣΤΗ
28%
1.062,00 €
13 +
2/3 ΑΝΘΣΤΗ
28%
1.062,00 €
13 +
2/3 ΑΝΘΣΤΗ
24%
1.041,00 €
12 +
2/3 ΑΝΘΣΤΗ
24%
1.041,00 €
12 +
ΑΣΜΙΑ
24%
1.006,00 €
11 +
ΑΣΜΙΑ
24%
1.006,00 €
11 +
ΑΣΜΙΑ
20%
986,00 €
10 +
ΑΣΜΙΑ
20%
986,00 €