Εξοικονόμηση πόρων του Π/Υ ΥΠΕΘΑ από την καθυστέ-ρηση έναρξης διαδικασίας των τακτικών κρίσεων των στελεχών των ΕΔ καθώς και διάφορες απορίες στελεχών που εκφράστηκαν επ αυτού.


                Οι ετήσιες τακτικές κρίσεις των τελευταίων ετών των αξιωματικών,  ανθυπασπιστών  και  υπαξιωματικών  των  Ενόπλων Δυνάμεων ξεκινούσαν το μήνα Μάρτιο.

              Σύμφωνα όμως με  Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύτηκε την 13 Ιουλίου 2012 στο Φ.Ε.Κ. Α-147 ‘’Μεταφορά του χρόνου διενέργειας των ετήσιων τακτικών κρίσεων έτους 2012 στις Ένοπλες Δυνάμεις, την Ελληνική Αστυνομία και το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή’’ οι ετήσιες τακτικές κρίσεις έτους 2012 των αξιωματικών, ανθυπασπιστών και υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων θα διενεργηθούν έως τις 5 Αυγούστου του τρέχοντος έτους. 

Όμως από την καθυστέρηση έναρξης διαδικασίας των ετήσιων τακτικών κρίσεων αρκετά στελέχη που δεν έχουν προαχθεί ακόμη αισθάνονται «ριγμένοι» καθώς δεν παίρνουν κάθε μήνα τα επιπλέον  χρήματα ή δεν στεγασθήκαν σε ΚΑΑΥ ή ενδεχομένως να μην στεγασθούν σε ΣΟΑ. Αναλυτικά όπως παρακάτω:

1.                  Στα οδοιπορικά έξοδα μετάθεσης, ο τύπος για τον υπολογισμό των εξόδων μετακίνησης προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του βασικού ποσού (57,84 για έγγαμους ή 37,87€ για άγαμους) επί το άθροισμα των συντελεστών του βαθμού του στρατιωτικού,……..Ο Συντελεστής βαθμού είναι 4 μονάδες για ανώτατους Αξιωματικούς, 3 μονάδες για ανώτερους Αξκους, 2 μονάδες για κατωτέρους αξκους,1 μονάδα για λοιπούς. (ΠΔ 200/1993)

2.                  Οι «πάγιες» ΗΕΕ καθορίζονται ανάλογα με το διοικητικό βαθμό που φέρει ο κάθε στρατιωτικός. Σε περιπτώσεις αναδρομικής προαγωγής, ακόμη και αν οφείλεται σε υπαιτιότητα της υπηρεσίας δεν παρέχεται στο στέλεχος δικαίωμα λήψης αναδρομικών ΗΕΕ. Επισημαίνουμε ότι για το πολιτικό προσωπικό οι πάγιες ΗΕΕ  5 κάθε μήνα δίνονται σε όλους, ανεξαρτήτως βαθμού-ειδικότητας, ακόμη και αν τελούν σε θεσμοθετημένη άδεια κυησεως, εκπαιδευτική άδεια, αναρρωτική, συνδικαλιστική καθώς και στους τελούντες σε διαθεσιμότητα ένεκα νόσου (Φ.845/33/857921/Σ.5848/13 Ιουλ 2012/ΓΕΣ).Η απορία όλων είναι γιατί να χρειάζονται οι εντολές μετακίνησης για κίνηση μονίμων υπαλλήλων, γιατί να χρειάζεται να υπογράφει ο διοικητής ότι μετακινήθηκε ο υπάλληλος, αλλά και ο ίδιος ο υπάλληλος να δηλώνει με υπεύθυνη δήλωση ότι μετακινήθηκε ενώ τελεί σ αυτές τις άδειες  καθώς είναι λίγο δύσκολο να το καταλάβουμε και θα μπορούσε απλά να δίνονται στο μισθό ως επίδομα και χωρίς δικαιολογητικά. Σημειώνουμε ότι το στο στρατιωτικό προσωπικό ουδέποτε χορηγήθηκαν ΗΕΕ σε αντίστοιχες καταστάσεις, γιατί αφορούν  μόνο  πραγματικές μετακινήσεις και δεν δύναται το προσωπικό να μετακινηθεί (Παδ 5-5/2004/ΓΕΣ)

3.                  Αποζημίωση εκτέλεσης 24ωρων υπηρεσιών διανυκτέρευσης τις Κυριακές και τις επίσημες αργίες. Δίνονται με βάση το βαθμό που φέρει το στέλεχος χωρίς δυνατότητα χορήγησης τους σε αναδρομική προαγωγή (Απόφαση ΑνΣΣ). Δινεται στο προσωπικό του στρατού 1 ΗΕΕ για ανώτερους και ½ ΗΕΕ για λοιπούς.

4.                  Αποζημίωση ποσού για διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο στα στελέχη που μετακινούνται εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Δίνεται με βάση το διοικητικό βαθμό που φέρει το στέλεχος. (Παδ 5-5/2004/ΓΕΣ)

5.                  Η θέση που δικαιολογείται σε αεροπλάνο, τρένο ή πλοίο καθώς και το ποσό που καλύπτεται από την υπηρεσία  για κίνηση στελέχους για εκτέλεση υπηρεσίας καθορίζεται από το διοικητικό βαθμό. (Παδ 5-5/2004/ΓΕΣ)

6.                  Η αποζημίωση εξωτερικού δίνεται με βάση το διοικητικό βαθμό που φέρει το στέλεχος όταν μετακινείται για εκτέλεση υπηρεσίας  (Παδ 5-5/2004/ΓΕΣ)

7.                  Στέγαση στα ΣΟΑ. Η τελική βαθμολογία των στελεχών που δικαιούνται στέγαση διαμορφώνεται κατόπιν μοριοδότησης με βάση των κατεχόμενο βαθμό. Πχ Τχης 30 μόρια , Ανχης 35 μόρια κ.λ.π…..(Υπουργική Απόφαση).


8.                  Στέγαση στα Κέντρα Αναψυχής Απωλειών Υγείας. Η τελική βαθμολογία όσων δικαιούνται παραθερισμό διαμορφώνεται κατόπιν μοριοδότησης αθροιστικά, του βαθμού….π.χ. Υπλγος 75 μόρια Λγος 80 μόρια κ.λ.π….(Υπουργική Απόφαση)

9.                  Το ανώτατο όριο επιτρεπόμενων 24ωρων υπηρεσιών διανυκτέρευσης καθορίζεται με βάση το διοικητικό βαθμό και σε μερικές περιπτώσεις  π.χ σε επιτελεία οι Σχες δεν εκτελούν υπηρεσία.

10.             Τα στελέχη μετατίθενται σε θέσεις που προβλέπονται από τον ΠΟΥ της Μονάδας –Υπηρεσίας σε συνάρτηση με το βαθμό που φέρουν.