ΕΟΤ - Τουρισμός για όλους 2012 - 2013.Εξαήμερες Διακοπές και για τους στρατιωτικούς από 03.08.2012 έως 31.5.2013


ΕΟΤ - Τουρισμός για όλους 2012 - 2013

eot tourismos 2012-2013

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ) θέτει σε εφαρμογή το Πρόγραμμα«Τουρισμός για όλους» Εξαήμερων Διακοπών 2012 – 2013, το οποίο θα ισχύσει από03.08.2012 έως 31.5.2013 και για τους στρατιωτικούς ... διαβάστε εδώ περισσότερα