Άδεια επικίνδυνης εργασίαςsysmed

Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. Φ.400/7/80817/Σ.147/12-5-2004 απόφαση κ. ΥΕΘΑ και την ΠαΔ 4-33/2011/ΓΕΕΘΑ, προβλέπεται η χορήγηση μηνιαίας αδείας επικίνδυνης εργασίας κατ΄ έτος, πέραν της κανονικής, στο στρατιωτικό προσωπικό....διαβάστε εδώ τη συνέχεια