7 στελέχη στην Ειδική Υπηρεσία Πολιτισμού και Τουρισμού και 11 στελέχη στην ΕΥΣΕΔ ΥΝΑ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Πολιτισμού & Τουρισμού μέσω μετακινήσεων ή αποσπάσεων υπαλλήλων από το Δημόσιο Τομέα ή Φορείς του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.
Οι 7 θέσεις αφορούν τις παρακάτω κατηγορίες:
3 θέσεις κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών (ειδικότητας Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή Πολιτικών Μηχανικών ή  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Μηχανολόγων Μηχανικών) με εμπειρία σε έργα υποδομών δημοσίων έργων ή εμπειρία σε ιδιωτικά έργα κατασκευών.
1 θέση κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού με πτυχίο Νομικού Τμήματος Νομικής Σχολής.
2 θέσεις κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού με πτυχίο Οικονομικής Σχολής. Επιθυμητή κρίνεται η εμπειρία σε θέματα δημοσίου λογιστικού.
1 θέση κατηγορίας ΠΕ Πληροφορικής, με επιθυμητή εμπειρία στην εκπόνηση μελετών εφαρμογής και στην ανάπτυξη-υλοποίηση πληροφορικών συστημάτων.
 Όσοι προεπιλεγούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης, θα προταθούν να τοποθετηθούν στην ΕΥΠΟΤ με μετακίνηση ή απόσπαση για (4) έτη. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΔΩ 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων δράσεων στους τομείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου (ΕΥΣΕΔ ΥΝΑ), μέσω μετακινήσεων/τοποθετήσεων ή/και μέσω αποσπάσεων προσωπικού που υπηρετεί στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου (πολιτικό προσωπικό και Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), στο Δημόσιο Τομέα ή/και σε Φορείς του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ).
Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων δράσεων στους τομείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου (ΕΥΣΕΔ ΥΝΑ), προκειμένου να συμπληρώσει τη στελέχωσή της, προτίθεται να προβεί, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν.3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/03-12-2007) όπως ισχύει, στη μετακίνηση / τοποθέτηση ή/και απόσπαση προσωπικού που υπηρετεί στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου (πολιτικό προσωπικό και Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), στο Δημόσιο Τομέα ή/και σε Φορείς του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ), όπως αυτό ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις.
Οι προς πλήρωση θέσεις κατανέμονται σύμφωνα με τις ανάγκες της ΕΥΣΕΔ ΥΝΑ, ανά κατηγορία εκπαίδευσης και ειδικότητα, ως ακολούθως:
- Εννέα (9) θέσεις της κατηγορίας ΠΕ (Μηχανικοί οποιουδήποτε κλάδου - ιδίως Πληροφορικής / Τηλεπικοινωνιών / Δικτύων, Πολιτικοί Μηχανικοί – Διοικητικοί/Οικονομικοί, Νομικοί, κλπ)
- Μια (1) θέση της κατηγορίας ΤΕ
- Μία (1) θέση της κατηγορίας ΔΕ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΔΩ 
Για την ενημερωση μελών οικογένειας μας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.