Νέα δικαιώση της ΕΣΠΕ Θεσσαλίας: Αποζημίωση των μετακινήσεων εκτός έδρας, με αυθημερόν επάνοδο, εκτος ωραρίου και για τα Στελέχη του Στρατού Ξηράς.


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΏΝ

Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Θεσσαλίας συνεχίζει πιο δυνατά από ποτέ, όσο και αν μας πολεμούν, την προσπάθειας της για την επίτευξη των σκοπών ιδρύσεως της. Το μέλλον μας ανήκει, δεν διαφέρουμε στο ασφαλιστικό και θα διεκδικήσουμε τουλάχιστον να μας δίνονται όσα προβλέπονται από τη Νομοθεσία.

Τι εφάρμοζε το ΓΕΣ μέχρι και το 2012:Δείτε ΕΔΩ παράρτημα Α.

Πάνω από μια δεκαετία το ΓΕΣ δεν αποζημίωνε τις αυθημερόν κινήσεις εκτός έδρας του στρατιωτικού προσωπικού για εκτέλεση υπηρεσίας εντός και εκτός ωραρίου, ενώ προβλέπονταν στο άρθρο 8 του Προεδρικού διατάγματος 200 του έτους 1993. Για το πολιτικό προσωπικό η αποζημίωση δίνονταν κανονικά για τις ίδιες περιπτώσεις.

Για παράδειγμα, δεν αποζημιώνονταν κινήσεις συναδέλφων μας που ως συνοδοί σε οχήματα που μετέφεραν υλικά, προσωπικό κ.λ.π μετακινούνταν το πρωί από Μονάδες έστω του Έβρου, ενδεικτικά για Λάρισα και επέστρεφαν στην Μονάδα τους το βράδυ της ίδιας μέρας. Όλη την ημέρα δηλαδή μακριά από τις οικογένειες τους.

Συγκεκριμένα το Υπ αριθμ 45/2012 έγγραφο που είχε γίνει μέσω του ΣΥΣΜΕΔ αφορούσε σε «μη καταβολής από το ΓΕΣ στο στρατιωτικό προσωπικό, της προβλεπόμενης αποζημίωσης του άρθρου 8 του ΠΔ 200/1993, των αυθημερόν κινήσεων του που πραγματοποιεί εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας, με υπηρεσιακό μέσο εντός και εκτός του ωραρίου. Δείτε εδώ το «Σε οποιαδήποτε περίπτωση αυθημερόν επανόδου, δικαιολογείται το μισό της ημερήσιας αποζημίωσης ήτοι σήμερα 14,67€.

Με το Υπ αριθμ 2/2013 έγγραφο της ΕΣΠΕ Θεσσαλίας είχαμε επισημάνει ότι το  Γενικό Επιτελείο Ναυτικού αποζημιώνει με το ½ της ημερήσιας αποζημίωσης αντίστοιχες κινήσεις, όπως προβλέπεται δηλαδή στο άρθρο 8 του ΠΔ 200/93.

Όπως αναφέρονταν στο έγγραφο μας «……γεννιούνται εύλογα ερωτήματα, τα οποία μας μεταφέρθηκαν  από  στελέχη  του  Στρατού  Ξηράς και  παρακαλούμε  όπως  προωθήσετε εκ νέου το παρόν με τα συνημμένα έγγραφα στους αρμοδίους, προκειμένου να ενημερωθούμε για ποιους λόγους δεν εφαρμόζονται  στο  στρατιωτικό προσωπικό του ΓΕΣ οι διατάξεις του ΠΔ 200/93 (αφορά τις Ε.Δ) σχετικά με την αποζημίωση αυθημερόν μετακίνησης εκτός έδρας και επιπλέον για την ενημέρωση μας να μας γνωρίσετε εάν η Παδ 5-5/2004 υπερισχύει Νομοθετικά του Προεδρικού Διατάγματος 200/1993.

Τ ι Α π ο φ α σ ί σ τ η κ ε:

Η Διεύθυνση Οικονομικού του ΓΕΣ στις οδηγίες εκτέλεσης του Π/Υ έτους 2013 και σε συνέχεια οι Σχηματισμοί (πχ ΣΤΡΑΤΙΑ) γνωρίζει ότι «κινήσεις που πραγματοποιούνται εκτός έδρας με υπηρεσιακό μέσο εκτός του ωραρίου, αποζημιώνονται με βάση το ΠΔ 200/1993 για το στρατιωτικό προσωπικό και το Ν.2685/1999 για το πολιτικό προσωπικό»

Η ΕΣΠΕ Θεσσαλίας ενημερώνει επίσης τα μέλη μας που δεν έχουν υποβάλλει τα δικαιολογητικά και δεν τους έχει δηλαδή καταβληθεί η προβλεπόμενη από το ΠΔ αποζημίωση της αυθημερόν επανόδου να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι η απαίτηση οποιουδήποτε των επί σχέσει δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου υπαλλήλων του Δημοσίου, πολιτικών ή στρατιωτικών, κατ' αυτού, που αφορά σε αποδοχές ή άλλες κάθε φύσεως απολαβές αυτών ή αποζημιώσεις, έστω και αν βασίζεται σε παρανομία των οργάνων του Δημοσίου ή στις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού διατάξεις παραγράφεται μετά διετία αυτό της γενέσεώς της.

Μέλη μας που ζήτησαν την υποβοήθηση σε εκδήλωση νομικών ενεργειών καθώς και για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύπτει, παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν μαζί μας.

Για την επίτευξη των σκοπών μας έγιναν πέραν των έγγραφων και ενημέρωση των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων της περιοχής. Δείτε ΕΔΩ

Τέλος παρακαλούμε για την ενημέρωση των στελεχών, που δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, καθώς και την στήριξη μέσω της συμμετοχής στην ένωσης μας, συμμετοχή η οποία για το ΔΣ της ΕΣΠΕ Θεσσαλίας αποτελεί «άτυπη» ηθική αναγνώριση-επιβράβευση και μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε να καταβάλλουμε μεγαλύτερη προσπάθεια για την επίτευξη των σκοπών της ίδρυσης των Περιφερειακών Στρατιωτικών Ενώσεων των Εν ενεργεία στελεχών για την επίλυση των οποιοδήποτε προβλημάτων, μέσω εισηγήσεων και προτάσεων μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.