Ακύρωση καταλογιστικής πράξης ΔΥΒ/ΔΟΙ από το Ελεγκτικό Συνέδριο, ποσού 22.334,08 ευρώ σε διαζευγμένο Στρατιωτικό για επίδομα εξομάλυνσης που φέρεται να έχει καταβληθεί αχρεωστήτως

Μέχρι και σήμερα, η Ελληνική πολιτεία (δια της διοικήσεως) έχει καθιερώσει διακρίσεις μεταξύ των στρατιωτικών και συγκεκριμένα δεν καταβάλλει, σιωπηρά, το επίδομα εξομάλυνσης μισθολογικών διαφορών, ως οφείλεται, σε διαζευγμένους ή σε διάσταση ή σε χηρεία ή άγαμους οι οποίοι έχουν τέκνα, που αναγνωρίζονται ή όχι ως προστατευόμενα μέλη της οικογένειας για τον προσδιορισμό του φόρου εισοδήματος, στρατιωτικούς, αλλά αυτό της πρώτης περιπτώσεως του στρατιωτικού εν γένει (αγάμου), μειώνοντας έτσι το εισόδημά τους κατά το υπολειπόμενο ποσό, με την αιτιολογία ότι δεν συνοικούν με τα τέκνα τους, παρότι όλες οι περιπτώσεις βαρύνονται με την υποχρέωση διατροφής τους με δικαστικές αποφάσεις.

Τα Ελληνικά δικαστήρια, στα οποία προσέφυγαν πολλάκις και δικαιώθηκαν συνάδελφοί μας για το εν θέματι επίδομα εξομάλυνσης, διαπιστώνουν κατ΄ επανάληψη, κατά τον έλεγχο συνταγματικότητας της εφαρμοστέας διάταξης, παράβαση της αρχής της ισότητας συνιστάμενη στη θέσπιση ειδικής ρύθμισης ευνοϊκής για ορισμένη κατηγορία προσώπων από την οποία αποκλείσθηκαν, ρητά ή σιωπηρά, πρόσωπα που ανήκουν σε άλλη κατηγορία, αλλά τελούν υπό τις αυτές ή παρόμοιες συνθήκες με τα πρόσωπα που ανήκουν στην πρώτη κατηγορία, στην οποία αναφέρεται η σχετική ρύθμιση και έτσι προβαίνουν (τα δικαστήρια), σε άρση της αντισυνταγματικότητας, σε επέκταση της εφαρμογής της ειδικής ρύθμισης και στην κατηγορία των προσώπων που αποκλείσθηκαν, στη συγκεκριμένη περίπτωση των διαζευγμένων ή τελούντων σε διάσταση συναδέλφων μας. Συγκεκριμένα κατά πάγια νομολογιακή πρακτική η Ελληνική δικαιοσύνη δέχεται ότι: 

Επειδή η μη χορήγηση του επιδόματος εξομάλυνσης μισθολογικών διαφορών και στους διαζευγμένους ή σε διάσταση ή σε χηρεία ή άγαμους στρατιωτικούς που έχουν τέκνα, τα οποία όμως δεν συνοικούν μαζί τους, συνιστά άνιση μισθολογική μεταχείριση της κατηγορίας αυτής των στρατιωτικών έναντι των εγγάμων που συνοικούν με τέκνα αναγνωριζόμενα ή όχι ως προστατευόμενα μέλη στους οποίους χορηγείται το επίδομα αυτό. Και τούτο διότι οι δύο αυτές κατηγορίες στρατιωτικών τελούν υπό παρόμοιες συνθήκες οικογενειακής κατάστασης δεδομένου ότι και οι διαζευγμένοι ή εν διαστάσει τελούντες γονείς ανηλίκων τέκνων, που δεν συνοικούν μαζί τους, βαρύνονται εκ του νόμου με υποχρέωση διατροφής των ανηλίκων αυτών τέκνων τους.

Διαβάστε ΕΔΩ το έγγραφο του ΣΥΣΜΕΔ για το θέμα "Επίδομα Εξομάλυνσης σε Διαζευγμένους ή σε Διάσταση ή σε Χηρεία ή Άγαμους Στρατιωτικούς" και διαβάστε ΕΔΩ την απόφαση που αναρτήθηκε στο Σύνδεσμο αποφοίτων ΣΣΑΣ με θέμα ''Δικαίωση συναδέλφου στο Ελεγκτικό Συνέδριο" που ακυρώνει καταλογιστική πράξη τη ΔΥΒ/ΔΟΙ ποσού 22.334,08 ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.