Υψηλό ποσό εισφορών θα κληθούν να καταβάλλουν οι Έλληνες Στρατιωτικοί, για αναγνώριση ως συντάξιμου του χρόνου υπηρεσίας τους (5 έτη) που λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο "μάχιμη πενταετία", εν αντιθέση με τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος.

Του Λοχαγού (Ο) Ηλία Νατσιούλα
Πρόεδρος της ΕΣΠΕΘ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ

Γιατί στους Έλληνες στρατιωτικούς εφαρμόζονται διαφορετικά...; Τι φταίει για αυτό; Πως τα κερδίζουν οι άλλες κατηγορίες πολιτών και εμείς τόσα χρόνια δεν μπορούμε;

Πάμε στην ανάδειξη μιας ακόμη αδικίας.

Οι Έλληνες στρατιωτικοί για ακόμη μία φορά υπολείπονται των λοιπών εργαζομένων και ειδικότερα αυτών που ανήκουν στο ίδιο ειδικό μισθολόγιο. Συγκεκριμένα οι μεν Έλληνες στρατιωτικοί, οι οποίοι ανήκουν στο ίδιο ειδικό μισθολόγιο με τους υπηρετούντες στα Σώματα Ασφαλείας, και κατατάχθηκαν στις Ένοπλες Δυνάμεις από 1-10-1990 και μετά, εργαζόμενοι και πέραν του 5νθημέρου, θα κληθούν να καταβάλλουν, για την αναγνώριση ως συνταξίμου του χρόνου υπηρεσίας τους (5 έτη) που λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο, κατά τη χρονική περίοδο συνταξιοδότησής τους περίπου το ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00 €), ενώ οι υπηρετούντες στα Σώματα Ασφαλείας περίπου το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00 €).

Διαβάστε τι ισχύει και προκύπτει η παραπάνω σημαντική διαφορά στην αναγνώριση ως συνταξίμου του χρόνου υπηρεσίας τους (5 έτη) που λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο

Στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος
Με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν.3865/2010, ορίζεται ότι , προκειμένου για τα Στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος, η αναγνώριση ως συνταξίμου του χρόνου υπηρεσίας τους (5 έτη) που λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του π.δ.169/2007, γίνεται με καταβολή από τους ίδιους των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη (ποσοστό 20%). Οι εισφορές αυτές υπολογίζονται επί της αποζημίωσης που λαμβάνουν για εργασία πέραν του πενθημέρου και μέχρι τη συμπλήρωση ποσού που αναλογεί σε αποζημιώσεις 60 πλήρων μηνών, παρακρατούμενες κατά την καταβολή της.

Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων
Για τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων η παραπάνω αναγνώριση γίνεται επί των ασφαλιστέων αποδοχών (καταλογιστέο) επί 6,67% επί τους μήνες αναγνώρισης.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΓΙΕΣ ΗΕΕ
Επιπλέον όπως έχουμε ενημερωθεί για την προσπάθεια καθιέρωσης αποζημίωσης για τη νυχτερινή και πέραν του πενθημέρου απασχόληση για τα στελέχη των ΕΔ κατ αναλογία με τα ισχύοντα στα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας προϋπόθεση αποτελεί η νομοθετική ρύθμιση και η εξεύρεση σχετικών κονδυλίων κάλυψης αυτής.

ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Είναι να μην απορείς και να λες γιατί τι φταίει, όταν για το ΜΤΣ βρέθηκαν 185 εκατομμύρια από τον Κρατικό Προυπολογισμό για να καλύψουν τα χρέη του και για τα εν ενεργεία στελέχη να μην βρίσκουν τα κονδύλια για να πληρωθούν οι υπηρεσίες, οι οποίες όλα τα προηγούμενα χρόνια μας τις έδιναν με ΗΕΕ και  δεν το νομοθέτησαν όπως στην αστυνομία, όταν τα κονδύλια έρεαν άφθονα.

ΠΡΟΤΑΣΗ
Μήπως για λόγους ισονομίας και δικαίου, να αναληφθεί πρωτοβουλία από τους αρμοδίους περί τροποποίησης της Νομοθετικής διάταξης, έτσι ώστε η καταβολή του συνολικού ποσού των εισφορών των Ελλήνων στρατιωτικών, για την αναγνώριση ως συνταξίμου του χρόνου υπηρεσίας τους (5 έτη) που λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο, να μην υπολογίζεται επί των μηνιαίων συντάξιμων αποδοχών, αλλά κατ΄ αναλογία με τα ισχύοντα για τους εργαζόμενους στα Σώματα Ασφαλείας, η καταβολή των εισφορών αυτών να υπολογίζεται επί ενός εκ των επιδομάτων που λαμβάνουμε εμείς (οι στρατιωτικοί), έτσι ώστε το συνολικό ποσό επιβάρυνσης να είναι για όλους το ίδιο.

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Δ.Σ. ΜΤΣ (Υπερτερεί σε αριθμό ο Σ.Ξ.)
Οι συνάδελφοι μας στην Αστυνομία βεβαια λένε οτι αδικούνται σε αριθμό έναντι του ΣΞ στη σύνθεση του ΔΣ του ΜΤΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.