ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΙΚΙΑΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ

Αναδημοσίευση άρθρου του  Ανθλγου (ΑΠΖ) Γκαβαρδίνα Βασιλείου της Ε.Σ.ΠΕ.ΗΠΕΙΡΟΥ


1. Εφαρμογή άμεσα της οχτάωρης καθημερινής  ή σαραντάωρης εβδομαδιαίας εργασίας . Υπενθυμίζω  οτι μόνο οι Ελληνες στρατιωτικοί απο όλους τους εργαζόμενους όλου του πολιτισμένου κόσμου συνεχίζουν να εργάζονται, κατα μέσο όρο  12 , 13  ή και 14 ώρες την ημέρα (δηλαδή 60 και πλέον  ώρες  την εβδομάδα χωρις αμοιβή).

 2. Καθιέρωση της τοποθέτησης σε φρουρά επιλογής μετά τα 25 χρόνια υπηρεσίας, ανεξαρτήτως αριθμου  μεταθέσεων και παραμονή στη συγκεκριμένη φρουρά μεχρι την συνταξιοδώτηση. Προτείνεται και εφαρμογή της μετάταξης σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες για την επιτευξη αυτης της πρότασης. Μέχρι την εφαρμογή των παραπάνω  προτείνεται η επαναφορά της δυνατότητας του στρατιωτικού για αποστρατία μετά την συμπλήρωση των 25 χρόνων υπηρεσίας.

 3. Αμεση εναρξη κατασκευής στρατιωτικών οικημάτων για την στέγαση όλων των στελεχών ανεξαρτήτως βαθμού.Μέχρι την υλοποίηση αυτού του στόχου προτείνεται η μακροχρόνια μίσθωση απο την υπηρεσία διαμερισμάτων, 75 εως 85 τ.μ.,για την στέγαση των στελεχών .

  4. Ανάληψη απο την υπηρεσία της υποχρέωσης να απασχολεί τις συζύγους των στρατιωτικών σε διάφορες εργασίας του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα .Μέχρι την εφαρμογή της παραπάνω πρότασης προτείνεται η πριμοδώτηση για διαγωνισμούς του δημοσίου και η δυνατότητα εξαγοράς ενσύμων μεχρι την συμπλήρωση του ελάχιστου αριθμού για λήψη σύνταξης.

  5. Επαναφορά της πριμοδώτησης των τέκνων των στρατιωτικών για τις στρατιωτικές και αστυνομικές σχολές σαν αναγνώρηση της ταλαιπωρίας που αυτά υφίστανται απο την συνεχή αλλαγή σχολικού περιβάλοντος ( άρα και της αναγνώρησης ότι δεν συναγωνίζονται , στις πανελλήνιες εξετάσεις, επι ισοις οροις με τους υπόλοιπους συμμαθητές τους).

  6. Αποκατάσταση της τεράστιας αδικίας, με την εφαρμογή του νέου συνταξιοδωτικού νόμου, στους στρατιωτικούς (παλαιούς ασφαλισμένους) που εντάχθηκαν στην υπηρεσία κατα τα έτη 1990, 1991 και 1992, σύμφωνα με την πρόταση του ΣΥΣΜΕΔ.

  7  Αποκατάσταση της αδικίας σε βάρος των Ε.Μ.Θ.  ,μέσω της  βαθμολογικής εξίσωσή τους με τις εθελόντριες συναδέλφισές  μας .

   8  Επαναφορά του εισοδήματος των στρατιωτικών στα προ του 2010 επίπεδα ,για την εξασφάλιση μιας αξιοπρεπούς διαβίωσης.