Όχι άλλες μειώσεις στα εισοδήματά μας. Υπάρχει, πλέον, πρόβλημα επιβίωσης.

Όπως αναρτήθηκε από την Ε.Σ.ΠΕ.Στερεάς Ελλάδος

και προσθέτουμε ως α/α 11, την κατάργησηαπό 1/11/2011 του επίδοματος της οικογενειακής παροχής 35,00€ που δινόταν στους έγγαμους στρατιωτικούς.

Ο Σύνδεσμος Υποστήριξης και Συνεργασίας Μελών Ενόπλων Δυνάμεων υπενθυμίζει τις μειώσεις που επήλθαν στις αποδοχές των στελεχών των ΕΔ και όλες τις κρατήσεις που αυξήθηκαν, με αποτέλεσμα οι Έλληνες στρατιωτικοί, πλέον, να αντιμετωπίζουν προβλήματα επιβίωσης. Αναλυτικά δε και συγκεντρωτικά έχουν αναρτηθεί στη σελίδας μας(http://www.sysmed.gr/index.php/anakoinoseis/1018-protash-sysmed-gia-misuologio-2011) και έχουν ως εξής:

1. Από 1/1/2010 μειώθηκαν 12% όλα τα επιδόματα, πλην του επιδόματος ειδικών συνθηκών και της οικογενειακής παροχής.
2. Από 1-6-2010 μειώθηκαν περαιτέρω κατά ποσοστό 8%, τα πάσης φύσεως επιδόματα, πλην επιδόματος ειδικών συνθηκών και της οικογενειακής παροχής.
3. Από 1/1/2010 μειώθηκαν κατά ποσοστό 30% τα επιδόματα Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας και από 1-6-2010 καθορίσθηκε το ύψος τους στα 500,00 € για το δώρο Χριστουγέννων και στα 250,00 € για το δώρο Πάσχα και επιδόματος αδείας, ενώ δεν καταβάλλονται εφόσον οι πάσης φύσεως τακτικές αποδοχές, επιδόματα και αμοιβές, συμπεριλαμβανομένων και των επιδομάτων δώρων, υπερβαίνουν τα 3.000,00 € το μήνα υπολογιζόμενες σε 12μηνη βάση.
4. Από 1/7/2011 μειώθηκε περαιτέρω, κατά 10% το επίδομα ειδικής απασχόλησης.
5. Από 1-7-2011 ανεστάλη η χορήγηση του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας (4% κάθε 2 έτη) και οι μισθολογικές προαγωγές των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.
6. Αυξήθηκε από 1/2/2011, η μηνιαία κράτηση υπέρ ΜΤΣ από 4% σε 5%.
7. Απο 27-10-2011 παρακρατείται επιπλέον 1% μηνιαία εισφορά αλληλεγγύης επί των τακτικών αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων και η οποία αποδίδεται υπέρ Μ.Τ.Σ.
8. Επιβλήθηκε αναδρομικά από 1/1/2011, ειδική εισφορά αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας σε ποσοστό 2% επί των τακτικών αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων.
9. Επιβλήθηκε, πλέον των υπολοίπων μέτρων, ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα εισοδήματα άνω των 12.000,00 € που προέκυψαν κατά τις διαχειριστικές χρήσεις 2010 – 2012. Αυτή υπολογίζεται για εισόδημα από 12.001,00 € έως 20.000,00 € σε ποσοστό 1% επί ολόκληρου του ποσού, για εισόδημα από 20.001,00 € έως 50.000,00 € σε ποσοστό 2%, για εισόδημα από 50.001,00 € έως 100.000,00 € σε ποσοστό 3% και για εισόδημα από 100.001,00 € ευρώ και άνω σε ποσοστό 5%.
10. Μειώθηκε από 1-1-2011 από τα 12.000,00 € στα 5.000,00 € το αφορολόγητο ποσό, επιπλέον αυξήθηκαν οι συντελεστές των κλιμακίων εκτοξεύοντας στα ύψη την αναλογούσα φορολογία εισοδήματος, και με μεγάλη επιβάρυνση στους τρίτεκνους και πολυτέκνους, από την μείωση του αφορολογήτου για κάθε τέκνο.
11. Καταργήθηκε από 1/11/2011 το επίδομα της οικογενειακής παροχής 35,00€ που δινόταν στους έγγαμους στρατιωτικούς.