Γιατί θα γίνει καταβολή μόνο του επιδόματος Χριστουγέννων σε εν αποστρατεία και εν ενεργεία στελέχη; Το Επίδομα Πάσχα και αδείας δεν θα τους καταβληθεί;


Διαβάσαμε ΕΔΩ στη σελίδα της ΠΟΣ ΄΄κατόπιν αιτήματος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Στρατιωτικών (ΠΟΣ), πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ), με σκοπό την ενημέρωση επί θεμάτων που αφορούν κυρίως τις συντάξεις των αποστράτων.  Από τα ερωτήματα που τέθηκαν και την ενημέρωση που έγινε, προέκυψαν οι παρακάτω πληροφορίες και στοιχεία:   α. Μετά τη μείωση της σύνταξης λόγω τροποποίησης των βασικών μισθών των εν ενεργεία συναδέλφων, έχει γίνει η επεξεργασία των συντάξεων προκειμένου να καταβληθεί το δώρο των Χριστουγέννων σε όσους συνταξιούχους η σύνταξη τους έχει κατέλθει κάτω των 2.500 ευρώ και δικαιούνται δώρου, σε συνδυασμό με τις σχετικές  διατάξεις.΄΄
Aλλά και σε αναρτήσεις σε πολλές διαδικτυακές σελίδες γίνεται αναφορά μόνο για το επίδομα Χριστουγέννωνόπως ΕΔΩ στο REAL.GR ''Αναπάντεχο δώρο Χριστουγέννων ύψους 400 ευρώ επιστρέφει το κράτος σε περίπου 50.000 συνταξιούχους των ειδικών μισθολογίων....''

Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Θεσσαλίας διερωτάται τι γίνεται με τα επιδόματα Πάσχα και Αδείας τόσο των εν ενεργεία όσο και των εν αποστρατεία συναδέλφων μας. Παρακάτω θα το εξηγήσουμε με 2 παραδείγματα γιατί ρωτάμε αλλά και μετά τα παραδείγματα θα αναφέρουμε τι λέει το άρθρο 3 του Ν.3845/2010 για αυτά τα επιδόματα.

Παράδειγμα για εν αποστρατεία συνάδελφο

Έστω στρατιωτικός συνταξιούχος που λάμβανε το 2012 ετησίως μεικτή σύνταξη 30.000€, δηλαδή οι μηνιαίες συντάξιμες αποδοχές (12 μήνες) ήταν 2.500 ευρώ. Όταν καταβλήθηκαν τα επιδόματα Πάσχα, Αδείας και Χριστουγέννων δεν τα δικαιούταν με βάση το εισόδημα του. Με τις αναδρομικές όμως μειώσεις από 1-8-2012 έστω ότι είχε απώλειες μεικτές συνολικά για το 2012, 1.000€. Σε αυτόν το συνταξιούχο θα καταβληθεί μόνο το επίδομα Χριστουγέννων; Γιατί να μην καταβληθεί και το επίδομα Πάσχα και το επίδομα αδείας αφού οι ετήσιες μεικτές αποδοχές του ήταν 29.000 ευρώ η σε 12 μηνη βάση 2.417€;


Παράδειγμα για εν ενεργεία συνάδελφο

Αντίστοιχα ένα παράδειγμα για ένα στέλεχος εν ενεργεία που λάμβανε το 2012 ετησίως μεικτές αποδοχές 36.000€, δηλαδή οι μηνιαίες  αποδοχές (12 μήνες) ήταν 3.000 ευρώ. Όταν καταβλήθηκαν τα επιδόματα Πάσχα, Αδείας και Χριστουγέννων δεν τα δικαιούταν με βάση το εισόδημα του. Με τις αναδρομικές όμως μειώσεις από 1-8-2012 έστω ότι είχε απώλειες μεικτές συνολικά για το 2012, 1.200€. Σε αυτό το στέλεχος θα καταβληθεί μόνο το επίδομα Χριστουγέννων; Γιατί να μην καταβληθεί και το επίδομα Πάσχα και το επίδομα αδείας αφού οι ετήσιες μεικτές αποδοχές του ήταν 34.800 ευρώ η σε 12 μηνη βάση 2.900€;

Διαβάστε παρακάτω τι προβλέπει το άρθρο 3 του Ν.3845/2010 για την καταβολή του επιδόματος Πάσχα, αδείας και Χριστουγέννων τόσο για εν ενεργεία όσο και για εν αποστρατεία στελέχη. (Δείτε ΕΔΩ το Ν.3845/2010)

ΓΙΑ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

«Τα επιδόµατα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας που προβλέπονται από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη ….., για λειτουργούς, υπαλλήλους και µισθωτούς καθορίζονται ως εξής:
α) Το επίδοµα εορτών Χριστουγέννων σε πεντακόσια (500) ευρώ.
β) Το επίδοµα εορτών Πάσχα σε διακόσια πενήντα (250) ευρώ.
γ) Το επίδοµα αδείας, σε διακόσια πενήντα (250) ευρώ.
Τα παραπάνω επιδόµατα  καταβάλλονται εφόσον οι πάσης φύσεως τακτικές αποδοχές, επιδόµατα και αµοιβές, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών  των επιδοµάτων, δεν υπερβαίνουν κατά µήνα, υπολογιζόµενες σε δωδεκάµηνη βάση, τα τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ. Αν µε την καταβολή των επιδοµάτων αυτών , οι πάσης  φύσεως τακτικές αποδοχές, επιδόµατα και αµοιβές υπερβαίνουν το ύψος αυτό, τα επιδόµατα αυτά  καταβάλλονται µέχρι του ορίου των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, µε ανάλογη µείωσή τους.


ΓΙΑ ΕΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

 Τα επιδόµατα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδοµα αδείας που προβλέπονται από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη νόµου………. για τους συνταξιούχους  χορηγούνται εφόσον ο δικαιούχος έχει υπερβεί το 60ό έτος της ηλικίας του και το ύψος τους καθορίζεται ως εξής:
α) Το επίδοµα εορτών Χριστουγέννων, στο ποσό των τετρακοσίων (400) ευρώ.
β) Το επίδοµα εορτών Πάσχα, στο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ.
γ) Το επίδοµα αδείας, στο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ.
 Τα παραπάνω επιδόµατα  δεν καταβάλλονται, εφόσον οι καταβαλλόµενες συντάξεις, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών των επιδοµάτων , υπολογιζόµενες σε δωδεκάµηνη βάση υπερβαίνουν κατά µήνα, τα δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ. Αν µε την καταβολή των επιδοµάτων αυτών οι καταβαλλόµενες συντάξεις υπερβαίνουν το ύψος αυτό, τα επιδόµατα αυτά  καταβάλλονται µέχρι του ορίου των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ, µε ανάλογη µείωσή τους.

Αναλυτικά παραδείγματα υπάρχουν και στην ερμηνευτική εγκύκλιο του άρθρου αυτού που γίνεται μνεία για τα 36.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα κ.λ.π

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.