Υπάρχει ''εξάρτηση-συσχέτιση'' σε ποσά που δόθηκαν για ΜΤΣ-ΒΟΕΑ, εγγραφόμενες πιστώσεις στον Π/Υ 2013 για τα οδοιπορικά (ΗΕΕ) και στις μειώσεις των αποδοχών;Του Λοχαγού (Ο) Ηλία Νατσιούλα
Πρόεδρος της ΕΣΠΕ Θεσσαλίας

Ø      Ποσό 183 Εκατ ευρώ φάινεται ότι δόθηκε στο ΜΤΣ από την Κυβέρνηση για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς μερισματούχους. Θα εξοφληθεί το ποσό από το ΜΤΣ; ΕΔΩ και ΕΔΩØ      Ποσό 155 Εκατ ευρώ περίπου δεν εγγράφηκε στον Π/Υ του 2013 στην ομάδα 0700 (Αποζημίωση των μετακινήσεων και γενικά των παγίων ΗΕΕ) Άμεσο  αποτέλεσμα είναι να μην είναι εφικτή ακόμη έως και σήμερα η χορήγηση των μηνιαίων Ημερών Εκτός Έδρας, που δίνονταν τα προηγούμενη έτη για αποζημίωση των πραγματοποιθείσων υπηρεσιακών μετακινήσεων που πηγάζουν από τις ποικίλες δραστηριότητες-υποχρεώσεις κατά την εκτέλεση των καθημερινών καθηκόντων τους (βραδινές εκπαιδεύσεις, εκτέλεση 24ωρων υπηρεσιών, εκτέλεση υπηρεσίας εκτός έδρας με υπηρεσιακό όχημα, υπερωριακή απασχόληση κλπ) και οι οποίες δεν αποζημιώνονταν με την αντίστοιχη αμοιβή για νυχτερινή και πέραν του πενθήμερου απασχόληση στο προσωπικό των ΣΑ.  Δείτε και προς επιβεβαίωση  την απάντηση σε ερώτημα στη Βουλή. Θα δοθεί το ποσό από το Υπουργείο Οικονομικών; ΕΔΩØ      Σύμφωνα με δημοσιεύματα και όχι επίσημα στοιχεία, ποσό 50 εκατ ευρώ περίπου και πολύ περισσότερων από παραπάνω μειώσεις των μισθών των εν ενεργεία σε σχέση με τις αρχικά προβλεπόμενες και των εν αποστρατεία συναδέλφων, αντίστοιχα.ΕΔΩ και ΕΔΩ

Δείτε σε 4 σημαντικές ημερομηνίες διαφορά στοιχεία, διαβάστε τα με λεπτομέρεια και μετέπειτα δείτε τα 17 ερωτήματα που ίσως χρήζουν απαντήσεως.


Α.        24 Μαΐου 2013


Στην ιστοσελίδα Παραπολιτικά σε ανάρτηση με τίτλο και αποκλειστικό Θέμα  ‘’Τι δήλωσε ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας για τα ταμεία των Ενόπλων Δυνάμεων’’ «Η εξυγίανση του Μετοχικού Ταμείου Στρατού έχει ολοκληρωθεί. Τώρα προχωρούμε στη βιωσιμότητα των Μετοχικών Ταμείων» τόνισε με αποκλειστική του δήλωση στην ιστοσελίδα parapolitika.gr πριν λίγη ώρα ο αρμόδιος υφυπουργός Εθνικής Αμύνης Στρατηγός ε.α. Παναγιώτης Καράμπελας, απαντώντας σε σχετικό ερώτημά.


Πρόσθεσε μάλιστα ο ίδιος: «Με τα 183 εκατ.ευρώ που υπόγραψε η κυβέρνηση και πήραμε για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές σε μερισματούχους, καθώς και τα άλλα 158 εκ. ευρώ, που διευθετήθηκαν επί υπουργίας στο ΥΠΕΘΑ του Δ.Αβραμόπουλου και θα πρέπει να δοθούν μέχρι το 2027, συνολικά 341 εκατ.ευρώ, εκμηδένισε τα χρέη του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ) και τώρα προχωράμε σε ενέργειες για τη βιωσιμότητά του.»


Β.        07 Φεβ 2013

Όπως αναρτήθηκε στη σελίδα του ΜΤΣ (ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΕΔΩ) η  Οικονομική κατάσταση του ΜΤΣ.  Στην κατάσταση αυτή, τα χρηματικά Διαθέσιμα του ΜΤΣ, με 31 Δεκ 2012, ανέρχονται στο ποσό των 29.269.531,85€  ενώ οι υποχρεώσεις του ΜΤΣ, με την 31 Δεκεμβρίου 2012,  ανέρχονται στο   ποσό  των 393.809.636,67€. Μια διαφορά της τάξης των -364.540.104,82€.

Η υφιστάμενη υποχρέωση του ΜΤΣ προς το Υπουργείο Οικονομικών (158.692.652,05€), ταχτοποιήθηκε νομοθετικά με το Ν.4058/2012 και έχει πλέον μεταπέσει σε δάνειο διαρκείας 15 ετών το οποίο θα αποπληρώνει το ΜΤΣ κάθε έτος από τα έσοδα του.

 

Γ.         29 Ιαν 2013:


Απάντηση στην Βουλή του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Δημήτριου Ελευσινιώτη σε κοινοβουλευτική 
ερώτηση με τίτλο ‘’ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΤΕΛΟΣ’’
 
«Η καταβολή των μηνιαίως  χορηγούμενων ΗΕΕ κατά τα προηγούμενα έτη διέπονταν από τις 
διατάξεις του ΠΔ 200/1993, δεν αποσκοπούσαν στην οικονομική ενίσχυση του Στρατιωτικού 
Προσωπικού των Ε.Δ, αλλά στην αποζημίωση του για πραγματοποιθείσες υπηρεσιακές 
μετακινήσεις που πηγάζουν από τις ποικίλες δραστηριότητες-υποχρεώσεις κατά την εκτέλεση 
των καθημερινών καθηκόντων τους και οι οποίες δεν αποζημιώνονταν (βραδινές 
εκπαιδεύσεις, εκτέλεση 24ωρων υπηρεσιών, εκτέλεση υπηρεσίας εκτός έδρας με 
υπηρεσιακό όχημα, υπερωριακή απασχόληση κλπ). Στον Προϋπολογισμό του ΥΠΕΘΑ για το 2013 και στο πλαίσιο  της τήρησης των εξαιρετικά μειωμένων σε σχέση με τα προηγούμενα έτη (48,5% σε σχέση με το έτος 2009) και δεσμευτικών ορίων-οροφών που τίθενται από το Υπουργείο Οικονομικών, δεν εγγράφηκαν από του Φορείς αυτού οι αναλογούσες πιστώσεις που θα καθιστούσαν εφικτή τη χορήγηση των μηνιαίως χορηγούμενων ΗΕΕ, προκειμένου να καλυφθούν τα στελέχη των ΕΔ για τις ως άνω περιγραφόμενες μετακινήσεις –υποχρεώσεις. Σε ότι αφορά στην προσπάθεια καθιέρωσης αποζημίωσης για τη νυχτερινή και πέραν του πενθημέρου απασχόληση για τα στελέχη των ΕΔ κατ αναλογία με τα ισχύοντα για τα στελέχη των Σωμάτων ασφαλείας, αυτή προϋποθέτει αφενός ανάλογη νομοθετική ρύθμιση θέσπισης της υπόψη αποζημίωσης, αφετέρου την εύρεση σχετικών κονδυλίων προς κάλυψη αυτής» ΕΔΩΔ.        18 Δεκ 2012:Απάντηση ΓΛΚ ΣΕ επιστολή Στρατιωτικών συναταξιούχων «Η αρχικά προβλεπόμενη μείωση των στρατιωτικών ...ανερχόταν από 1-8-2012 σε ποσοστό 18 % περίπου κατά μέσο όρο. Προτιμήθηκε να μην επιβαρυνθούν υπέρμετρα το έτος 2013 οι στρατιωτικοί, προκρίθηκε η αρχική μείωση των συντάξεων του κατά 8% περίπου (μέσος όρος) αναδρομικά από 1-8-2012 και το υπόλοιπο της μείωσης να ισχύσει από 1-1-2014 με την κατάρτιση νέου μισθολογίου για τους Στρατιωτικούς»ΕΔΩΤα ερωτήματα που τίθενται και αναζητούνται απαντήσεις, από τους καθ ύλην αρμόδιους:  1. Από πού προήλθαν τα 183 εκατ. Ευρώ που υπόγραψε η κυβέρνηση και έδωσε στο ΜΤΣ προκειμένου να εξοφλήσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές σε μερισματούχους;

 

  1.  Θα αποδώσει το ΜΤΣ στο μέλλον τα 183 εκατ ευρώ στην Κυβέρνηση ή σε όποιον του τα έδωσε ή αποτελούν έκτακτη επιχορήγηση; Πιο το αντάλλαγμα της έκτακτης επιχορήγησης, πως θα αναπληρωθεί; Επιχορηγείτε από τον κρατικό Π/Υ το ΜΤΣ;  1. Εάν δεν είναι έκτακτη επιχορήγηση αυτά τα 183  εκατ. Ευρώ που δόθηκαν, θα εξοφληθούν με νέο δάνειο, όπως έχει τακτοποιηθεί η προηγούμενη οφειλή των 158 εκατ ευρώ προς το Υ.Ο., από το συνολικό ποσό των υποχρεώσεων των περίπου 390 εκατ ευρώ; Θα επαρκούν τα έσοδα του να το καλύψουν και να δίνεται μέρισμα στους απόστρατους συναδέλφους;  1. Τα ταμειακά διαθέσιμα του ΜΤΣ με την 31 Δεκ 2012 είναι περίπου 29 εκ ευρώ, εκ των οποίων τα 10 εκατ ήταν διαθέσιμα για καταβολή του ΒΟΕΑ. 183 εκατ περίπου είναι οι υποχρεώσεις του για ΒΟΕΑ και οι υποχρεώσεις του συνολικά 390 εκατ ευρώ; Πως προέκυψε αυτή η διαφορά ανάμεσα στα διαθέσιμα και στις υποχρεώσεις; Ήταν τόσο μικρές οι κρατήσεις που κατέβαλλαν τα στελέχη σε σχέση με τα ποσά που δικαιούνταν να λάβουν;  1. Εάν  σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στα ΜΜΕ αυτά τα 183 εκατ ευρώ ’ΧΑΡΙΣΤΗΚΑΝ-ΔΟΘΗΚΑΝ ΔΩΡΟ’’ προκειμένου να εξυγιανθεί το ΜΤΣ, ερευνήθηκε μήπως υπήρξε λανθασμένη πληροφόρηση στο κοινό, και προβληθήκαμε  ως προνομιούχοι, έναντι άλλων κοινωνικών τάξεων, με χρήματα που μας οφείλονται σε μισθούς, οδοιπορικά;  1. Ερευνήθηκε εάν δηλαδή ενδεχομένως υπήρξε κάποια μεγαλύτερη επιβάρυνση στις περικοπές των αποδοχών των εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελεχών, ώστε να εξοικονομηθούν περισσότερα κονδύλια από το μισθολογικό κόστος και εν συνέχεια να δοθούν στο ΜΤΣ;  1. Μήπως αντί για μεγαλύτερη μείωση στο μισθολογικό κόστος υπήρξε ανάλογη εξοικονόμηση  ποσού  περίπου ίδιου με αυτού που δόθηκε στο ΜΤΣ, από τον λειτουργικό Π/Υ του ΥΠΕΘΑ, μέσω δηλαδή του κονδυλίου ΚΑΕ 0711 που καταβάλλονταν έως το 2012 οι χορηγούμενες ΗΕΕ;  1. Η διαφορά περίπου των 155 εκατ ευρώ λιγότερα που εγγράφηκαν στο Π/Υ 2013 στο κονδύλιο των οδοιπορικών (ΚΑΕ 0711) σε σχέση με το 2012 συμπεριλήφθει στο μεσοσταθμικό 8% των μειώσεων των αποδοχών που αποφασίστηκε από 1-8-2012;  1. Το ΓΛΚ στο έγγραφο του που αναφέρει για περίπου 10% από 1-1-2014. Υπολογίζει το ΓΛΚ αυτές τις περικοπές των παγίων Οδοιπορικών που αντιστοιχεί σε 12% απώλεια.


10. Στην Βουλή δόθηκε απάντηση σε κοινοβουλευτικό έλεγχο ότι η καταβολή των μηνιαίως χορηγούμενων ΗΕΕ κατά τα προηγούμενα έτη δεν αποσκοπούσε στην οικονομική ενίσχυση του Στρατιωτικού Προσωπικού των Ε.Δ αλλά στην αποζημίωση του για πραγματοποιθείσες υπηρεσιακές μετακινήσεις που πηγάζουν από τις ποικίλες δραστηριότητες-υποχρεώσεις κατά την εκτέλεση των καθημερινών καθηκόντων τους και οι οποίες δεν αποζημιώνονταν (βραδινές εκπαιδεύσεις, εκτέλεση 24ωρων υπηρεσιών, εκτέλεση υπηρεσίας εκτός έδρας με υπηρεσιακό όχημα, υπερωριακή απασχόληση κλπ). Οι βραδινές εκπαιδεύσεις η εκτέλεση 24ωρων υπηρεσιών, εκτέλεση υπηρεσίας εκτός έδρας με υπηρεσιακό όχημα η υπερωριακή απασχόληση κλπ δεν υφίστανται το 2013, ωστε να μην χρειάζεται να αποζημιωθούν; Διακόπηκαν;

11. Με ποια κονδύλια ή και με ποια μορφή αποζημιωσης θα καταβληθούν το 2013;

12 Που πήγαν δηλαδή τα 155 εκατ ευρώ που περικόπηκαν από τα οδοιπορικά όταν μέχρι και σήμερα δεν αποζημιώνεται η υπερωριακή εργασία, η 24ωρη υπηρεσία κ.λ.π;

13. Έχουν γίνει ενέργειες για νομοθετική ρύθμιση θέσπισης της υπόψη αποζημίωσης;

14. Πότε θα καταβληθούν τα ποσά που οφείλονται στο προσωπικό από Νοε 2012 και στο προσωπικό του Ναυτικού, της Αεροπορίας και του ΓΕΕΘΑ από την 1-1-2013;

15 Στα ΜΜΕ παρουσιαστήκαν ως προνομιούχοι οι στρατιωτικοί με τίτλους ΄΄Μποναμάς 185 εκατ ευρώ στους στρατιωτικούς ή 185.000.000 ευρώ ήταν το δώρο της κυβέρνησης προς τους δικαιούχους του ΜΤΣ, οι οποίοι αναμένουν από το 2009 την καταβολή του βοηθήματος που αφορά στα παιδιά τους; Ποιος χρωστάει σε ποιον;

16. Αλλά ακόμη και για την ‘’τρύπα ‘’ των 350 εκατ ευρώ του ΜΤΣ ευθύνονται οι μέτοχοι του;

17. Ποια φυσικά πρόσωπα πήραν αποφάσεις τα τελευταία χρόνια που είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί αυτό το μεγάλο άνοιγμα; Ελέγχθηκαν για αυτές τις αποφάσεις τους;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.