Απάντηση στο άρθρο του Προέδρου της ΕΑΑΣ Λάρισας με τίτλο ‘’ Η Αλήθεια για το ΕΚΟΕΜΣ’’ Εάν δεν ισχύουν τα αναγραφόμενα μου ότι «ε.α. συνάδελφοι λαμβάνουν μέρισμα ΕΚΟΕΜΣ για έτη που δεν έχουν καταβάλλει εισφορές» μπορούν να ζητήσουν να διαψευστούν από τον ΕΚΟΕΜΣ.+ Παράδειγμα

Ενημέρωση μελών μας

 

Με έκπληξη διάβασα άρθρο του Προέδρου της ΕΑΑΣ Λάρισας Σχη ε.α. κ. Απόστολου Παπαπαρίση για άρθρο μου με τίτλο «Οι μερισματούχοι ΕΚΟΕΜΣ κατέβαλλαν κρατήσεις στο Ταμείο για τα έτη προ του 1997 που δικαιούνται μέρισμα;».

 

Απάντηση βέβαια δεν έδωσε εάν κατέβαλλε ή όχι αυτές τις κρατήσεις;

Όπως απάντηση και στα ερωτήματα με τις εισφορές υπέρ λέσχης δεν πήραμε.

 

Όπως αναγράφει σε ορισμένα σημεία  «Είναι όμως έτσι; Φυσικά και όχι!!! Και για να γίνει απολύτως κατανοητό, τι ακριβώς συμβαίνει, ας πάρουμε με τη σειρά τα δεδομένα:… Από τα παραπάνω, αβιάστως συμπεραίνεται, ότι ο εν ενεργεία συνάδελφος του Οικονομικού… αποπροσανατολίζει τους συναδέλφους και τους οδηγεί σε λάθος συμπεράσματα.»

 

Καταρχήν όταν αναφέρει ότι «Τον εν ενεργεία συνάδελφο (ιδίως εμείς οι απόστρατοι) τον σεβόμαστε, τον εκτιμούμε, τον συμπαραστεκόμαστε, τον καταλαβαίνουμε» το έχουμε καταλάβει όταν ζητήσαμε ως ΕΣΠΕΘ υποστήριξη-συμπαράσταση μετά τις κοινές πορείες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Είναι θετικό ότι αναγνωρίζει τουλάχιστον ότι ο ΕΚΟΕΜΣ άρχισε να λειτουργεί από 1 Απριλίου 1997.

Αναφέρει ότι  «Το μόνο έσοδο, όπως αφήνει να εννοηθεί ο συνάδελφος, είναι η μηνιαία εισφορά των Μετόχων (των εν ενεργεία στελεχών του ΣΞ δηλαδή), ανερχόμενη σε ποσοστό 1% )»

Προφανώς και δεν διαβάζει όλα μου τα άρθρα (Α’ ΜΕΡΟΣ κλπ). Ακριβώς την προηγουμένη ημέρα του άρθρου που αναφέρει είχα γράψει για τα έσοδα που προέρχονται στον ΕΚΟΕΜΣ από ποσοστό 5% (1)  Επι την ημερήσιων αποζημιώσεων εκτός έδρας των οπωσδήποτε στο εσωτερικό ή εξωτερικό μετακινούμενων στρατιωτικών του Στρατού Ξηράς, (2)  Επί των οδοιπορικών εξόδων μεταθέσεως των ανωτέρω στρατιωτικών βάσει των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων, (3)  Επί των καταβαλλομένων αποζημιώσεων εξωτερικού εις άπαντες του υπηρετούντος στο εξωτερικό στρατιωτικούς του Στρατού Ξηράς, τα οποία με την παρ. 8 του άρθρου 2 του Ν. 2913/01, ΦΕΚ-102 Α'  ορίζονται σε ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%)") και τα οποία έσοδα, που αποτελούν περίπου το 10% των εσόδων του ΕΚΟΕΜΣ, χάθηκαν για το 2013, από την μη καταβολή των Παγίων ΗΕΕ. (55 ΕΚΑΤ περίπου τα έσοδα και η απώλεια περίπου 5 εκατ)

Αυτή η απώλεια εσόδων ίσως ήταν και ένας πιθανός λόγος που οδήγησε το ΔΣ να λάβει την απόφαση για μείωση 10% του χορηγούμενου μερίσματος το 2013. Δηλαδή από 55 εκατ που είναι περίπου οι πληρωμές με την μείωση 10% να αντισταθμίσει την παραπάνω απώλεια.

Είναι γνωστό από ιδρύσεως του ΕΚΟΕΜΣ με το  Ν.2448/1996 (άρθρα 8 & 9) ότι προβλέπεται  μηνιαία εισφορά των μερισματούχων του Μ.Τ.Σ. των προερχομένων από το Στρατό Ξηράς και η οποία ανέρχεται σε ποσοστό 10% επί του καταβαλλομένου σ' αυτούς μηνιαίου μερίσματος υπό του  Μ.Τ.Σ..

Την εισφορά αυτή την καταβάλλουν όλοι οι μερισματούχοι από την ισχύς του νόμου αυτού (1.1.97 άρθρο 13) και την οποία εισφορά θα την καταβάλλουν όλοι οι συνταξιούχοι που βγαίνουν μετά την ισχύ του Νόμου. Δηλαδή την καταβάλλουν οι συνταξιούχοι είτε βγήκαν στη σύνταξη το 1998, είτε το 2010, είτε το 2032 είτε το 2050 κ.ο.κ..

Μελλοντικά πιθανών, με τροποποίηση του άρθρου 8 του υπόψη Νομού, η εισφορά αυτή να παρακρατείται στο ποσό του ΕΚΟΕΜΣ αντί του ΜΤΣ και ίσως με άλλο ποσοστό, καθόσον πια το μέρισμα του ΕΚΟΕΜΣ είναι μεγαλύτερο από το μέρισμα που δίνεται από το ΜΤΣ και θα αποφέρει με αυτόν τον τρόπο περισσότερα έσοδα.

Αναφέρει ότι «ζητώ να καταβληθούν αναδρομικές εισφορές για τα έτη που λαμβάνουν μέρισμα. Και σχολιάζει (λάθος)…»

Να το επαναλάβω ότι όποιος καθίσταται μερισματούχος μετά το 1997 δικαιούται μέρισμα ΕΚΟΕΜΣ για όσα είναι τα έτη που δικαιούται μέρισμα στο ΜΤΣ. Δηλαδή εάν ένα στέλεχος αποστρατεύτηκε το 1998 με 35 έτη μετοχικής σχέσης στο ΜΤΣ και μέρισμα Αντιστράτηγου, για το ΕΚΟΕΜΣ θα έχει καταβάλλει ως εν ενεργεία εισφορές 1 μόνο έτους αλλά θα λαμβάνει μέρισμα ΕΚΟΕΜΣ 35 ετών, όσο δηλαδή και για το ΜΤΣ. Για τα προηγούμενα 34 έτη που λαμβάνει μέρισμα δεν θα έχει καταβάλλει εισφορές.

Εάν δεν ισχύουν τα αναγραφόμενα μου ότι  δηλαδή ε.α. συνάδελφοι λαμβάνουν μέρισμα ΕΚΟΕΜΣ για έτη που δεν έχουν πληρώσει εισφορές, μπορεί να ζητήσει να διαψευστούν από τον ΕΚΟΕΜΣ και να μας πει ο ΕΚΟΕΜΣ την αλήθεια, καθώς μέχρι τώρα δεν υπήρξε κάποια επίσημη ανακοίνωση περί του αντιθέτου.

Εκεί όμως που σήκωσα τα χέρια ψηλά και θυμήθηκα την φράση του «..με τους «κακούς» αποστράτους που σκέφτονται μόνον τον εαυτό τους» ήταν όταν διάβασα να λέει ότι το ορθό είναι να συνεχίζει να παρακρατείτε από τους αποστράτους το ποσοστό 10% του μερίσματος του ΜΤΣ μέχρι να ισοφαριστεί η μετοχική σχέση με το ΜΤΣ και αναφέρει και παραδείγματα για να γίνει κατανοητό όπως:

(α) Συνάδελφος που αποστρατεύθηκε το 1980 (17 χρόνια πριν το 1997) και έχει μετοχική σχέση με το ΜΤΣ 35 έτη, θα πρέπει να του παρακρατείται το 10% του μερίσματος του ΜΤΣ μέχρι το 2032 (1997+35=2032), για 35 έτη ως απόστρατος.

(β) Συνάδελφος που αποστρατεύθηκε το 1997 και έχει μετοχική σχέση με το ΜΤΣ 27 έτη, θα πρέπει να του παρακρατείται το 10% του μερίσματος του ΜΤΣ μέχρι το 2024 (1997+27=2024), για 27 έτη ως απόστρατος.  


(γ) Συνάδελφος που αποστρατεύθηκε το 2010 με μετοχική σχέση με το ΜΤΣ 31 έτη, θα πρέπει να του παρακρατείται το 10% του μερίσματος του ΜΤΣ μέχρι το 2028 (1997+31=2028), για 18 έτη ως απόστρατος.

(δ)  Συνάδελφος που θα αποστρατευτεί το 2032 με μετοχική σχέση με το ΜΤΣ 35 έτη, δεν θα πρέπει να του παρακρατηθεί το 10% του μερίσματος του ΜΤΣ ούτε για μία ημέρα (1997+35=2032), για 0 έτη ως απόστρατος.

Ειλικρινά συνειδητοποίησε ότι με αυτό που πρότεινε μειώνονται ακόμη περισσότερο τα έσοδα του ΕΚΟΕΜΣ; Πως άραγε θα αναπληρωθούν για να λάβει ίδιο μέρισμα στο μέλλον; Εκτός αν προσδοκά στην αύξηση των εισφορών των εν ενεργεία; Η μήπως θέλει να μειωθεί εκ νέου το μέρισμα;

Επειδή προφανώς και δεν το πιστεύει καλό είναι να ζητήσει ενημέρωση από τον ΕΚΟΕΜΣ.

Όπως είπα και παραπάνω την εισφορά 10% με βάση το άρθρο 8 παρ β του Ν.2448/1996 την καταβάλλουν όλοι οι συνταξιούχοι είτε βγουν στη σύνταξη το 1980, είτε το 1998, είτε το 2010, είτε το 2032 είτε το 2050 και μέχρι να λαμβάνουν μέρισμα, και δεν έχει καμία σχέση με τα έτη που δικαιούνται μέρισμα οι συνταξιούχοι χωρίς να έχουν πληρώσει εισφορές ή τα χρόνια που ως ε.ε  έχουν πληρώσει εισφορές.

Στη σημερινή εποχή που όλοι ασχολούνται με τα οικονομικά ίσως να γνωρίζουν  καλλίτερα τα έσοδα του ΕΚΟΕΜΣ οι μη οικονομικοί και όχι αυτοί που εξετάζονται σε αυτό το μάθημα στο Βασικό τους Σχολείο.

Βέβαια, μερικοί πόροι δεν χρειάζεται καν να ειπωθούν (ούτε μιας ημέρας…) αλλά μπορεί να απευθυνθεί στις Στρατιωτικές Σχολές για να τους μάθει...

Για να λύσω και την απορία πολλών ανώνυμων και επώνυμων σχολιαστών για το που υπηρέτησα, το μόνο που έχω να πω είναι ότι γνωρίζω, εν αντίθεση με άλλους συναδέλφους μου, τι πάει να πει μη φρουρά συμφερόντων και παραμεθόριο.

Αφήνω ασχολίαστο σε άλλο άρθρο του αυτό που λέει ότι δεν θέλει να πολεμήσουμε δίπλα - δίπλα, γιατί δεν μου έχει εμπιστοσύνη καθώς βλέπω μόνον αριθμούς.

Απλά για την ιστορία σας γνωρίζω ότι σε όλες τις θέσεις που υπηρέτησα προσπάθησα να ανταπεξέλθω στα καθήκοντα μου και θα μείνει χαραγμένη για πάντα, στην στρατιωτική μου θητεία, σε αναφορά μου για την εκ νέου τοποθέτηση στο ΚΕΠΙΧ σε εκτέλεση 24ωρης υπηρεσίας, έναντι άλλων ανώτερων στελεχών και ενώ έφερα το βαθμό του Υπλγου, η απάντηση της Στρατιάς (Φ.241/1/16126/……../1η ΣΤΡΑΤΙΑ/ΔΙΠΡΟ) ότι «…λήφθηκε υπόψη η ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας του ΚΕΠΙΧ, όπως επίσης η καταλληλότητα και η προηγούμενη εμπειρία σας στα υπόψη καθήκοντα..»
.

Τέλος στις 2 Προτάσεις για εξεύρεση νέων πόρων χρηματοδότησης καλό είναι να ζητήσει να «κοστολογηθούν» για να δεί πόσο και πότε θα συνεισφέρουν στα έσοδα του ΕΚΟΕΜΣ.

 

ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙΣ ΜΙΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΉ ΚΡΑΤΗΣΗ 1% ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΤΗΝ ΚΑΤΕΒΑΛΛΑΝ

 ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Συνταξιούχοι-απόστρατοι: 15.000

Εργαζόμενοι-εν ενεργεία: 45.000

Μ.Ο ετών μετοχικής σχέσης στο ΜΤΣ: 26 έτη προ του 1997

Έτος ίδρυσης ΕΚΟΕΜΣ:1997

Αρχικό Κεφάλαιο: 30 εκατ €

 

ΕΣΟΔΑ

Κράτηση μηνιαία: 1% ΒΜ +ΕΧΥ σε εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελέχη

Κράτηση μηνιαία:10% επι του ποσού του μηνιαίου μερίσματος ΜΤΣ

 

ΕΞΟΔΑ

Μέρισμα ΕΚΟΕΜΣ :Μ.Ο. 150€ /Άτομο το μηνα σε 15.000 συνταξιούχους

 

Ας πούμε ότι είσαι πρόεδρος μίας εταιρείας με όνομα ΜΤΣ και λες να δημιουργήσεις και μια δεύτερη εταιρεία το έτος 1997 που την ονομάζεις ΕΚΟΕΜΣ. Βάζεις ένα   κεφάλαιο 30 εκατ € και παίρνεις την απόφαση να δίνεις μέρισμα (ΕΚΟΕΜΣ) στους πρώην υπαλλήλους σου (συνταξιούχους) που συνταξιοδοτήθηκαν από την πρώτη σου εταιρεία, όσο και τα έτη μετοχικής σχέση που είχαν εκεί.

 

Έστω ότι είναι 15.000 και έχουν Μ.Ο ετών μετοχικής σχέσης στο ΜΤΣ 26 έτη και τους δίνεις ΝΕΟ μέρισμα ΕΚΟΕΜΣ 150€ Μ.Ο./Άτομο το μήνα

 

Επιβάλλεις όμως:

 

Μια εισφορά στους εργαζομένους σου 1% επί ΒΜ και ΕΧΥ, αλλά την επιβάλλεις και αναδρομικά στους συνταξιούχους σου. Έστω ότι ο Μ.Ο αυτής της αναδρομικής εισφοράς των κατά Μ.Ο 26 ΕΤΏΝ ανά άτομο/μήνα στους συνταξιούχους είναι 15€. Έχουμε και λέμε 15 ευρώ επί 12 μήνες 180€ επί 26 χρόνια 4.680€. Έχεις 15.000 συνταξιούχους επί 4.680€ το άτομο, σύνολο περίπου 70 εκατ ευρώ αναδρομικές εισφορές 1% στα 15.000 άτομα για Μ.Ο 26 ετών Μετοχικής σχέσης.

 

Μία εισφορά 10% πάνω στο μέρισμα του ΜΤΣ που λαμβάνουν και το ποσό αυτό θα δίνεται στο ΕΚΟΕΜΣ. Έστω ότι ο Μ.Ο. μερίσματος ΜΤΣ 150€. Άρα 10% επί 150, σύνολο 15€.

 

Λες ότι τους δίνεις Μ.Ο 150€ σου δίνουν 15€ το μήνα (ΜΤΣ) και σου οφείλουν αναδρομικά 4.680€ (1% αναδρομικά για τα έτη που δεν πλήρωσαν).

 

Πως όμως θα σου δώσει ο καθένας 4.680€, όταν εσύ κάθε μήνα θα του δίνεις 150-15€= 135€;

 

Σκέφτεσαι μερικές λύσεις, εάν τους τα κρατούσα κάθε μήνα 135€ το μήνα δεν θα παίρνουν τίποτα και θα θέλουν σχεδόν 3 χρόνια να μου τα δώσουν.

 

 Ουσιαστικά μετά από 3 χρόνια θα αρχίσω να τους δίνω μέρισμα και όχι το 1997.

 

  Μήπως να τα πάρω σε δόσεις;

 

Ας μου δίνουν έστω 60€ το μήνα. Σύνολο 720 το χρόνο και σε 6,5 χρόνια θα μου τα έχουν δώσει όλα.

 

Εάν γίνει αυτό τι απομένει Αρχικά 150, μείων 15€ (10%) μείων 60€ (αναδρομικά το 1%), Σύνολο 75 ευρώ.

 

Δηλαδή ξεκινώ ένα νέο ταμείο με 30 εκατ € κεφάλαιο επιβάλλω εισφορά 1% σε εν ενεργεία στελέχη αλλά και αναδρομικά σε όλους τους αποστράτους που έχω τότε για όσα έτη αναγνωρίζουν, επιβάλλω και μια κράτηση 10% τόσο στους ήδη συνταξιούχους , όσο και σε αυτούς που θα προκύψουν αργότερα.

 

Από τα ετήσια έσοδα (15+60)*12*15,000=13,5 εκ + εισφορές των εν ενεργεία +έσοδα από τέλη, ΚΨΜ κλπ  το 90% θα το μοιράζω το επόμενο έτος και το 10% θα το κεφαλοποιήσω.

  

Άρα και οι συνταξιούχοι θα λαμβάνουν πέραν του ΜΤΣ και επιπλέον μέρισμα κάθε μήνα κατά Μ.Ο 75€ (ΔΕΝ ΤΟ ΈΙΧΑΝ ) και εγώ μαζεύω έσοδα και όλοι πληρώνουν ίδιες εισφορές(εν ενεργεία εν αποστρατεία), δεν δίνω δηλαδή σε κάποιον το 1997 μέρισμα 35 ετών χωρίς να έχει καταβάλλει την εισφορά 1%.

 

Μέσα στα επόμενα 6,5 έτη θα εισέρρεαν από τα αναδρομικά κατ έτος 60*12*15.000=11 εκατ περίπου. 70 εκατ στα 6,5 έτη + ποσό αναδρομικής εισφοράς για κάθε νέο συνταξιούχο που θα προέκυπτε, αφου θα πλήρωνε επίσης τα αναδρομικά 1% των ετών που του έλλειπαν.

 

Εάν αυτή τη στιγμή 16 χρόνια μετά το 1997 είναι 22.000 οι συνταξιούχοι θα είχαν μαζευτεί και αλλά Χ εκατ.€;

 

Λύσεις και προτάσεις υπάρχουν πολλές αλλά εδώ που είμαι τι πρότεινες όταν ήσουνα; Και γιατί όταν επιβλήθηκε αύξηση της εισφοράς υπέρ ΜΤΣ κατά 25% στις αποδοχές των εν ενεργεία στελεχών δεν φώναξες;


Ηλίας Νατσιούλας

Λοχαγος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.