Να ισχύσει και στους στρατιωτικούς η 9μηνη άδεια ανατροφής τέκνου ακόμη και όταν η σύζυγος τους δεν εργάζεται.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ

Σας γνωρίζουμε ότι, υποβλήθηκε στο ΣΥΣΜΕΔ το Υπ αριθμ 24/2013 έγγραφο της ΕΣΠΕ Θεσσαλίας για εκδήλωση, κατά την κρίση του, ενεργειών στο θέμα της χορήγησης με αποδοχές στο στρατιωτικό προσωπικό της 9μηνης άδειας ανατροφής τέκνου  ακόμη και όταν η σύζυγος τους δεν εργάζεται.

Ουσιαστικά να ισχύσει και για το στρατιωτικό προσωπικό ότι ισχύει για τους δημοσίους-δημοτικούς υπαλλήλους. Δηλαδή κατάργηση της παρ 1 εδάφιου δ του άρθρου 9 του ΦΕΚ 1139/2011 «Διοικητικά και άλλα ευεργετικά μέτρα για κατηγορίες στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα και οξέα κοινωνικά προβλήματα» όπως αντίστοιχα καταργήθηκε για τους υπαλλήλους από 21 Νοε 2013, με την παρ 2 του άρθρου 6 του Ν.4210/2013 το εδάφιο γ΄της παρ. 3 του άρθρου 53 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Ν. 3528/2007) καθώς και το εδάφιο γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 60 του Ν. 3584/ 2007.

   Συγκεκριμένα τα παραπάνω άρθρα πριν καταργηθούν δεν έδιναν δικαίωμα στον υπάλληλο να λάβει την 9μηνη άδεια ανατροφής τέκνου εάν η σύζυγος δεν εργάζονταν. Καθορίζονταν «Αν η σύζυγος του υπαλλήλου δεν εργάζεται ή δεν ασκεί οποιοδήποτε επάγγελμα, ο σύζυγος δεν δικαιούται να κάνει χρήση των διευκολύνσεων της παραγράφου 2, εκτός αν λόγω σοβαρής πάθησης ή βλάβης κριθεί ανίκανη να αντιμετωπίζει τις ανάγκες ανατροφής του παιδιού, σύμφωνα με βεβαίωση της Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται ο υπάλληλος.»

            Η παράγραφος 2 για τις διευκολύνσεις όριζε «...Ο γονέας υπάλληλος δικαιούται εννέα (9) μήνες άδεια με αποδοχές για ανατροφή παιδιού, εφόσον δεν κάνει χρήση του κατά το προηγούμενο εδάφιο μειωμένου ωραρίου....»

 Με την απόφαση του ΦΕΚ 1139/2011 στο άρθρο 9 «Άδεια ανατροφής τέκνου» καθορίστηκε και για το στρατιωτικό προσωπικό η χορήγηση 9μηνης άδειας ανατροφής τέκνου. Συγκεκριμένα « 1. Μετά το πέρας της άδειας κύησης-τοκετού στο στρατιωτικό προσωπικό χορηγείται άδεια ανατροφής τέκνου εννέα (9) μηνών, με αποδοχές, ως εξής:....... δ. Στις περιπτώσεις που η σύζυγος του στρατιωτικού δεν εργάζεται ή δεν ασκεί επάγγελμα, ο σύζυγος δεν δικαιούται να κάνει χρήση της άδειας ανατροφής, εκτός αν η σύζυγος, λόγω σοβαρής πάθησης ή βλάβης, κριθεί ανίκανη να αντιμετωπίζει τις ανάγκες ανατροφής του τέκνου, σύμφωνα με βεβαίωση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής, στην οποία υπάγεται αυτή.

                        

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.