Μη καταβολή Οδοιπορικών Εξόδων Μετάθεσης

ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Ε.Σ.ΠΕ.Θ.)

Νόμιμα αναγνωρισμένο σωματείο με την υπ΄ αριθμ. 361/2012 διαταγή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λάρισας, καταχωρημένο στα βιβλία σωματείων του αυτού δικαστηρίου

Hλεκτρονική διεύθυνση:    espeth.blogspot.gr
e-mail                             :    espeth2012@gmail.com

ΠΡΟΣ   :     Σύνδεσμο Υποστήριξης και Συνεργασίας                    Αρ. Πρωτ. 22/2013
           Μελών Ενόπλων Δυνάμεων                                            Λάρισα, 25 Νοε. 2013
                                                               
ΚΟΙΝ    :      Περιφερειακές Ενώσεις Στρατιωτικών
                    Εκπρόσωποι κοινοβουλευτικών κομμάτων
                    της Θεσσαλίας
               
ΘΕΜΑ :       Μη καταβολή Οδοιπορικών Εξόδων Μετάθεσης

ΣΧΕΤ           ΠΔ 200/1993 (ΦΕΚ Α΄ 75)        
                
            1.         Σας γνωρίζουμε κατόπιν αιτήματος μελών μας, που λαμβάνουν άδεια κυήσεως τοκετού και μεταβαίνουν από τη Μονάδα που υπηρετούν στον τόπο της πατρογονικής οικίας για να διανύσουν αυτή την άδεια και να φέρουν στην κοινωνία το/α νέα τέκνο/α ότι δεν τους καταβάλλονται τα έξοδα μετακίνησης λόγω του ότι φιλοξενούνται.

2.         Συγκεκριμένα τα αρμόδια όργανα ελέγχου εκκαθάρισης των δαπανών εφαρμόζοντας τις διοικητικές οδηγίες που καθορίσθηκαν από το ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ, με αφορμή τις προσπάθειες δημοσιονομικής εξυγίανσης και πειθαρχίας και της αποτελεσματικής συγκράτησης δαπανών:

α.         Δεν καταβάλλουν τα έξοδα μετακίνησης στα στελέχη σε περιπτώσεις φιλοξενίας τους σε σπίτι συγγενικού προσώπου καθώς όπως επισημάνθηκε η προσκόμιση του Ε9 του συγγενή – κατόχου της οικίας δε στοιχειοθετεί την καταβολή αυτών των οδοιπορικών εξόδων μετακίνησης.

β          Καταβάλλουν τα έξοδα μετακίνησης εάν προσκομισθούν από τα στελέχη επικυρωμένο φωτοαντίγραφο εντύπου Ε9 από την οικεία Δ.Ο.Υ, προς απόδειξη ύπαρξης ιδιόκτητης οικίας του μετακινούμενου ή του (της) συζύγου, στον τόπο της διαμονής, ή, επικυρωμένο φωτοαντίγραφο συμβολαίου από τη ΔΟΥ, σε περίπτωση μη ιδιοκατοίκησης, αλλά ενοικίασης οικίας καθώς και επικυρωμένο φ/α λογαριασμού ή συμβολαίου παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας στο όνομα του στρατιωτικού ή του/της συζύγου.

3.         Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα:

α.         Τα οδοιπορικά έξοδα μετάθεσης περιλαμβάνουν:

(1)        Τα έξοδα μετακίνησης.

(2)        Τα έξοδα εγκατάστασης.

β.         Τα έξοδα μετακίνησης είναι το ποσό που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του βασικού ποσού, επί το άθροισμα των συντελεστών του βαθμού του στρατιωτικού, των μελών της μετακινούμενης οικογενείας του και της χιλιομετρικής απόστασης της μετακίνησης.

γ.         Το γυναικείο στρατιωτικό προσωπικό που λαμβάνει άδεια κύησης-τοκετού, δικαιούται για το ίδιο και την οικογένεια του, μόνο τα οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης, για την μετάβασή του σε μια μόνο περιοχή που θα επιλέξει κατά τη διάρκεια της άδειας, διαφορετική από εκείνη στην οποία υπηρετεί. Προϋπόθεση, για την καταβολή των εξόδων αυτών είναι, να πραγματοποιηθεί η μετακίνηση μέσα σε δύο μήνες το αργότερο, από την ημερομηνία κοινοποίησης στις ενδιαφερόμενες των πράξεων, με τις οποίες τέθηκαν στις καταστάσεις αυτές και να υπολείπεται να διανυθεί τουλάχιστον, το μισό (1/2) του χρόνου της άδειας.

δ.         Τα οδοιπορικά έξοδα μετάθεσης, δικαιολογούνται με υπόμνημα. Το υπόμνημα αυτό συνοδεύεται από πρωτότυπο ΦΠ και υπεύθυνη δήλωση του γυναικείου στρατιωτικού προσωπικού που βεβαιώνει τη μετακίνηση αυτού και της οικογένειάς του.
                       
ε.         Το γυναικείο στρατιωτικό προσωπικό διαγράφεται από τη δύναμη της Μονάδας που υπηρετούσε και παρουσιάζεται-παρακολουθείται στο φρουραρχείο του τόπου που δηλώνει ότι θα διανύσει την άδεια.

4.    Από τα παραπάνω έχουμε την άποψη ότι:

α.         Δεν αμφισβητείται η πραγματική μετακίνηση και εγκατάσταση του στελέχους στην νέα οικία καθώς:

(1)          Υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση ότι μετακινήθηκε και εγκαταστάθηκε σε νέα οικία.

(2)          Παρακολουθείται από το φρουραρχείο στον τόπο της νεας διαμονής.

(3)          Φιλοξενείται από την πατρογονική του οικογένεια η οποία δηλώνεται  και στη φορολογική δήλωση στο έντυπο Ε1.

β.         Η καταβολή των εξόδων μετακίνησης θα πρέπει να εξαρτάται από τον εάν έλαβε χώρα η πραγματική μετακίνηση και εγκατάσταση του γυναικείου στρατιωτικού προσωπικού στην περιοχή όπου θα διανύσει την άδεια κυήσεως και όχι από τον εάν θα καταβάλλει μίσθωμα ή αν θα έχει κατοικία στο όνομα του και λογαριασμό ηλεκτρικής ενέργειας υποχρεωτικά στο όνομα του.

γ.         Για ακόμη μια φορά, καλούνται οι Έλληνες στρατιωτικοί να συνδράμουν στη μείωση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, χαμηλού συνολικού κόστους εκτιμώμενου κάτω του 1 εκατ ευρώ και μάλιστα σε έξοδα που η ίδια η Πολιτεία (Υπηρεσία) οφείλει να παράσχει κατά τη μετακίνηση.

5.         Κατόπιν των ανωτέρω γεννιούνται εύλογα ερωτήματα από ποια νομοθετική διάταξη προβλέπεται η μη καταβολή εξόδων μετακίνησης σε γυναικείο στρατιωτικό προσωπικό που φιλοξενείται σε οικία της πατρογονικής οικογένειας και γιατί θα πρέπει για την καταβολή των εξόδων μετακίνησης να προσκομισθεί συμβόλαιο με μίσθωμά ή ιδιόκτητη κατοικία ή δωρεάν παραχώρηση και λογαριασμός ρεύματος αποκλειστικά στο όνομα του μετακινούμενου στελέχους όταν για άλλες κατηγορίες προσωπικού, όπως σας ενημερώσαμε με το Υπ αριθμ 15/2013 έγγραφο μας δεν απαιτούνται τα παραπάνω δικαιολογητικά.
                       
6.            Παρακαλούμε για τις κατά την κρίση σας ενέργειες.

                                                     Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Αντιπρόεδρος


Χρήστος Γραμμένος
Αλχίας (ΥΠ)
6936167303, *753030
Ο Γεν. Γραμματέας


Δημήτριος Κούτσικος
Υπολοχαγός (ΠΒ)
6937449973,*788970


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.