Επιστροφή κρατήσεων από το ΜΤΣ των ετών αναγνώρισης της Σχολής και ενημέρωση για το ΕΚΟΕΜΣ

του Λοχαγού (Ο) Ηλία Νατσιούλα
Πρόεδρος της ΕΣΠΕ Θεσσαλίας

Γνωρίζεται στα μέλη μας που υπέβαλλαν τα τελευταία  χρόνια στο ΜΤΣ αναφορές αναγνώρισης των ετών φοίτησης στη Σχολή, ως ετών μετοχικής σχέσης στο ΜΤΣ-ΕΚΟΕΜΣ και των οποίων η κράτηση  γίνονταν μέσω μηνιαίας μισθοδοσίας, ότι υπάρχει η δυνατότητα υποβολής νέας αναφοράς για παύση αυτών των κρατήσεων, ακύρωσης δηλαδή της πράξης παρακράτησης και επιστροφής αυτού του ποσού των κρατήσεων κατόπιν απόφασης του ΔΣ/ΜΤΣ. Δειτε ΕΔΩ τη διαταγή της ΔΟΙ/ΓΕΣ όπου αναφέρονταν "1. Σας γνωρίζουμε, σε συνέχεια  σχετικού, ότι κατά τη διαδικασία έγκρισης σχεδίου νόμου που αφορούσε στην τροποποίηση του άρθρου 1 του Ν.2913/01 η Στρατιωτική και Πολιτική Ηγεσία του ΥΠΕΘΑ ζήτησε: «Nα εφαρμοσθεί ο Ν.2913/2001 και να εκδοθούν σχετικές διοικητικές οδηγίες από το ΓΕΣ/ΔΟΙ». 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΜΤΣ, αφού έλαβε υπόψη του την ως άνω εξέλιξη, αποφάσισε ομόφωνα, με το σχετικό Πρακτικό του, την άμεση εφαρμογή του άρθρου 1 του Ν. 2913/2001 και την έκδοση από το ΓΕΣ/ΔΟΙ νέων διοικητικών οδηγιών για την ορθή εφαρμογή του, λαμβανομένων υπόψη των εξής: α. Να μην υφίσταται η δέσμευση της ενιαύσιας προθεσμίας, που θέτει η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του Ν. 2913/2001, προκειμένου να προβεί ο μέτοχος στην αναγνώριση συντάξιμης υπηρεσίας του ως χρόνου μετοχικής σχέσης στο ΜΤΣ.΄΄

Ενημερωτικά όπως χαρακτηριστικά θυμάμαι, το 2005 είχα προσπαθήσει υποβάλλοντας αναφορά στο ΜΤΣ να αναγνωρίσω τα 4 έτη της σχολής, λόγω χαμηλών κρατήσεων (βαθμού Ανθλγού τότε).  Στην απάντηση που είχα λάβει από το ΜΤΣ αναφέρονταν ότι δεν γίνεται καθώς δεν ίσχυε ο Νόμος 2913/01, είχε περάσει δηλαδή η προθεσμία για αναγνώριση. Το 2009 όταν εκδόθηκαν οι παραπάνω οδηγίες από το ΓΕΣ/ΔΟΙ αποφάσισα να κάνω εκ νέου προσπάθεια αναγνώρισης για να μην πληρώσω όταν αποστρατευτώ, πολλές κρατήσεις. Όντως αυτή τη φορά δέχτηκαν την αναγνώριση των ετών στο ΜΤΣ  και ξεκίνησε η παρακράτηση της εισφοράς από την μηνιαία μισθοδοσία. Δύο χρόνια μετά και αφού μας έκοψαν μισθούς, μας αύξησαν την κράτηση στο ΜΤΣ, αποφάσισα να ζητήσω την παύση αυτών των κρατήσεων ( εν συνέχεια έγινε κούρεμα PSI, αναρτήθηκαν και οικονομικές καταστάσεις του ΜΤΣ). Με απόφαση του ΔΣ/ΜΤΣ σταμάτησαν οι κρατήσεις και μου επεστράφησαν όλες πίσω (ΜΤΣ-ΕΚΟΕΜΣ έχει σημασία αυτό...).  Όποιο μέλος μας έχει το σχέδιο νόμου με την τροποποίηση του άρθρου 1 του Ν.2913/01 παρακαλώ να μας το αποστείλει.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΟΕΜΣ

Τέλος για ενημέρωση σας μόλις ολοκληρωθεί η μελέτη που ετοιμάζω για το ΕΚΟΕΜΣ και ενδεικτικά αφορά τους πόρους του (εισφορές μετόχων-οδοιπορικά κλπ), τους δικαιούχους μερίσματος και μάλιστα με πόσα έτη εισφορών τι μέρισμα δικαιούνται και τι βαθμού, εάν κατέβαλλε πχ Σχης 35 ετών εισφορές όλα αυτά τα έτη και σε τι βαθμούς, τι γίνεται με τις κρατήσεις στους ΕΠΟΠ και λοιπών στελεχών αν απολυθούν-παραιτηθούν καθώς και πολλά άλλα αναλυτικά στοιχεία που θα βγουν συμπεράσματα ποιος συντηρεί το ΕΚΟΕΜΣ, που πηγαίνουν οι κρατήσεις μας και ποια η σχέση μετόχων (εν ενεργεία) - μερισματούχων (εν αποστρατεία). 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.