Πρόταση Τροποποίησης Διατάξεων του ΠΔ 200/1993 για Αυθημερόν Κινήσεις

ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Νόμιμα αναγνωρισμένο σωματείο με την υπ΄ αριθμ. 361/2012 διαταγή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λάρισας, καταχωρημένο στα βιβλία σωματείων του αυτού δικαστηρίου
Διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 30, Νίκαια Λάρισας, ΤΚ 41500
(Υπόψη Λγου (Ο) Ηλία Νατσιούλα)
ηλεκτρονική διεύθυνση: espeth.blogspot.gr
e-mail: natsioulas.ilias@gmail.com
                                                                                   
ΠΡΟΣ   :          Σύνδεσμο Υποστήριξης και Συνεργασίας                  Αρ. Πρωτ. 17/2013
              Μελών Ενόπλων Δυνάμεων                                           Λάρισα, 23 Οκτ 2013
                                                                                       
ΚΟΙΝ    :         Περιφερειακές Ενώσεις Στρατιωτικών
               
ΘΕΜΑ :          Πρόταση Τροποποίησης Διατάξεων του ΠΔ 200/1993 για Αυθημερόν Κινήσεις

ΣΧΕΤ   :        Φ.845/38/133939/Σ.1664/06 Σεπ 2013/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ

1.         Σας γνωρίζουμε, κατόπιν σχετικού, ότι από Οκτ 2013 κινήσεις στρατιωτικού προσωπικού για εκτέλεση υπηρεσίας με αυθημερόν επάνοδο, ανεξαρτήτως χρησιμοποιούμενου μεταφορικού μέσου και ώρα επιστροφής του μετακινούμενου στελέχους, δικαιολογούνται με το ήμισυ (1/2) της ημερήσιας αποζημίωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 8 ΠΔ 200/1993.

2.         Η αποζημίωση όλων των κινήσεων ανεξαρτήτως χρησιμοποιούμενου μεταφορικού μέσου και ώρα επιστροφής προκαλεί επιβάρυνση του ΠΥ/ΥΠΕΘΑ ΚΑΕ 0711. Οι κινήσεις όμως που είναι με αυθημερόν επάνοδο εντός ωραρίου και με υπηρεσιακό μέσο δεν επιβαρύνουν οικονομικά τα στελέχη καθώς αυτές εντάσσονται μέσα στα πλαίσια των συνήθων δραστηριοτήτων των ΕΔ.

3.         Κατόπιν των παραπάνω προτείνεται η τροποποίηση της παρ 4 του άρθρου 8 του ΠΔ 200/1993 ως εξής:
«α. Σε περίπτωση αυθημερόν επανόδου με ιδιωτικής χρήσεως όχημα ή μέσο δημόσιας χρήσης κατόπιν εγκρίσεως από το αρμόδιο οργάνο έκδοσης της διαταγής κινήσεως, θα δικαιολογείται το 1/3 της ημερήσιας αποζημίωσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 9 του Ν.2685/1999.

β. Σε περίπτωση αυθημερόν επανόδου με υπηρεσιακό μέσο και εκτός ωραρίου, δικαιολογείται το 1/3 της ημερήσιας αποζημίωσης. Για την απόδειξη της ώρας άφιξης στη Μονάδα απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αναγραφή της ώρας και η θεώρηση επί του Φ.Π από τον Επόπτη που εκτελεί υπηρεσία Στρατοπέδου.»

και επιπλέον η κατάργηση της φράσης της παρ 4 του άρθρου 9 του ΠΔ 200/1993 και τροποποίηση ως εξής «Στρατιωτικός, που εγκρίνεται να κινηθεί για εκτέλεση υπηρεσίας και χρησιμοποιεί με δική του πρωτοβουλία με το ιδιόκτητο ιδιωτικής χρήσης όχημα του, δικαιούται το αντίτιμο εισιτηρίου, που θα του κατέβαλε η Υπηρεσία, αν χρησιμοποιούσε το ταχύτερο από πλευράς χρόνου φθηνότερο μαζικό μέσο μεταφοράς της οικείας διαδρομής»

5.         Παρακαλούμε, σε περίπτωση σύμφωνης γνώμης σας, για την προώθηση του παρόντος εγγράφου στους αρμοδίους.

                 Για το ΔΣ
Ο Πρόεδρος

Ηλίας Νατσιούλας
Λοχαγός (Ο)
6936773450, *715451
Ο Γεν. Γραμματέας

Δημήτριος Κούτσικος
Υπολοχαγός (ΠΒ)
6937449973,*788970

                                    

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.