ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΩΝ ΕΔ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΙ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΘΕΙ ΕΠ ΑΥΤΟΥ ΣΤΗ ΓΣ ΤΗΣ ΕΣΠΕΘ.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ

Του Ηλία Νατσιούλα προέδρου της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Κατόπιν ενημερώσεως από μέλη μας για το καταβαλλόμενο χαμηλό εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο δεν καλύπτει τα πρόσθετα έξοδα που προκαλούνται από την μετακίνηση, σας θέτω προς διαβούλευση και σχολιασμό, έως 7 Μαρ 2014, το πλαίσιο που ισχύει για το χορηγούμενο εκπαιδευτικό επίδομα. Εν συνέχεια στη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την 8 Μαρ 2014 (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ) θα αναμένουμε τις απόψεις σας και την υποβολή εισηγήσεων - προτάσεων  σας για τον τρόπο που επιθυμείτε να αποζημιώνεται η εκπαίδευση σας όταν πραγματοποιείται εκτός φρουράς που υπηρετείτε.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΩΝ ΕΔ ΜΕ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΑΤΑ ΤΟΥ 1984.

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του ΠΔ 200/1993 οδοιπορικά έξοδα εκτέλεσης υπηρεσίας δικαιολογούνται στις ακόλουθες περιπτώσεις: α. Για εκτέλεση οποιοισδήποτε υπηρεσίας….γ. Για εκπαίδευση, μόνο για τις ημέρες ταξιδίου.

Με την ΚΥΑ (ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΕΔΩ) των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών του έτους 1993, καθορίσθηκε ότι οι στρατιωτικοί που μετακινούνται για φοίτηση ή εκπαίδευση σε σχολές  ή κέντρα εκπαιδεύσεως, που λειτουργούν σε άλλες φρουρές από αυτές που υπηρετούν, δικαιούνται λόγω των πρόσθετων επιβαρύνσεων που προκύπτουν από τις κινήσεις αυτές, των παρακάτω αποζημιώσεων που καθορίζονται σε ποσοστό στο ΒΜ κάθε ενός και στην αναλογούσα στο ΒΜ ΑΤΑ από 1-5-1984 συν την εκάστοτε χορηγούμενη:

α.         50%, οι έγγαμοι με ένα τουλάχιστον τέκνο, η σε χηρεία ή σε διάζευξη με περισσότερα από ένα παιδιά.

β.         40% , οι έγγαμοι χωρίς παιδιά και σε χηρεία ή διάζευξη με ένα παιδί.

γ.         30%, οι άγαμοι  χωρίς παιδιά και σε χηρεία ή διάζευξη χωρίς παιδιά.

δ.         Εφόσον παρέχεται στέγη η δικαιούμενη αποζημίωση μειώνεται στο μισό.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Οι βασικοί μισθοί που υπολογίζεται το εκπαιδευτικό επίδομα είναι οι ακόλουθοι. Τα ποσά των Βασικών Μισθών (ΒΜ) και της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ) είναι σε Δρχ. καθώς η εξαγωγή του εκπαιδευτικού επιδόματος υπολογίζεται με ποσά προ του 1993 και τα οποία μετατράπηκαν σε Ευρώ με αναλογία 1€ ίσο με 340,75 δρχ.

Α/Α
ΒΑΘΜΟΣ
ΒΜ +ΑΤΑ ΣΕ ΔΡΑΧΜΕΣ 
ΒΜ +ΑΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
1
ΣΧΗΣ
195.296
573,14 €
2
ΑΝΧΗΣ
177.493
520,89 €
3
ΤΧΗΣ
165.618
486,04 €
4
ΛΓΟΣ
155.578
456,58 €
5
ΥΠΛΓΟΣ
147.564
433,06 €
6
ΑΝΘΛΓΟΣ
141.964
416,62 €
7
ΕΦ.ΑΝΘΛΓΟΣ
115.709
339,57 €
8
ΔΕΑ
86.784
254,69 €
9
(0-8)ΑΝΘΣΤΗΣ
125.078
367,07 €
10
(8-12)ΑΝΘΣΤΗΣ
126.832
372,21 €
11
ΑΛΧΙΑΣ
118.172
346,80 €
12
ΕΠΧΙΑΣ
109.360
320,94 €
13
ΛΧΙΑΣ
102.306
300,24 €
14
ΔΝΕΑΣ
70.555
207,06 €

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Ο Βασικός μισθός + την ΑΤΑ που υπολογίζεται το εκπαιδευτικό επίδομα κυμαίνεται από 70.555 δρχ έως 195.296 δρχ ήτοι σε ευρώ από 207,06€ έως 573,14€.

Επισημαίνεται ότι ο Βασικός Μισθός του Δνέα είναι σήμερα 499,00  και του Σχη 1.146,00€ και στους οποίους δεν προσμετράται το αντίστοιχο επίδομα χρόνου υπηρεσίας (ΕΧΥ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ ΑΛΛΆ ΚΑΙ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ 15 ΗΜΕΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ενδεικτικά στον παρακάτω πίνακα υπολογίστηκε, όπως καθορίζεται στην ΚΥΑ, το εκπαιδευτικό επίδομα που θα λάβουν διάφορες κατηγορίες στελεχών, που ενδεικτικά εάν μετακινηθούν από τις Μονάδες που υπηρετούν για 15 μέρες για παρακολούθηση σεμιναρίου ή εκπαίδευσης πχ στη Θεσσαλονίκη.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ
ΒΑΘΜΟΣ
ΟΙΚΟΓ. ΚΑΤΑΣΤ.
ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΕΓΗΣ
ΒΜ +ΑΤΑ
ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ/ΗΜΕΡΑ (€)
ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ 15 ΗΜΕΡΩΝ (€)
ΚΟΖΑΝΗ
ΔΝΕΑΣ
ΑΓΑΜΟΣ
ΝΑΙ
207,06€
0,96
14,45
ΒΕΡΟΙΑ
ΔΝΕΑΣ
ΕΓΓΑΜΟΣ
ΝΑΙ
207,06€
1,28
19,26
ΕΔΕΣΣΑ
ΔΝΕΑΣ
ΕΓΓ. ΜΕ ΤΕΚΝΑ
ΝΑΙ
207,06€
1,60
24,07
ΛΑΡΙΣΑ
ΔΝΕΑΣ
ΑΓΑΜΟΣ
ΟΧΙ
207,06€
1,93
28,89
ΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΝΕΑΣ
ΕΓΓΑΜΟΣ
ΟΧΙ
207,06€
2,57
38,51
ΚΑΣΤΟΡΙΑ
ΔΝΕΑΣ
ΕΓΓ. ΜΕ ΤΕΚΝΑ
ΟΧΙ
207,06€
3,21
48,14
ΦΛΩΡΙΝΑ
ΛΧΙΑΣ
ΑΓΑΜΟΣ
ΝΑΙ
300,24€
1,40
20,95
ΛΙΤΟΧΩΡΟ
ΛΧΙΑΣ
ΕΓΓΑΜΟΣ
ΝΑΙ
300,24€
1,86
27,93
ΛΑΡΙΣΑ
ΛΧΙΑΣ
ΕΓΓ. ΜΕ ΤΕΚΝΑ
ΝΑΙ
300,24€
2,33
34,91
ΝΑΟΥΣΑ
ΛΧΙΑΣ
ΑΓΑΜΟΣ
ΟΧΙ
300,24€
2,79
41,89
ΚΟΖΑΝΗ
ΛΧΙΑΣ
ΕΓΓΑΜΟΣ
ΟΧΙ
300,24€
3,72
55,85
ΒΕΡΟΙΑ
ΛΧΙΑΣ
ΕΓΓ. ΜΕ ΤΕΚΝΑ
ΟΧΙ
300,24€
4,65
69,81
ΕΔΕΣΣΑ
ΑΛΧΙΑΣ
ΑΓΑΜΟΣ
ΝΑΙ
346,80€
1,61
24,19
ΛΑΡΙΣΑ
ΑΛΧΙΑΣ
ΕΓΓΑΜΟΣ
ΝΑΙ
346,80€
2,15
32,25
ΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΛΧΙΑΣ
ΕΓΓ. ΜΕ ΤΕΚΝΑ
ΝΑΙ
346,80€
2,69
40,32
ΚΑΣΤΟΡΙΑ
ΑΛΧΙΑΣ
ΑΓΑΜΟΣ
ΟΧΙ
346,80€
3,23
48,38
ΦΛΩΡΙΝΑ
ΑΛΧΙΑΣ
ΕΓΓΑΜΟΣ
ΟΧΙ
346,80€
4,30
64,50
ΛΙΤΟΧΩΡΟ
ΑΛΧΙΑΣ
ΕΓΓ. ΜΕ ΤΕΚΝΑ
ΟΧΙ
346,80€
5,38
80,63
ΒΕΡΟΙΑ
ΑΝΘΛΓΟΣ
ΑΓΑΜΟΣ
ΝΑΙ
416,62€
1,94
29,06
ΕΔΕΣΣΑ
ΑΝΘΛΓΟΣ
ΕΓΓΑΜΟΣ
ΝΑΙ
416,62€
2,58
38,74
ΛΑΡΙΣΑ
ΑΝΘΛΓΟΣ
ΕΓΓ. ΜΕ ΤΕΚΝΑ
ΝΑΙ
416,62€
3,23
48,44
ΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΘΛΓΟΣ
ΑΓΑΜΟΣ
ΟΧΙ
416,62€
3,87
58,12
ΚΑΣΤΟΡΙΑ
ΑΝΘΛΓΟΣ
ΕΓΓΑΜΟΣ
ΟΧΙ
416,62€
5,17
77,48
ΦΛΩΡΙΝΑ
ΑΝΘΛΓΟΣ
ΕΓΓ. ΜΕ ΤΕΚΝΑ
ΟΧΙ
416,62€
6,46
96,87
ΛΙΤΟΧΩΡΟ
ΛΟΧΑΓΟΣ
ΑΓΑΜΟΣ
ΝΑΙ
456,58€
2,12
31,85
ΛΑΡΙΣΑ
ΛΟΧΑΓΟΣ
ΕΓΓΑΜΟΣ
ΝΑΙ
456,58€
2,83
42,46
ΝΑΟΥΣΑ
ΛΟΧΑΓΟΣ
ΕΓΓ. ΜΕ ΤΕΚΝΑ
ΝΑΙ
456,58€
3,54
53,08
ΚΟΖΑΝΗ
ΛΟΧΑΓΟΣ
ΑΓΑΜΟΣ
ΟΧΙ
456,58€
4,25
63,70
ΒΕΡΟΙΑ
ΛΟΧΑΓΟΣ
ΕΓΓΑΜΟΣ
ΟΧΙ
456,58€
5,66
84,92
ΒΕΡΟΙΑ
ΛΟΧΑΓΟΣ
ΕΓΓ. ΜΕ ΤΕΚΝΑ
ΟΧΙ
456,58€
7,08
106,16
ΕΔΕΣΣΑ
ΑΝΧΗΣ
ΑΓΑΜΟΣ
ΝΑΙ
520,89€
2,42
36,33
ΛΑΡΙΣΑ
ΑΝΧΗΣ
ΕΓΓΑΜΟΣ
ΝΑΙ
520,89€
3,23
48,45
ΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΧΗΣ
ΕΓΓ. ΜΕ ΤΕΚΝΑ
ΝΑΙ
520,89€
4,04
60,56
ΚΑΣΤΟΡΙΑ
ΑΝΧΗΣ
ΑΓΑΜΟΣ
ΟΧΙ
520,89€
4,84
72,66
ΦΛΩΡΙΝΑ
ΑΝΧΗΣ
ΕΓΓΑΜΟΣ
ΟΧΙ
520,89€
6,46
96,89
ΛΙΤΟΧΩΡΟ
ΑΝΧΗΣ
ΕΓΓ. ΜΕ ΤΕΚΝΑ
ΟΧΙ
520,89€
8,07
121,11
ΛΑΡΙΣΑ
ΣΧΗΣ
ΑΓΑΜΟΣ
ΝΑΙ
573,14€
2,67
39,98
ΝΑΟΥΣΑ
ΣΧΗΣ
ΕΓΓΑΜΟΣ
ΝΑΙ
573,14€
3,55
53,31
ΚΟΖΑΝΗ
ΣΧΗΣ
ΕΓΓ. ΜΕ ΤΕΚΝΑ
ΝΑΙ
573,14€
4,44
66,63
ΒΕΡΟΙΑ
ΣΧΗΣ
ΑΓΑΜΟΣ
ΟΧΙ
573,14€
5,33
79,95
ΒΕΡΟΙΑ
ΣΧΗΣ
ΕΓΓΑΜΟΣ
ΟΧΙ
573,14€
7,11
106,61
ΕΔΕΣΣΑ
ΣΧΗΣ
ΕΓΓ. ΜΕ ΤΕΚΝΑ
ΟΧΙ
573,14€
8,88
133,26

ΣΧΟΛΙΑ:

Από τους πίνακες παραπάνω φαίνεται ότι η δικαιούμενη αποζημίωση την ημέρα για την κάλυψη, όπως ορίζει η ΚΥΑ, των πρόσθετων επιβαρύνσεων που προκύπτουν από τις μετακίνηση του για εκπαίδευση  για τα στελέχη των ΕΔ είναι:

χωρίς να δικαιούται δωρεάν στέγαση και θα πρέπει ο ίδιος να πληρώσει τη διαμονή του.

Για άγαμο από τον βαθμό του Δνέα έως του Σχη από 1,93€ έως 5,33€

Για έγγαμο από τον βαθμό του Δνέα έως του Σχη από 2,57€ έως 7,11€

Για έγγαμο με τέκνα από τον βαθμό του Δνέα έως του Σχη από 3,21€ έως 8,88€

να δικαιούται δωρεάν στέγαση

Για άγαμο από τον βαθμό του Δνέα έως του Σχη από 0,96€ έως 2,67€

Για έγγαμο από τον βαθμό του Δνέα έως του Σχη από 1,28€ έως 3,55€

Για έγγαμο με τέκνα από τον βαθμό του Δνέα έως του Σχη από 1,60€ έως 4,44€

Για την κάλυψη των αναγκών στέγασης του Στρατιωτικού Προσωπικού που μετακινείται για εκτέλεση υπηρεσίας εάν υπάρχει η δυνατότητα, με την έκδοση των σχετικών διαταγών, η στέγαση γίνεται σε ξενώνες που ανήκουν σε ΣΟΑ, Λέσχες, ΚΑΑΥ, Σχολές κλπ του Στρατού Ξηράς με καταβολή αντιτίμου. Το αντίτιμο διαμονής γενικά στους ως άνω ξενώνες καθορίζεται για κάθε διανυκτέρευση, ανάλογα με το χρονικό διάστημα διαμονής, κατ’ άτομο. Ενδεικτικά για διαμονή λίγων ημερών μέχρι ενός μήνα (εκτέλεση υπηρεσίας), το αντίτιμο ορίζεται σε 3,00€ ημερησίως.

Einai προφανές ότι αν δεν υπάρχει η δυνατότητα για στέγαση με χαμηλό αντίτιμο, τα στελέχη επιβαρύνονται σημαντικά.

ΔΥΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Άγαμος βαθμού Δνεας

Η αποζημίωση για άγαμο βαθμού Δνεα χωρίς να του παρέχεται δωρεάν στέγαση όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα είναι 1,93€. Θα αναγκαστεί να πληρώσει την διαμονή σε ξενοδοχείου που κυμαίνεται από 30€ και άνω την ημέρα. Εάν του εξασφαλιστεί η στέγαση σε ξενώνες το στέλεχος θα καταβάλλει 3,00€. Ουσιαστικά θα πληρώνει από την τσέπη του ποσό 1,07€ την ημέρα μόνο για τη στέγαση του,  για κάθε μια μέρα από τις 15 ήμερες εκπαίδευσης. Επιπλέον δε, θα πρέπει να πληρώσει το φαγητό κλπ έξοδα εσωτερικής μετακίνησης εντός της πόλης που τυχόν προκαλούνται.

Άγαμος βαθμού Συνταγματάρχη

Η αποζημίωση για άγαμο βαθμού Συνταγματάρχη χωρίς να του παρέχεται δωρεάν στέγαση, όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα, είναι 5,33€. Εάν του εξασφαλιστεί η στέγαση σε ξενώνες το στέλεχος θα καταβάλλει 3,00€. Ουσιαστικά θα του απομένουν 2,33€ για κάθε μια μέρα από τις 15 ήμερες εκπαίδευσης για να πληρώσει το φαγητό κλπ έξοδα εσωτερικής μετακίνησης εντός της πόλης, που τυχόν προκαλούνται.
  
ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΝΠΔΔ

Για τους υπηρετούντες, με οποιαδήποτε σχέση, υπαλλήλους. του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ που μεταβαίνουν με εντολή της υπηρεσίας για να μετάσχουν σε συνέδρια, σεμινάρια ή εργασίες κέντρων ερευνών.

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.2685/1999 αναγνωρίζεται η δαπάνη εγγραφής ή συμμετοχής σε αυτά. Οι δαπάνες αυτές καταβάλλονται στον αποστελλόμενο υπάλληλο, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, με την υποχρέωση να υποβάλει στην υπηρεσία του τη σχετική εξοφλητική απόδειξη πληρωμής τους.

Στους μετακινουμένους στο εσωτερικό αναγνωρίζονται τα έξοδα χρήσης ιδιόκτητου μεταφορικού μέσου, καθώς και η δαπάνη διανυκτέρευσης και ημερήσιας εκτός έδρας αποζημίωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του παρόντος νόμου.

Η ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση ανέρχεται σε 29,35€ και το ποσό της ημερήσιας δαπάνης διανυκτέρευσης ανέρχεται έως 35,22€. Σε μία ημέρα μπορεί να καταβληθεί αποζημίωση 74,57€.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Ενδεικτικά μερικές προτάσεις, πέραν αυτών που θα υποβληθούν, οι οποίες  θα συζητηθούν στην γενική συνέλευση της 8 Μαρ 2014, ώστε στη συνέχεια να υποβληθούν στους αρμοδίους σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο καταστατικό της ΕΣΠΕΘ.

ΠΡΩΤΗ
Αναπροσαρμογή της ΚΥΑ και καθορισμού ίδιου ύψους αποζημίωσης για όλους τους στρατιωτικούς ανεξαρτήτως βαθμού. Όπως δηλαδή ισχύει και με την ημερήσια αποζημίωση 29,35€ (ΗΕΕ) του Ν.2685/1999 αλλά και με τη διαμονή στους ξενώνες όπου καταβάλλεται το ίδιο αντίτιμο 3,00 € ανεξαρτήτως βαθμού.

ΔΕΥΤΕΡΗ

Αναπροσαρμογή της ΚΥΑ και καθορισμός με το ποσό των ΒΜ που ισχύουν σήμερα (2014) και όχι με ΒΜ και ΑΤΑ του 1984. Διαφορετική η αξία του χρήματος και το κόστος ζωής πριν 30 χρόνια. Επιπλέον να συμπεριληφθεί στον υπολογισμό και το ανάλογο ΕΧΥ συν την εκάστοτε χορηγούμενη:

70%, οι έγγαμοι με ένα τουλάχιστον τέκνο, η σε χηρεία ή σε διάζευξη με περισσότερα από ένα παιδιά.

60% , οι έγγαμοι χωρίς παιδιά και σε χηρεία ή διάζευξη με ένα παιδί.

50%, οι άγαμοι  χωρίς παιδιά και σε χηρεία ή διάζευξη χωρίς παιδιά.


ΤΡΙΤΗ


Καταβολή εκπαιδευτικού επιδόματος, με οποιοδήποτε τρόπο επιλεχθεί ή προταθεί και παροχή δωρεάν στέγης σε ξενώνες ή και δωρεάν σίτισης από στρατιωτικές λέσχες, όπου υφίστανται.  Η δωρεάν σίτιση μπορεί να επιτευχθεί και εάν καθορισθεί σε ΚΥΑ κ.λ.π ότι θα καταβάλλεται  πχ  5,00€ την ημέρα εάν υποβάλλουν τα εκπαιδευόμενα στελέχη των ΕΔ αποδείξεις τροφείων από σίτιση σε Στρατιωτική Λέσχη. Λεπτομέρειες επ αυτού θα συζητηθούν στην ΓΣ. Το παραπάνω όπως έχετε ενημερωθεί στο παρελθόν εφαρμόζεται σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε περιοχές εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας, ήτοι επιστρέφονται τροφεία έως 5€ την ημέρα όταν σιτίζονται σε Στρατιωτικές Λέσχες και προσκομίζουν τις αποδείξεις (Σύνολο έως 150€ το μήνα). 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.