Απόφαση έγκρισης αμοιβής για υπερωριακή εργασία εργαζομένων σε Μονάδες και Υπηρεσίες του ΓΕΕΘΑ και Γενικού Επιτελείου Στρατού

1. Με έγγραφο η ΕΣΠΕΗΠ και η ΕΣΠΕΣΕ προτείνουν να καταβληθεί αμοιβή για την υπερωριακή εργασία στα στελέχη των ΕΔ. (Δείτε ΕΔΩ και ΕΔΩ τα έγγραφα).

2. Με την Φ.847.1/ 2 / 922181/Σ. 495/27 Ιαν 2014 που αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ εγκρίθηκε αμοιβή για υπερωριακή απογευµατινή εργασία µέχρι εκατό χιλιάδες (100.000) ώρες και για νυχτερινή εργασία και για εργασία Κυριακών και εξαιρέσιµων ηµερών µέχρι εβδοµήντα χιλιάδες πεντακόσιες (70.500) ώρες. 

3. Υπεύθυνοι για την διαπίστωση των πραγµατικών αναγκών και τον έλεγχο πραγµατικής παροχής της υπερωριακής απασχόλησης θα είναι οι ∆ντες – ∆κτες των ∆νσεων –Υπηρεσιών και Μονάδων του ΓΕΣ, που εδρεύουν σε όλη την Επικράτεια………. 

4. Με τις παραπάνω ώρες θα καλυφθούν αυξηµένες υπηρεσιακές ανάγκες: 

α. Στρατιωτικών Νοσοκοµείων, Τάγµατος Επικοινωνιών - Πληροφορικής ΓΕΕΘΑ, Εργοστασίου Παραγωγής Οξυγόνου του 691 ΒΕΒ, Τ/ΓΕΕΘΑ, ΣΣΑΣ, ΣΑΝ, που λειτουργούν σε 24ωρη και 12ωρη βάση. 

β. Στρατιωτικών Εργοστασίων στελεχωµένων µε µειωµένο τεχνικό προσωπικό, εξαιτίας των συνεχών αποχωρήσεων, λόγω συνταξιοδότησης, και µη αναπλήρωσής του. 

γ. Μειζόνων Σχηµατισµών και Επιτελικών Γραφείων, των οποίων το πολιτικό προσωπικό, καλύπτει αυξηµένες, έκτακτες και επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες. 

δ. Τ/ΓΕΕΘΑ, Τ/ΓΕΣ, Μεταφορικών Μονάδων, Αποθηκών Βάσεως Υλικού Πολέµου και Εφοδιασµού Τροφίµων - Καυσίµων των οποίων οι υπάλληλοι οδηγοί κινούνται σε όλη την επικράτεια για τη µεταφορά προσωπικού, τροφίµων, υλικών, καυσίµων, πυροµαχικών κ.λ.π. 

ε. Στρατιωτικών Σχολών το προσωπικό των οποίων εργάζεται σε βάρδιες, ανάλογα µε τα προγράµµατα εκπαίδευσης. 

στ. Στρατιωτικών Λεσχών το προσωπικό των οποίων εργάζεται σε βάρδιες. 

ζ. Υπηρεσιών – Μονάδων του ΓΕΕΘΑ, ΓΕΣ, των οποίων το προσωπικό, διαφόρων ειδικοτήτων, καλύπτει έκτακτες και επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες, που δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν εντός του κανονικού ωραρίου. 

Διαβάστε ΕΔΩ την απόφαση με την έγκριση αμοιβής για την υπερωριακή απογευµατινή, νυκτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιµων ηµερών εργασία, πέρα από το κανονικό ωράριο καθώς και προς συµπλήρωση της υποχρεωτικής εβδοµαδιαίας εργασίας, τριών χιλιάδων (3.000) Μονίµων και µε Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Αορίστου Χρόνου Υπαλλήλων Μονάδων και Υπηρεσιών του ΓΕΕΘΑ και Γενικού Επιτελείου Στρατού, έναντι τριών χιλιάδων τριακοσίων (3.300) υπηρετούντων, που κρίνεται απαραίτητη για την αντιµετώπιση εποχικών, έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών έτους 2014. Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.